Inikah Almahdi yang dijanjikan – Abu Ammar, Abu Fatiah al Adnani – Penerbit Granadamediatama

Inikah Almahdi yang dijanjikan - Abu Ammar, Abu Fatiah al Adnani - Penerbit GranadamediatamaNama Buku : Inikah Almahdi yang dijanjikan

Ukuran/Hal : 15 x 23 cm /   halaman

Berat: 1.600

Penulis: Abu Ammar, Abu Fatiah al Adnani

Penerbit: Penerbit Granadamediatama

Harga : Rp  210.000 ,- –> Rp  190.000

Anda Hemat: Rp 20.000,-

Pesan via Whatsapp: 0858 6766 8777 <- Cukup Klik
Pesan via SMS: 0858 6766 8777 <- Cukup Klik
Pesan Via Line: Line Wisatabuku <- Cukup Klik

Sinopsis Buku Inikah Almahdi yang dijanjikan – Abu Ammar, Abu Fatiah al Adnani – Penerbit Granadamediatama

Agama agama samawi atau ajaran ajaran yang bepangkal kepada figur nabi Ibrahim seperti Yahudi, Nasrani dan Islam meyakini akan datangnya Sang Pemimpin Akhir zaman. Umat Yahudi percaya akan datangnya seorang Mesiah Tuhan untuk menegakkan kerajaan Tuhan dan keadilan di muka bumi. Umat Nasrani mempercayai kedatangan Yesus Yang kedia untuk mengatakan ‘The Heavenly Kingdom in Earth’ atau Kerajaan surga di bumi dengan kebenaran dan keadilan. Sedangkan Umat Islam juga meyakini akan datangnya seorang manusia yang bergelar Al Mahdi menjelang akhir zaman untuk menegakkan kembali ajaran Islam dan kebenaran, Menghancurkan kebatilan dan menyebar luaskan keadilan ke seantero bumi. Bersama nabi Isa, Al Mahdi akan Memimpin kaum Muslimin untuk menerapkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Nampaknya, adanya keserupaan ideologi ini dengan keyakinan agama lain telam menjadi pintu masuk munculnya fitnah penolakan terhadap sosok al Mahdi dengan berbagai alasan. Di sisi lain, Keyakinan tentang Imam Mahdi juga telah membuat sebagian kaum muslimin masuk ke dalam kutub ekstrim lainnya. Jika menolak keyakinan tentang Imam Mahdi bisa menjerumuskan seseorang pada penolakan terhadan bagian syariah Islam, maka meyakini dengan paham yang salah juga bisa membahayakan akidah.

Penerimaan al Mahdi yang salah telah melahirkan komunitas ekstrim yang fatal dalam bersikap, Eksploitasi tentang hadits Imam Mahdi telah digunakan untuk menggiring umat untuk masuk dalam sebuah kelompok ekstrim. Hadits Hadits palsu dan munkar dijadikan hujjah untuk membenarkan kelompok yang dibela, khas pertikaian di politik masa silam yang sering menjadikan riwayat riwayat munkar sebagai bamper akidahnya. Bahkan, yang cukup fatal adalah manakala sebagian mereka ada yang sudah pada level memastikan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun kemunculannya.

Disisi lain, fenomena akhir zaman di abad 21 terkhusus memasuki era 2020, isu Imam Mahdi menjadi sangat santer dikaji, baik dalam forum ilmiah maupun media sosial. Era yang setiap orang bebas untuk mengupload dan mendownload apa saja tentang akhir zaman, terkhususnya Imam Mahdi, telah membuat siapapun bebas berkomentar dan menyatakan pendatanya. Fenomena ini akan membuat banyak masyarakat Islam yang awam menjadi bingung dan tersesat. Karenanyam umat butuh panduan yang detil yang lengkap tentan fenomena yang sedang menjadi trending topik di banyak media.

