Asbabun Nuzul – Imam As Suyuthi – Penerbit Insan Kamil

Asbabun Nuzul - Imam As Suyuthi - Penerbit Insan KamilNama Buku : Asbabun Nuzul

Ukuran/Hal : 15 x 23 cm / 714  halaman

Berat: 00 gram

Penulis: Imam As Suyuthi

Penerbit: Penerbit Insan Kamil

Harga : Rp  135.000 ,- –> Rp  122.000

Anda Hemat: Rp 10.000,-

Pesan via Whatsapp/Telpon

0857 2745 2727 / 0858 6766 877

Sinopsis Buku Asbabun Nuzul – Imam As Suyuthi – Penerbit Insan Kamil

Pembaca yang kami cintai, lebih dulu kita fahami bahwa turunnya Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad tidak lain karena dua hal. Pertama secara ibtida’i, yaitu diturunkan murni oleh Allah tanpa sebab atau peristiwa tertentu. Kedua adalah diturunkan karena adanya peristiwa dan sebab tertentu. Alur peristiwa dan sebab sampai diturunkannya Al-Qur’an, itulah yang oleh para ulama disebut dengan asbabun nuzul.

Penting sekali bagi kita untuk mengetahui asbabun nuzul ini. Mengetahui asbabun nuzul akan mengantarkan seseorang untuk membuka tabir hikmah yang ada di dalam syari’at Allah, sehingga dengan pengetahuan terhadap hikmah dari syari’at Allah akan semakin menambah keimanan yang ada di dalam hati. Mengetahui asbabu nuzul dapat mengantarkan seseorang untuk memahami ayat Allah dengan benar.

Dan inilah bukunya, Asbabun Nuzul, yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi rahimahullah. Mengulas tentang peristiwa dan perkara yang menjadi sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Qur’an. Dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, lengkap 114 surat dalam Al-Qur’an. Beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan peristiwa dan sebab diturunkannya ayat-ayat tersebut, serta mengulas kisah-kisah menggugah hati dan keimanan.

Selain itu, buku ini juga disertai dengan tahqiq Syaikh Hafizh Syi’isya’ rahimahullah yang menjadikan riwayat serta hadits yang ada dalam buku ini sarat dengan keterangan yang tentunya akan memudahkan pembaca untuk mengetahui status lemah dan kuatnya riwayat tersebut. Selamat membaca!

Daftar isi Buku Asbabun Nuzul – Imam As Suyuthi – Penerbit Insan Kamil

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR   vi
DAFTAR ISI   vii
BIOGRAFI IMAM AS-SUYUTHI   1
SURAT AL-FATIHAH   5
SURAT AL-BAQARAH   10
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 6-7   10
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 14   11
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 19   12
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 26   14
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 44   17
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 62   17
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 76   18
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 79   20
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 80   21
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 89   22
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 94   23
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 97   24
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 99-100   28
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 102   29
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 104   30
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 106   32
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 108   32
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 113   34
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 114   35
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 115   36
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 118   39
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 119   39
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 120   40
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 125   41
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 130   42
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 135   43
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 142-144   44
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 150   46
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 154   47
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 158   48
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 159   49
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 164   50
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 170   51
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 174   52
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 177   53
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 178   55
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 184   56
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 186   57
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 187   58
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 188   61
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 189   62
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 190   64
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 194   65
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 195   66
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 196   67
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 197   69
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 198   70
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 199   71
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 200   72
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 204   73
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 207   74
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 208   75
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 214   76
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 215   77
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 217   77
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 219   79
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 220   80
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 221   81
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 222   82
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 223   83
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 224   85
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 228   86
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 229   87
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 230   89
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 231   90
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 232   91
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 238   93
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 240   94
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 241   95
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 245   96
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 246   97
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 257   98
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 267   99
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 272   100
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 274   101
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 278   102
Surat Al-Baqarah [2]: ayat 285   103