Ya, kajian tentang Imam Mahdi telah menjadi hal yang paling sensitif di akhir zaman. Karenanya dibutuhkan sebuah kajian dan pembahasan yang adil dan proporsional. Barangkali inilah buku terlengkap yang akan memberi anda jawaban tentang semua persoalan Imam Mahdi, sosok pemimpin akhir zaman yang dijanjikan

Kajian Tentang Buku Inikah Almahdi yang dijanjikan Karya Abu Ammar, Abu Fatiah al Adnani

Daftar Isi Buku Inikah Almahdi yang dijanjikan – Buku Al Mahdi Lengkap Karya Abu Ammar, Abu Fatiah al Adnani – Penerbit Granadamediatama

Daftar Isi

PENGANTAR PENERBIT  5
DAFTAR ISI  7
PENDAHULUAN  18

BAB 1 : AL-MAHDI, SEBUAH HAKIKAT BUKAN MITOS  25

Mesianisme dalam Agama-agama Besar Dunia  26
Umat Islam Mengadopsi Konsep Agama Lain?  32
Para Sahabat yang Meriwayatkan Hadits Tentang Al-Mahdi  36
Al-Mahdi dalam Kitab-kitab Hadits  40
Kemutawattiran Hadits-hadits Tentang Munculnya Al-Mahdi  43
Perkataan Para Ulama dan Imam Tentang Al-Mahdi  49
1. Sufyan Ats-Tsauri (wafat tahun 161 H)  49
2. Abu Ja’far Al ‘Uqaili (wafat tahun 323 H)  49
3. Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari (wafat tahun 329 H)  50
4. Imam Abul Husain Ahmad bin Ja’far bin Al-Munadi (wafat tahun 336 H) 50
5. Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti (wafat tahun 354 H)  50
6. Abul Hasan Muhammad bin Husain Al-Aburi (wafat tahun 363 H), telah disebutkan sebelumnya  50
7. Abu Sulaiman Al-Khathabi (wafat tahun 388 H)  51
8. Ahmad bin Husain Al-Baihaqi (wafat tahun 458 H)  51
9. Husain bin Mahmud Al-Baghawi (wafat tahun 516 H)  51
10. Abu Bakar Ibnul Arabi (wafat tahun 543 H)  51
11. Iyadh bin Musa Al-Yahshibi (wafat tahun 544 H)  52
12. Ibnul Jauzi Al-Hambali Al-Baghdadi (wafat tahun 597 H)  52
13. Abu Sa’adah Mubarak bin Muhammad Ibnu Atsir Al-Jazari (wafat tahun 606 H)  52
14. Al-Qurthubi (wafat tahun 671 H)   52
15. An-Nawawi (wafat tahun 676 H)  53
16. Ibnu Taimiyyah (wafat tahun 728 H)  53
17. Jamaluddin Abul Hajjaj Yusuf Al-Mizzi (wafat tahun 742 H)  54
18. Adz-Dzahabi (wafat tahun 748 H)  54
19. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah (wafat tahun 751 H)  54
20. Ibnu Katsir (wafat tahun 774 H)  55
21. Badruddin Muhammad bin Abdullah bin Bahadur Az-Zarkasyi (wafat tahun 794 H)  55
22. Nuruddin Ali bin Abu Bakar Al-Haitsami (wafat tahun 807)  55
23. Syihabuddin Ahmad bin Abu bakar Al-Bushiri (wafat tahun 840)  56
24. Ibnu Hajar Al-Asqalani (wafat tahun 852 H)  56
25. As-Sakhawi (wafat tahun 902 H)  57
26. Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi (wafat tahun 911 H)  57
27. Ahmad bin Muhammad Al-Qasthafani (wafat tahun 923 H)  58
28. Ibnu Hajar Al-Haitami (wafat tahun 974 H)  58
29. Abdur Ra’uf Al-Munawi (wafat tahun 1031 H)  58
30. Mulla Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari (wafat tahun 1014 H)  59
31. Burhanuddin Al-Halabi (wafat tahun 1044 H)  59
32. Muhammad bin Abdur Rasul Al-Husaini Al-Barzanji (1103
Pernyataan beliau telah dikutip di depan.  59
33. Abul Hasan Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi Al-Hanafi (1138 H)  59
34. Ismail bin Muhammad Al-Ajluni (wafat tahun 1162 H)  59
35. Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani (wafat tahun 1182 H)  60
36. Muhammad bin Ahmad As-Safaraini (wafat tahun 1188 H)  60
37. Muhammad bin Abdul Wahhab (wafat tahun 1206 H)  61
38. Muhammad bin Ali Asy-Syaukani (wafat tahun 1250 H)  61
39. Syihabuddin Mahmud Al-Alusi (wafat tahun 1270 H)  61
40. Shiddiq bin Hasan Khan Al-Qanuji Al-Bukhari (wafat tahun 1307 H)  61
41. Muhammad Basyir As-Sahsawani Al-Hindi (wafat tahun 1326 H)  62
42. Abu Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haqq Abadi (wafat tahun 1329 H)  62
43. Muhammad bin Ja’far Al-Kattani (wafat tahun 1345 H)  63
44. Muhammad Anwar Syah Al-Kasymiri (wafat tahun 1352 H)  63
45. Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mabarkafuri (wafat tahun 1353 H)  63
46. Muhammad Habibullah Asy-Syinqithi  64
47. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz  64
48. Muhammad Nashiruddin Al-Albani  64
49. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin  65
Belajar dari Tabiat Sejarah yang selalu Berulang  67
Akankah Peristiwa di Atas Akan Teruang di Akhir Zaman?  70
Al-Mahdi, Salah Satu Mujaddid dan Reformis Terbesar di Akhir Zaman  85

BAB 2 : PERSONIFIKASI AL-MAHDI YANG DIJANJIKAN  91

Nama dan Nasab Imam Mahdi  92
Ciri-ciri Fisiknya  98
Karakteristik Akhlaknya  99
Zaman Kemunculannya  103
Tempat Kemunculannya  103
Hadits yang Berkaitan dengan Al-Mahdi dalam Shahih Bukhori dan Muslim  104
Aqidah Syi’ah tentang Al-Mahdi Al-Muntazhar  108
1. Al-Mahdi Kaum Syi’ah : Tokoh Fiktif  108
2. Al-Mahdi dalam Agama Syi’ah dan Akidah Raj’ah  115

BAB 3 : IMAM IBNU KHALDUN DAN HADITS-HADITS TENTANG AL-MAHDI  121

Biografi Ringkas Ibnu Khaldun  122
Jawaban Para Ulama Terhadap Keragu-raguan Ibnu Khaldun  127
Ibnu Khaldun Mengakui Pemimpin Haus Darah Ibnu Tumart sebagai Al-Mahdi  140
Bantahan atas Syubhat-syubhat Para Pengingkar Al-Mahdi  145
Para Cendekiawan Kontemporer Pelanjut Ibnu Khaldun  145
Syubhat-syubhat yang Senantiasa Diajukan Seputar Al-Mahdi  150

BAB 4 : AL-MAHDI PALSU  175

1. Harits bin Suraij (tewas tahun 128 H)  176
2. Muhammad bin Abdullah bin Hasan ‘An-Nafsu Az-Zakiyah’ (wafat tahun 145 H)  181
3. Muhammad bin HAsan Al-Askari, Al-Mahdi Fiktif  192
4. Ubaidullah bin Maimun Al-Qaddah (mati tahun 322 H)  193
– Gerakan Pemberontakan Syi’ah Ismailiyah  193
– Nasab palsu Ubaidullah Al-Mahdi  196
– Ubaidullah Al-Mahdi mendirikan Negara Syi’ah Ismailiyah  196
– Kekafiran Daulah Syi’ah Ismailiyah Ubaidiyah  199
– Pernyataan para sejarawan dan ulama Islam  200
5. Ibnu Tumart (meninggal tahun 524 H)  204
– Biografi ringkas Ibnu Tumart  204
– Kekejaman Ibnu Tumart  207
– Proses seleksi pengikut setia Ibnu Tumart  208
– Peperangan IBnu Tumart melawan Daulah Murabithun  209
– Penipuan berkedok mukjizat  210
Kematian Ibnu Tumart  213
– Penyimpangan akidah Ibnu Tumart  213
6. Timirtasy bin Nuwin Jauban (terbunuh tahun 728 H)  218
7. Ahmad bin Abdullah bin Hasyim Abu Abbas Al-Mulatsam (mati tahun 740 H)  219
8. Muhammad bin Yusuf Al-Husaini Al-Junburi (wafat tahun 910 H)  222
9. Muhammad bin Abdulla Al-Kurdi  224
10. Muhammad bin Al-Amjad bin Abdul Malik abu Baghla (mati tahun 1271 H)  224
11. Muhammad Ahmad bin Abdullah Al-Mahdi As-Sudani (wafat tahun 1302 )  227
– Profil ‘wali Allah’ dan syaikh Tarekat Samaniyah  227
– Klaim sebagai Imam Mahdi  229
– Sudah dibawah penjajahan Mesir  230
– Jihad di Mesir mengawali Jihad di Sudan  234
– Jihad ‘Imam Mahdi’ Sudan hingga menegakkan Daulah Islam  235
– Beberapa kritikan atas gerakan Al-Mahdi As-Sudani  240
12. Mirza Ghulam Ahmad (meninggal 1908 M)  241
– Biografi singkat Mirza Ghulam Ahmad  241
Kesesatan Ahmadiyah atau Qadiyaniah  242
13. Muhammad As-Suhaimi (mati tahun 1925 M), Al-Mahdi Darul Arqam Malaysia  248
– Syaikh Allah SWT-Suhaimi dan Tarekat Muhammadiyyah  248
– Ashaari Muhammad dan Darul Arqam  249
14. Muhammad bin Abdullah Al-Qahthani (mati tahun 1400 H)  255
– Siapakah Juhaiman Al-Utaibi?  255
– Pemikiran Juhaiman Al-Utaibi  256
– Deklarasi ‘Imam Mahdi’ dan kekacauan di Masjidil Haram  258
– Kekeliruan gerakan Juhaiman  260
15. Lia Eden  262
16. Harun Yahya  263
– Harun Yahya dan Klaim Imam Mahdi  263
17. Al-Mahdi palsu dari Bogor  267
18. Al-Mahdi Palsu dari Yaman (Versi Syi’ah)  269
19. Muhammad Zubir Amir bin Amir Abdullah (Al-Mahdi Palsu yang Ditangkap di Mekah)  269