SURAT ALI IMRAN   105
Surat Ali Imran [3]: ayat 12   105
Surat Ali Imran [3]: ayat 23   107
Surat Ali Imran [3]: ayat 26   108
Surat Ali Imran [3]: ayat 28   108
Surat Ali Imran [3]: ayat 31   109
Surat Ali Imran [3]: ayat 58   110
Surat Ali Imran [3]: ayat 65   113
Surat Ali Imran [3]: ayat 72   113
Surat Ali Imran [3]: ayat 77   114
Surat Ali Imran [3]: ayat 79   116
Surat Ali Imran [3]: ayat 86   117
Surat Ali Imran [3]: ayat 97   119
Surat Ali Imran [3]: ayat 100   120
Surat Ali Imran [3]: ayat 113   121
Surat Ali Imran [3]: ayat 118   122
Surat Ali Imran [3]: ayat 121   123
Surat Ali Imran [3]: ayat 128   125
Surat Ali Imran [3]: ayat 130   127
Surat Ali Imran [3]: ayat 140   128
Surat Ali Imran [3]: ayat 143   129
Surat Ali Imran [3]: ayat 144   129
Surat Ali Imran [3]: ayat 154   131
Surat Ali Imran [3]: ayat 161   132
Surat Ali Imran [3]: ayat 165   133
Surat Ali Imran [3]: ayat 169   134
Surat Ali Imran [3]: ayat 172  135
Surat Ali Imran [3]: ayat 181   137
Surat Ali Imran [3]: ayat 186   138
Surat Ali Imran [3]: ayat 188   139
Surat Ali Imran [3]: ayat 190   141
Surat Ali Imran [3]: ayat 195   142
Surat Ali Imran [3]: ayat 199   143

SURAT AN-NISA’   145
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 4   145
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 7   146
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 11   146
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 19   149
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 24   152
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 32   153
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 33   155
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 34   155
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 37   157
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 43   158
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 44   161
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 47   162
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 48   162
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 49   163
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 51-54   164
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 58   166
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 59   168
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 60   169
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 65   171
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 66   173
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 69   174
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 77   175
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 83   176
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 88   177
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 90   179
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 92   181
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 93   182
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 94   183
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 95   186
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 97   188
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 100   190
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 101   193
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 102   194
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 105   196
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 123   200
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 127   201
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 128   202
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 135   204
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 148   204
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 153   205
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 163   207
Surat An-Nisa’ [4]: Ayat 166   207

SURAT AL-MAIDAH   211
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 2   211
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 3   213
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 4   214
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 6   216
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 11   219
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 15   222
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 18   223
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 33   224
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 38   225
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 41   226
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 49   229
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 51   231
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 55   232
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 57   233
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 64   234
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 67   235
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 68   238
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 82   239
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 87   241
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 90   243
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 100   245
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 101   246
Surat Al-Maidah [5]: Ayat 106   247

SURAT AL-AN’AM   251
Surat Al-An’am [6]: Ayat 19   251
Surat Al-An’am [6]: Ayat 26   252
Surat Al-An’am [6]: Ayat 33   253
Surat Al-An’am [6]: Ayat 52   253
Surat Al-An’am [6]: Ayat 65   258
Surat Al-An’am [6]: Ayat 82   259
Surat Al-An’am [6]: Ayat 91   260
Surat Al-An’am [6]: Ayat 93   261
Surat Al-An’am [6]: Ayat 94   263
Surat Al-An’am [6]: Ayat 108   263
Surat Al-An’am [6]: Ayat 109   264
Surat Al-An’am [6]: Ayat 118   266
Surat Al-An’am [6]: Ayat 122   267
Surat Al-An’am [6]: Ayat 141   268

SURAT AL-A’RAF   270
Surat Al-A’raf [7]: Ayat 31   270
Surat Al-A’raf [7]: Ayat 184   271
Surat Al-A’raf [7]: Ayat 187   271
Surat Al-A’raf [7]: Ayat 204    272

SURAT AL-ANFAL   274
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 1   274
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 5   276
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 9   277
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 17   278
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 19   280
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 27   281
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 30   282
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 31   285
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 12   286
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 35   288
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 36   288
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 47   290
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 49   290
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 55   292
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 58   292
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 64   293
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 65   294
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 67   295
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 70   296
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 73   297
Surat Al-Anfal [8]: Ayat 75   298

SURAT AT-TAUBAH   300
Surat At-Taubah [9]: Ayat 14   300
Surat At-Taubah [9]: Ayat 17-19   301
Surat At-Taubah [9]: Ayat 25   304
Surat At-Taubah [9]: Ayat 28   305
Surat At-Taubah [9]: Ayat 30   306
Surat At-Taubah [9]: Ayat 37   306
Surat At-Taubah [9]: Ayat 38   307
Surat At-Taubah [9]: Ayat 39   308
Surat At-Taubah [9]: Ayat 41   309
Surat At-Taubah [9]: Ayat 43   310
Surat At-Taubah [9]: Ayat 49   310
Surat At-Taubah [9]: Ayat 50   312
Surat At-Taubah [9]: Ayat 53   312
Surat At-Taubah [9]: Ayat 58   313
Surat At-Taubah [9]: Ayat 61   314
Surat At-Taubah [9]: Ayat 65   315
Surat At-Taubah [9]: Ayat 74   317
Surat At-Taubah [9]: Ayat 75   319
Surat At-Taubah [9]: Ayat 79   321
Surat At-Taubah [9]: Ayat 81   322
Surat At-Taubah [9]: Ayat 84   324
Surat At-Taubah [9]: Ayat 91   325
Surat At-Taubah [9]: Ayat 99   326
Surat At-Taubah [9]: Ayat 102   327
Surat At-Taubah [9]: Ayat 107   331
Surat At-Taubah [9]: Ayat 111   334
Surat At-Taubah [9]: Ayat 113   335
Surat At-Taubah [9]: Ayat 117   337
Surat At-Taubah [9]: Ayat 122   338

SURAT YUNUS   340
Surat Yunus [10]: Ayat 2   340

SURAT HUD   342
Surat Hud [11]: Ayat 5   342
Surat Hud [11]: Ayat 8   343
Surat Hud [11]: Ayat 114   344

SURAT YUSUF   346
Surat Yusuf [12]: ayat 3   346

SURAT AR-RA’D   348
Surat Ar-Ra’d [13]: Ayat 8   348
Surat Ar-Ra’d [13]: Ayat 13   350
Surat Ar-Ra’d [13]: Ayat 31   350
Surat Ar-Ra’d [13]: Ayat 38   352

SURAT IBRAHIM   353
Surat Ibrahim [13]: Ayat 28   353

SURAT AL-HIJR   354
Surat Al-Hijr [15]: Ayat 24   354
Surat Al-Hijr [15]: Ayat 45   355
Surat Al-Hijr [15]: Ayat 47   355
Surat Al-Hijr [15]: Ayat 49-50   356
Surat Al-Hijr [15]: Ayat 95   357

SURAT AN-NAHL   358
Surat An-Nahl [16]: Ayat 1   358
Surat An-Nahl [16]: Ayat 38   359
Surat An-Nahl [16]: Ayat 41   359
Surat An-Nahl [16]: Ayat 75   360
Surat An-Nahl [16]: Ayat 83   361
Surat An-Nahl [16]: Ayat 91   362
Surat An-Nahl [16]: Ayat 92   362
Surat An-Nahl [16]: Ayat 103   363
Surat An-Nahl [16]: Ayat 106   364
Surat An-Nahl [16]: Ayat 126   365

SURAT AL-ISRA’   368
Surat Al-Isra’ [17]: Ayat 15   368
Surat Al-Isra’ [17]: Ayat 26   369
Surat Al-Isra’ [17]: Ayat 28   369
Surat Al-Isra’ [17]: Ayat 29   370
Surat Al-Isra’ [17]: Ayat 45   371
Surat Al-Isra’ [17]: Ayat 56   372
Surat Al-Isra’ [17]: Ayat 59   373
Surat Al-Isra’ [17]: Ayat 60   374
Surat Al-Isra’ [17]: Ayat 73   375
Surat Al-Isra’ [17]: Ayat 76   378
Surat Al-Isra’ [17]: Ayat 80   379
Surat Al-Isra’ [17]: Ayat 85   380
Surat Al-Isra’ [17]: Ayat 88   381
Surat Al-Isra’ [17]: Ayat 90-93   382
Surat Al-Isra’ [17]: Ayat 110   385
Surat Al-Isra’ [17]: Ayat 111   387

SURAT AL-KAHFI   389
Surat Al-Kahfi [18]: Ayat 6   389
Surat Al-Kahfi [18]: Ayat 23-25   391
Surat Al-Kahfi [18]: Ayat 28   392
Surat Al-Kahfi [18]: Ayat 109   393
Surat Al-Kahfi [18]: Ayat 110   394