BAB 5 : HURU-HARA AKHIR ZAMAN AKAN MENYAMBUT KEMUNCULAN AL-MAHDI  281

Huru-hara Menjelang Kiamat sebelum Munculnya Al-Mahdi  285

BAB 6 : TANDA-TANDA POKOK KEMUNCULAN AL-MAHDI  305

A. Huru-hara dan Fitnah yang Meluas di Tengah Kaum Muslimin  310
B. Iraq dan Syam dan Negeri-negeri Khurasan akan Diboikot oleh Bangsa Barat dan Non-Arab  311
C. Kematian Seorang Khalifah yang Disusul dengan Kekacauan dan Konflik di Jazirah Arab  315
D. Penenggelaman Pasukan Syam ke Dalam Perut Bumi  322
E. Keringnya Sungai Eufrat yang Berimbas pada munculnya Gunung Emas  329
F. Munculnya Bintang Berekor  332
Tanda-tanda Alam Lainnya yang Menunjukkan Kemunculan Al-Mahdi  335

BAB 7 : FITNAH DUHAIMA’, FITNAH AKHIR ZAMAN YANG MENGIRINGI KEMUNCULAN AL-MAHDI  339

Fitnah Demokrasi Sekuler Liberal yang dipaksakan oleh Barat Kepada Dunia  344
Fitnah Perang Melawan Terorisme dan Kelompok Teroris  345
Antara Fitnah Duhaima’ dan Fitnah Demokrasi Sekuler Liberal  345
• Fitnah Duhaima’ akan menghantam seluruh umat Islam. Hal ini yang serupa juga terjadi pada fitnah demokrasi.  345
• Fitnah Duhaima’ tidak diketahui kapan masa berakhirnya. Demikian pula dengan fitnah demokrasi.  347
• Fitnah Duhaima’ akan menimbulka efek munculnya orang-orang yang beriman di pagi hari dan kufur di sore atau sebaliknya. Yang terjadi pada fitnah demokrasi juga sebagaimana yang terjadi pada fitnah Duhaima’.  348
• Fitnah Duhaima’ akan membelah manusia menjadi dua kelompok besar; kelompok mukmin yang tidak tercampur dengan kemunafikan dan kelompok munafik yang tidak memiliki keimanan. Hal yang serupa juga bisa terjadi pada fitnah demokrasi.  348
Antara Fitnah Duhaima’ dan Fitnah Perang Melawan Terorime  349
• Fitnah Duhaima’ akan menghantam seluruh umat Islam. Hal yang serupa juga terjadi pada fitnah perang melawan terorisme.  349
• Fitnah Duhaima’ tidak diketahui kapan masa berakhirnya. Demikian pula dengan fitnah perang melawan terorisme.  351
• Fitnah Duhaima’ akan menimbulkan efek munculnya orang-orang yang beriman di pagi hari dan kufur di sore hari atau sebaliknya. Yang terjadi pada fitnah perang melawan terorisme juga sebagaimana yang terjadi pada fitnah Duhaima’  351
• Fitnah Duhaima’ akan membelah manusia menjadi dua kelompok besar; kelompok mukmin yang tidak tercampur dengan kemunafikan dan kelompok munafik yang tidak memiliki keimanan. Hal yang serupa juga bisa terjadi pada fitnah perang melawan terorisme.  452
Lalu, Apa hubungan Fitnah Perang Anti Terorisme ini dengan Kemunculan Al-Mahdi?  356
Menghubungkan fitnah Aias, fitnah Sarra’ dan fitnah Duhaima’ dengan Riwayat Periodisasi Umat Islam  363