SURAT MARYAM   396
Surat Maryam [19]: Ayat 64   396
Surat Maryam [19]: Ayat 77   397
Surat Maryam [19]: Ayat 96   398

SURAT THAHA   399
Surat Thaha [20]: Ayat 1-2   399
Surat Thaha [20]: Ayat 105   400
Surat Thaha [20]: Ayat 114   400
Surat Thaha [20]: Ayat 131   401

SURAT AL-ANBIYA’   402
Surat Al-Anbiya’ [21]: Ayat 6   402
Surat Al-Anbiya’ [21]: Ayat 34   402
Surat Al-Anbiya’ [21]: Ayat 36   403
Surat Al-Anbiya’ [21]: Ayat 101   404

SURAT AL-HAJJ   405
Surat Al-Hajj [22]: Ayat 3   405
Surat Al-Hajj [22]: Ayat 11   405
Surat Al-Hajj [22]: Ayat 19   406
Surat Al-Hajj [22]: Ayat 25   408
Surat Al-Hajj [22]: Ayat 27   409
Surat Al-Hajj [22]: Ayat 37   409
Surat Al-Hajj [22]: Ayat 39   410
Surat Al-Hajj [22]: Ayat 52   411
Surat Al-Hajj [22]: Ayat 60   413

SURAT AL-MU’MINUN   414
Surat Al-Mu’minun [23]: Ayat 2   414
Surat Al-Mu’minun [23]: Ayat 14   415
Surat Al-Mu’minun [23]: Ayat 67   415
Surat Al-Mu’minun [23]: Ayat 76   416

SURAT AN-NUR   418
Surat An-Nur [24]: Ayat 3   418
Surat An-Nur [24]: Ayat 6-8   419
Surat An-Nur [24]: Ayat 11   424
Surat An-Nur [24]: Ayat 22   429
Surat An-Nur [24]: Ayat 23   430
Surat An-Nur [24]: Ayat 26   432
Surat An-Nur [24]: Ayat 27   433
Surat An-Nur [24]: Ayat 31   434
Surat An-Nur [24]: Ayat 33   435
Surat An-Nur [24]: Ayat 48   438
Surat An-Nur [24]: Ayat 55   439
Surat An-Nur [24]: Ayat 61   440
Surat An-Nur [24]: Ayat 62   444
Surat An-Nur [24]: Ayat 63   445

SURAT AL-FURQAN   447
Surat Al-Furqan [25]: Ayat 10   447
Surat Al-Furqan [25]: Ayat 20   448
Surat Al-Furqan [25]: Ayat 27   448
Surat Al-Furqan [25]: Ayat 32   449
Surat Al-Furqan [25]: Ayat 68   450
Surat Al-Furqan [25]: Ayat 70   451

SURAT ASY-SYU’ARA   453
Surat Asy-Syu’ara [26]: Ayat 205   453
Surat Asy-Syu’ara [26]: Ayat 214   453
Surat Asy-Syu’ara [26]: Ayat 224   454

SURAT AL-QASHASH   456
Surat Al-Qashash [28]: Ayat 51   456
Surat Al-Qashash [28]: Ayat 52   457
Surat Al-Qashash [28]: Ayat 56   457
Surat Al-Qashash [28]: Ayat 57   458
Surat Al-Qashash [28]: Ayat 61   459
Surat Al-Qashash [28]: Ayat 85   459

SURAT AL-ANKABUT   461
Surat Al-Ankabut [29]: Ayat 1-2   461
Surat Al-Ankabut [29]: Ayat 8   462
Surat Al-Ankabut [29]: Ayat 10   463
Surat Al-Ankabut [29]: Ayat 51   464
Surat Al-Ankabut [29]: Ayat 60   465
Surat Al-Ankabut [29]: Ayat 67   466

SURAT AR-RUM   467
Surat Ar-Rum [30]: Ayat 1-2   467
Surat Ar-Rum [30]: Ayat 27   468
Surat Ar-Rum [30]: Ayat 28   469

SURAT LUQMAN   471
Surat Luqman [31]: Ayat 6   471
Surat Luqman [31]: Ayat 27   472
Surat Luqman [31]: Ayat 34   473

SURAT AS-SAJDAH   475
Surat Sajdah [32]: Ayat 16   475
Surat Sajdah [32]: Ayat 18   476
Surat Sajdah [32]: Ayat 28   476

SURAT AL-AHZAB   478
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 1   478
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 4   479
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 5   480
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 9   481
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 12   482
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 23   484
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 28   485
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 35   487
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 36   488
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 37   490
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 40   492
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 43   492
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 47   493
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 50   494
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 51   496
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 52   498
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 53   499
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 57   504
Surat Al-Ahzab [33]: Ayat 59   504

SURAT SABA’   507
Surat Saba’ [34]: Ayat 15   407
Surat Saba’ [34]: Ayat 34   508

SURAT FATHIR   510
Surat Fathir [35]: Ayat 8   510
Surat Fathir [35]: Ayat 29   511
Surat Fathir [35]: Ayat 35   511
Surat Fathir [35]: Ayat 42   512

SURAT YASIN   514
Surat Yasin [36]: Ayat 1-2   514
Surat Fathir [35]: Ayat 8   515
Surat Fathir [35]: Ayat 12   516
Surat Fathir [35]: Ayat 77   516

SURAT ASH-SHAFFAT   518
Surat Ash-Shaffat [37]: Ayat 64   518
Surat Ash-Shaffat [37]: Ayat 158   518
Surat Ash-Shaffat [37]: Ayat 165   519
Surat Ash-Shaffat [37]: Ayat 176   520

SURAT SHAD   521
Surat Shad [38]: Ayat 5   521

SURAT AZ-ZUMAR   523
Surat Az-Zumar [39]: Ayat 3   523
Surat Az-Zumar [39]: Ayat 9   524
Surat Az-Zumar [39]: Ayat 17   524
Surat Az-Zumar [39]: Ayat 23   525
Surat Az-Zumar [39]: Ayat 36   526
Surat Az-Zumar [39]: Ayat 45   527
Surat Az-Zumar [39]: Ayat 53   527
Surat Az-Zumar [39]: Ayat 64   529
Surat Az-Zumar [39]: Ayat 67   529

SURAT GHAFIR   532
Surat Ghafir [40]: Ayat 4   532
Surat Ghafir [40]: Ayat 56   532
Surat Ghafir [40]: Ayat 66   533

SURAT fushshilat   535
Surat Fushshilat [41]: Ayat 22   535
Surat Fushshilat [41]: Ayat 40   536
Surat Fushshilat [41]: Ayat 44   536

SURAT ASY-SYURA   538
Surat Asy-Syura [42]: Ayat 16   538
Surat Asy-Syura [42]: Ayat 23   539
Surat Asy-Syura [42]: Ayat 27   540

SURAT AZ-ZUKHRUF   541
Surat Az-Zukhruf [43]: Ayat 19   541
Surat Az-Zukhruf [43]: Ayat 31   542
Surat Az-Zukhruf [43]: Ayat 36   542
Surat Az-Zukhruf [43]: Ayat 57   543
Surat Az-Zukhruf [43]: Ayat 80   544

SURAT AD-DUKHAN   545
Surat Ad-Dukhan [44]: Ayat 10   545
Surat Ad-Dukhan [44]: Ayat 15-16   546
Surat Ad-Dukhan [44]: Ayat 43-44   546
Surat Ad-Dukhan [44]: Ayat 49   547

SURAT AL-JATSIYAH   548
Surat Al-Jatsiyah [45]: Ayat 23   548
Surat Al-Jatsiyah [45]: Ayat 24   549

SURAT AL-AHQAF   550
Surat Al-Ahqaf [46]: Ayat 10   550
Surat Al-Ahqaf [46]: Ayat 11   551
Surat Al-Ahqaf [46]: Ayat 17   553
Surat Al-Ahqaf [46]: Ayat 29   554

SURAT MUHAMMAD   556
Surat Muhammad [47]: Ayat 1   556
Surat Muhammad [47]: Ayat 4   556
Surat Muhammad [47]: Ayat 13   557
Surat Muhammad [47]: Ayat 16   558
Surat Muhammad [47]: Ayat 33   559

SURAT AL-FATH   560
Surat Al-Fath [48]: Ayat 2   560
Surat Al-Fath [48]: Ayat 18   561
Surat Al-Fath [48]: Ayat 24   562
Surat Al-Fath [48]: Ayat 25   562
Surat Al-Fath [48]: Ayat 27   563