BAB 8 : ADAKAH KHILAFAH ‘ALA MINHAJIN NUBUWWAH SEBELUM KEDATANGAN AL-MAHDI?  371

Sepakat atas Wajibnya Menegakkan Khilafah Islamiyah  373
Adakah Khilafah ‘Ala Minhajin Nubuwwah sebelum Munculnya Imam Al-Mahdi?  375
Pendapat Pertama : Khilafah ‘Ala Minhajin Nubuwwah sebelum Imam Mahdi  376
Pendapat Kedua : Khilafah ‘Ala Minhajin Nubuwwah ada setelah Imam Mahdi  385
Hadits 12 Khalifa dari Suku Quraisy  393
Imam Mahdi dan Khilafah Rasyidah Al-Alamiyah  408

BAB 9 : ASHHABUR RAYATIS SUD, PASUKAN PANJI HITAM PENDUKUNG AL-MAHDI YANG MUNCUL DARI TIMUR  411

Tha’ifah Manshurah, senantiasa ada hingga Kiamat  412
Ashhabur Rayatis Sud, Generasi Akhir Thaifah Mansurah yang dijanjikan   414
Bantahan atas Klaim Al-Arqam bahwa Bani Tamim dan Pasukan dari Timur (Ashhabur Rayatis Sud) adalah dari Melayu  418
Thaliban dan Harakah Jihad Semisalnya adalah Kelompok yang paling Mendekati Sifat-sifat Tha’ifah Manshurah akhir Zaman?  426
1. Mereka berada diatas kebenaran  429
2. Menegakkan dan memperjuangkan agama Allah  430
3. Memperbaharui ajaran Islam yang telah dilalaikan umat  432
4. Meraih kemenangan sampai hari Kiamat  433
5. Kelompok yang memiliki kesabaran dan keteguhan yang kuat  435
6. Ashhabur Rayatis Sud akan menaklukkan Jazirah Arab  439

BAB 10 : KORELASI ANTARA HUJAN METEOR, PERISTIWA API DI HIJAZ DAN GEMPA DAHSYAT DI AL-BAIDA’ – PERISTIWA BESAR UNTUK MEMASTIKAN KEMUNCULAN AL-MAHDI  445

Hujan Meteor, hukuman Langit yang menjadi salah satu tanda Kemunculan Imam Mahdi di Muka Bumi  456
Hujan Batu, Sunnatullah yang Pernah Terjadi di Masa Lalu dan Menjadi Ancaman di Masa Depan  462
Hujan Batu Meteor dan Hubungannya dengan Bencana Asap Global  465
Beragam Teori para Ilmuwan tentang Hujan Meteor  475
Membandingkan Bencana Kelaparan 3 tahun di Masa Imam Mahdi dengan Peristiwa Gunung Tambora  479
Hujan Meteor, sebuah Kepastian yang Tinggal Menunggu Waktu!  482
Ketika Bangsa Barat telah Menyiapkan Bunker  483
1. Bunker ‘Anti Kiamat’, New South Wales, Australia  486
2. Apartemen ‘Kebal Kiamat’, Kansas, Amerika Serikat  486
3. Desa Bugarach, Perancis  487
SANGGAHAN  503

BAB 11 : PEMBAI’ATAN IMAM MAHDI DAN PERSIAPAN PERANG SEMESTA  531

Bagaimana Imam Mahdi Dibai’at?  532
Tempat Al-Mahdi Dibai’at dan Jumlah Orang yang Membai’atnya  534
Allah akan Mengislah Imam Mahdi dalam Satu Malam  538
Imam Mahdi dan Persiapan Perang Semesta  543
Antara Hijrah Nabawiyah dan Hijrah Mahdiyah  543
Bagaimana Dengan Hijrah Imam Al-Mahdi di Akhir Zaman?  551
Antara Strategi Nabi SAW dan Imam Mahdi dalam Mengikat Perjanjian Damai dengan Penduduk Setempat  554
Bagaimana dengan strategi Imam Al-Madi untuk Menstabilkan Kekuasaannya?  557
Antara Jihad Pertama di Madinah dan Penaklukan Jazirah Arab di Era Imam Mahdi  562
Penaklukan Jazirah Arab di Era Imam Mahdi  570

BAB 12 : KONDISI DUNIA ISLAM DAN INTERNASIONAL EBELUM HINGGA SETELAH PEMBAI’ATAN AL-MAHDI  581

Pembantaian dan Pembunuhan Massal terhadap Umat Islam  583
Kebodohan Merajalela  588
Kehancuran Ideologi Demokrat Sekuler Liberal  593
Kehancuran Ekonomi Kapitalis Ribawiyah dan Semua Institusinya  595
Kehancuran Mata Uang Kertas dan Kembalinya Era Dinar dan Dirham   595
Kembalinya Manusia ke Zaman Unta  596
Kehancuran Ekonomi Dunia di Masa Tiga Tahun Kekeringan  598
Pembunuhan dan Peperangan demi Mempertahankan Hidup  600
Perselisihan Antar Umat Islam mencapai Puncaknya  602
Banyaknya Gempa Bumi  603
Sunnatullah yang akan terjadi saat nubuwat itu akan menjadi kenyataan  607
1. Perubahan politik di Saudi  608
2. Negeri Syam yang Berkecamuk  618
3. Ketika Eropa akan menjadi Negeri Umat Islam  622

BAB 13 : EKSPANSI AL-MAHDI DAN PENAKLUKAN TIMUR TENGAH  627

Strategi Imam Mahdi Pasca Penaklukan Tanah Hijaz  639
Penaklukan Persia Raya  640
Koalisi Imperium Persia Akhir Zaman; Iran, Irak, Rusia, China, Korea dan India  646
Serbuan Koalisi Persia Modern atas Kaum Muslimin di Negeri Syam  651
Koalisi Imperium Persia Modern akan Ditaklukkan lagi oleh Koalisi Romawi dan Umat Islam  653
Penaklukan Persia itu akan dimenangkan oleh Pasukan Imam Mahdi  661
Penaklukan Baitul Maqdis dan Pengosongan Madinah  674

BAB 14 : AL-MALHAMAH AL-KUBRA  679

Malhamah Kubra di A’maq dan Dabiq-Damaskus (Kehancuran Total pasukan Amerika Serikat dan Eropa)  680
Malhamah Kubra, kembali ke Zaman Unta!  692
Malhamah Kubra, Perang Kolosal dengan Senjata Manual!  706
1. Perang dilakukan secara berhadap-hadapan  706
2. Ketika malam hari peperangan dihentikan  707
3. Kaum muslimin setela perang menggantungkan pedangnya di pohon-pohon zaitun  708
4. Wilayah perang dipilih di wilayah A’maq dan Dabiq  708
Migrasi Massal sipil dan militer Romawi ke Dalam Agama Islam menjadi Salah Satu Pemicu Malhamah Kubra  717
Malhamah Kubra, Kemenangan di Tangan Umat Islam  720
Bagaimana Kemenangan itu diperoleh?  720
Lalu, Bagaimana pasukan yang amat hebat itu bisa dikalahkan oleh kaum Muslimin?  724
Antara Al-Malhamah Al-Kubra dan Perang Khandaq  726