SURAT AL-HUJURAT   565
Surat Al-Hujurat [49]: Ayat 1   565
Surat Al-Hujurat [49]: Ayat 2   567
Surat Al-Hujurat [49]: Ayat 3   567
Surat Al-Hujurat [49]: Ayat 4   568
Surat Al-Hujurat [49]: Ayat 6   569
Surat Al-Hujurat [49]: Ayat 9   572
Surat Al-Hujurat [49]: Ayat 11   574
Surat Al-Hujurat [49]: Ayat 12   575
Surat Al-Hujurat [49]: Ayat 13   576
Surat Al-Hujurat [49]: Ayat 17   577

SURAT QAF   579
Surat Qaf [50]: Ayat 19   581
Surat Qaf [50]: Ayat 54-55   581

SURAT ATH-THUR   583
Surat Ath-Thur [52]: Ayat 30   583

SURAT AN-NAJM   584
Surat An-Najm [53]: Ayat 32   584
Surat An-Najm [53]: Ayat 33-41   585
Surat An-Najm [53]: Ayat 61   587

SURAT AL-QAMAR   589
Surat Al-Qamar [54]: Ayat 1   589
Surat Al-Qamar [54]: Ayat 45   590
Surat Al-Qamar [54]: Ayat 47   590

SURAT AR-RAHMAN   591
Surat Ar-Rahman [55]: Ayat 46   591

SURAT AL-WAQI’AH   592
Surat Al-Waqi’ah [56]: Ayat 13 dan 39   592
Surat Al-Waqi’ah [56]: Ayat 27   593
Surat Al-Waqi’ah [56]: Ayat 29   593
Surat Al-Waqi’ah [56]: Ayat 75-82   594

SURAT AL-HADID   596
Surat Al-Hadid [57]: Ayat 16   596
Surat Al-Hadid [57]: Ayat 28   598
Surat Al-Hadid [57]: Ayat 29   599

SURAT AL-MUJADILAH   601
Surat Al-Mujadilah [58]: Ayat 1   601
Surat Al-Mujadilah [58]: Ayat 8   602
Surat Al-Mujadilah [58]: Ayat 10   603
Surat Al-Mujadilah [58]: Ayat 11   604
Surat Al-Mujadilah [58]: Ayat 12-13   605
Surat Al-Mujadilah [58]: Ayat 14   607
Surat Al-Mujadilah [58]: Ayat 18   607
Surat Al-Mujadilah [58]: Ayat 22   608

SURAT AL-HASYR   611
Surat Al-Hasyr [59]: Ayat 1   611
Surat Al-Hasyr [59]: Ayat 5   612
Surat Al-Hasyr [59]: Ayat 9   613
Surat Al-Hasyr [59]: Ayat    615

SURAT AL-MUNTAHANAH   617
Surat Al-Muntahanah [60]: Ayat 1   617
Surat Al-Muntahanah [60]: Ayat 8   619
Surat Al-Muntahanah [60]: Ayat 10   620
Surat Al-Muntahanah [60]: Ayat 11   623
Surat Al-Muntahanah [60]: Ayat 13   623

SURAT ASH-SHAFF   625
Surat Ash-Shaff [61]: Ayat 1-2   625
Surat Ash-Shaff [61]: Ayat 10   626
Surat Ash-Shaff [61]: Ayat 11   627

SURAT AL-MUNAFIQUN   628
Surat Al-Munafiqun [63]: Ayat 5   628
Surat Al-Munafiqun [63]: Ayat 6   629
Surat Al-Munafiqun [63]: Ayat 7-8   630

SURAT AT-TAGHABUN   632
Surat At-Taghabun [64]: Ayat 14   632
Surat At-Taghabun [64]: Ayat 16   633

SURAT ATH-THALAQ   635
Surat Ath-Thalaq [65]: Ayat 1   635
Surat Ath-Thalaq [65]: Ayat 2   636
Surat Ath-Thalaq [65]: Ayat 4   638

SURAT AT-TAHRIM   640
Surat At-Tahrim [66]: Ayat 1   640
Surat At-Tahrim [66]: Ayat 2   640
Surat At-Tahrim [66]: Ayat 5   643

SURAT AL-QALAM   644
Surat Al-Qalam [68]: Ayat 2   644
Surat Al-Qalam [68]: Ayat 4   644
Surat Al-Qalam [68]: Ayat 10-12   645
Surat Al-Qalam [68]: Ayat 17   646