BAB 15 : AL-MAHDI DAN PENAKLUKAN DUNIA PASCA AL-MALHAMAH AL-KUBRA  741

Penaklukan Jepang, Cina, Korea, Rusia dan Non Arab  744
Penaklukan India  745
Ciri khusus Penduduk Anak Benua India  746
Mengapa Jihad ke India?  749
Keutamaan Jihad di India pada akhir Zaman   751
Penaklukan India terjadi di masa Imam Mahdi  752
Indonesia, Masuk dalam Lingkup Jihad di India?  755
Kabar Gembira untuk Mujahidin India  759
Penaklukan Konstantinopel (Turki Sekuler)  760
Nubuwat Penaklukan Konstantinopel dan Realitas Sejarah  761
Penantian 800 Tahun ini Berbuah Kemenangan  766
Penaklukan Konstantin, Penantian Setelah 800 tahun dari Waktu yang Dinubuwatkan  768
Tiga Penaklukan, Satu Perdamaian  771
Bila Tahlil dan Takbir Berbicara  774
Lahir dari Penghayatan Jiwa  775
Penaklukan Roma – Italia  778
Meruntuhkan Salib Internasional, salah satu Misi Turunnya Nabi Isa a.s  779
Penaklukan Seluruh Dunia  788
Puncak Penaklukan adalah Pada Masa Al-Mahdi dan Isa  798

BAB 16 : PERANG MELAWAN DAJJAL  805

Dajjal, Fitnah Terbesar dalam sejarah keidupan Manusia  806
System Dajjal dalam Pandangan Ahmad Thomson  819
Dajjal sudah Pernah Muncul, Tapi belum Keluar  821
Apa yang Menjadi target dari Konspirasi Dajjal?  824
Dajjal dan imbol-simbol Zionis Internasional  826
Hadits Terpanjang Tentang Dajjal  842
Dahsyatnya fitnah Dajjal  851
Ketika Dunia Islam Memancing Amarah Dajjal dan Memaksanya Keluar dari Persembunyiannya   856
Hari-hari Akhir Kaum Muslimin di bawah Kepungan Balatentara Dajjal dan Turunnya Isa bin Maryam di Menara Putih Damaskus  862
Kesimpulan tentang Pengepungan Baitul Maqdis dan Penghabisan Dajjal Berdasarkan Beberapa Riwayat diatas  868
Menara Putih, Tempat Turunnya Isa a.s  872

BAB 17 : NABI ISA AL-MASIH TURUN UNTUK MEMBUNUH DAJJAL, MENGHANCURKAN SALIB, DAN MEMBUNUH BABI  875

Nabi Isa a.s akan Segera Turun  876
Dalil-dalil dari As-Sunnah  880
Bagaimana dan Kapan Isa a.s Turun ke Bumi?  882
Tersebarnya Keamanan dan Barakah di Zaman Isa a.s  884

BAB 18 : KEHANCURAN ISRAEL UNTUK SELAMA-LAMANYA  887

Yahudi, Bangsa Terlaknat yang Mengalami Adzab Diaspora  888
Isyarat Kehancuran Yahudi di Dalam Al-Qur’an  890
Kapankah Janji Kehancuran Yahudi yang Terakhir?  896

BAB 19 : AL-MAHDI DAN YA’JUJ WA MA’JUJ  905

Sifat-sifat Ya’juj wa Ma’juj  912
Bagaimana Ya’juj wa Ma’juj Turun ke Bumi?  916
Lalu dimanakah Keberadaan Mereka Saat ini?  916
Bagaimana Mereka Dihancurkan?  917

BAB 20 : AKHIR KEHIDUPAN UMAT ISLAM DI MASA AL-MAHDI DAN NABI ISA AL-MASIH  925

Kemakmuran dunia di bawah Kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa a.s  926

BAB 21 : WAFATNYA AL-MAHDI DAN NABI ISA AL-MASIH  933

Masa tinggalnya Isa setelah turun ke Bumi dan Kewafatannya  934
Kematian dan Pemakaman Isa a.s  934
Wafatnya Al-Mahdi  940
Pemerintahan AL-Qahthani  941

BAB 22 : UMAT ISLAM AKAN BERAKHIR  945

Bagaimana proses berakhirnya Umat Islam?  948
Angin Lembut akan datang untuk Mewafatkan semua Orang yang Beriman

BAB 23 : BERDIRINYA KIAMAT  955

Kehancuran Alam Semesta dan Digantinya Langit dan Bumi  956

Referensi  965
Biografi Penulis  975

Review Buku Inikah Almahdi yang dijanjikan – Abu Ammar, Abu Fatiah al Adnani – Penerbit Granadamediatama

Berikut Pengiriman Buku Inikah Almahdi yang dijanjikan ke Berbagai Daerah

==============
Pesanan Buku: Inikah Al Mahdi
Alamat Pengiriman: Rawalumbu, Kota Bekasi
Status: Terkirim via JNE
No Resi: SOCE600524135416
==============

==============
Pesanan Buku: Inikah Al Mahdi, Huru Hara Akhir Zaman, Nubuwat Perang Akhir Zaman, Nabi Isa akan turun di langit Damaskus, Journey to Damascus, Negeri Negeri Akhir Zaman
Alamat Pengiriman: Pontianak Selatan Kota Pontianak
Status: Terkirim
==============

==============
Pesanan Buku: Inikah Al Mahdi, Zikir Akhir Zaman
Alamat Pengiriman: Kec. Batam, Kota Kepulauan Riau
Status: Terkirim via JNE
No Resi: SOCE600544912216
==============

==============
Pesanan Buku: Ensiklopedi Akhir Zaman, Zikir Akhir Zaman, Inikah Al Mahdi
Alamat Pengiriman: Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat
Status: Terkirim via Wahana
No Resi: ABG07030
==============

==============
Pesanan Buku: Inikah Al Mahdi, Debat Islam vs Non Islam
Alamat Pengiriman: Medan Johor, Kota Medan
Status: Terkirim via JNE
No Resi: SOCE600580315016
==============

==============
Pesanan Buku: 2 Buku Inikah Al Mahdi, 2 Buku Ensiklopedi Akhir Zaman
Alamat Pengiriman: Jatisampurna, Kota Bekasi
Status: Terkirim via Indah Cargo
No Resi: soc90230192
==============

==============
Pesanan Buku: Inikah Al Mahdi
Alamat Pengiriman: Krembangan, Kota Surabaya
Status: Terkirim via JNE
No Resi: SOCE600588252216
==============

==============
Pesanan Buku: Inikah Al Mahdi, Negeri Negeri Akhir Zaman, Ensiklopedi Akhir Zaman
Alamat Pengiriman: Jabung, Kab. Lampung Timur
Status: Terkirim
==============

==============
Pesanan Buku: Ensiklopedi Akhir Zaman, Inikah Al Mahdi
Alamat Pengiriman: Kec. Sampang, Kab. Sampang
Status: Terkirim via JNE
No Resi: SOCE600596721216
==============

==============
Pesanan Buku: Inikah Al Mahdi, Zikir Akhir Zaman
Alamat Pengiriman: Hongkong
Status: Terkirim
==============

==============
Pesanan Buku: Zikir Akhir Zaman 4 Buku, Inikah Al Mahdi 3 Buku, Alam Roh 1 Buku
Alamat Pengiriman: Hongkong
Status: Terkirim
==============

==============
Pesanan Buku: Inikah Al Mahdi, Zikir Akhir Zaman
Alamat Pengiriman: Ngaliyan, Kota Semarang
Status: Terkirim via JNE
No Resi: SOCE600676153016
==============

==============
Pesanan Buku: Zikir Akhir Zaman, Negeri Negeri Akhir Zaman, Ensiklopedi Akhir Zaman, Inikah Al Mahdi, Indahnya Surga Dahsyatnya Neraka, Hidup Sesudah Mati, Fitnah Dan Petaka Akhir Zaman
Alamat Pengiriman: Jalan Lembah Hijau 3B Riam Road, Miri Sarawak Malaysia
Status: Terkirim
==============
Author: Google+ by Toko Buku Islam Online Terpercaya

Kunjungi channel kami di Wisata Buku Online

baca referensi lain di id.wikipedia

2793 Total Views 1 Views Today
Print Friendly, PDF & Email

Incoming search terms:

  • download buku inikah almahdi yang dijanjikan
  • free download ebook inikah inam mahdi yang dijanjikan
  • Buku tentang imam mahdi
  • download buku imam mahdi
  • download ebook tentang imam mahdi
  • download al mahdi pdf
  • Darul ilmiah kutub anak Rupiah Indonesia di manakah
  • buku inikah al mahdi pdf
  • buku imam m
  • buku almahdi
About Wisata Buku

Wisatabuku.com adalah tempat Share daftar isi buku islam, resensi, sinopsis, review, dan tempat belanja buku online. Anda juga dapat mendownload majalah maupun buletin di blog ini. Pemesanan: 0857 2510 6570

Speak Your Mind

*