SURAT AL-HAQQAH   647
Surat Al-Haqqah [69]: Ayat 12   647

SURAT AL-MA’ARIJ   648
Surat Al-Ma’arij [70]: Ayat 1   648
Surat Al-Ma’arij [70]: Ayat 2   648

SURAT AL-JINN   650
Surat Al-Jinn [72]: Ayat 1   650
Surat Al-Jinn [72]: Ayat 6   651
Surat Al-Jinn [72]: Ayat 18   655
Surat Al-Jinn [72]: Ayat 22   655

SURAT AL-MUZZAMMIL   657
Surat Al-Muzzammil [73]: Ayat 1   657
Surat Al-Muzzammil [73]: Ayat 2   658

SURAT AL-MUDDATSTSIR   659
Surat Al-Muddatstsir [74]: Ayat 1-2   659
Surat Al-Muddatstsir [74]: Ayat 1-7   659
Surat Al-Muddatstsir [74]: Ayat 11   660
Surat Al-Muddatstsir [74]: Ayat 30   662
Surat Al-Muddatstsir [74]: Ayat 31   662
Surat Al-Muddatstsir [74]: Ayat 52   664

SURAT AL-QIYAMAH   665
Surat Al-Qiyamah [75]: Ayat 16   665
Surat Al-Qiyamah [75]: Ayat 34-35   665

SURAT AL-INSAN   667
Surat Al-Insan [76]: Ayat 8   667
Surat Al-Insan [76]: Ayat 20   667
Surat Al-Insan [76]: Ayat 24   668

SURAT AL-MURSALAT   669
Surat Al-Mursalat [77]: Ayat 48   669

SURAT AN-NABA’   670
Surat An-Naba’ [78]: Ayat 1-2   670

SURAT AN-NAZI’AT   671
Surat An-Nazi’at [79]: Ayat 12   671
Surat An-Nazi’at [79]: Ayat 42   671

SURAT ‘ABASA   673
Surat ‘Abasa [80]: Ayat 1-2   673
Surat ‘Abasa [80]: Ayat 17   674

SURAT AT-TAKWIR   675
Surat At-Takwir [81]: Ayat 29   675

SURAT AL-INFITHAR   676
Surat Al-Infithar [82]: Ayat 6   676

SURAT AL-MUTHAFFIFIN   677
Surat Al-Muthaffifin [83]: Ayat 1   677

SURAT ATH-THARIQ   678
Surat Ath-Thariq [86]: Ayat 5   678

SURAT AL-A’LA   679
Surat Al-A’la [87]: Ayat 6   679

SURAT AL-GHASYIYAH   680
Surat Al-Ghasyiyah [88]: Ayat 17   680

SURAT AL-FAJR   681
Surat Al-Fajr [89]: Ayat 27   681

SURAT AL-LAIL   682
Surat Al-Lail [92]: Ayat 1-21   682

SURAT ADH-DHUHA   687
Surat Adh-Dhuha [93]: Ayat 1   687
Surat Adh-Dhuha [93]: Ayat 4   689
Surat Adh-Dhuha [93]: Ayat 5   690

SURAT ASY-SYARH   691
Surat Asy-Syarh [94]: Ayat 6   691

SURAT AT-TIN   692
Surat At-Tin [95]: Ayat 5   692

SURAT AL-‘ALAQ   693
Surat Al-‘Alaq [96]: Ayat 6   693
Surat Al-‘Alaq [96]: Ayat 11   693
Surat Al-‘Alaq [96]: Ayat 17   694

SURAT AL-QADR   695
Surat Al-Qadr [97]: Ayat 1   695
Surat Al-Qadr [97]: Ayat 3   696

SURAT AL-ZALZALAH   697
Surat Al-Zalzalah [99]: Ayat 7-8   697

SURAT AL-ADIYAT   698
Surat Al-Adiyat [100]: Ayat 1   698

SURAT AT-AT-TAKATSUR   699
Surat At-Takatsur [102]: Ayat 1   699

SURAT AL-HUMAZAH   701
Surat Al-Humazah [104]: Ayat 1   701

SURAT  QURAISY   702
Surat Quraisy [106]: Ayat 1   702

SURAT AL-MA’UN   703
Surat Al-Ma’un [107]: Ayat 4   703

SURAT AL-KAUTSAR   704
Surat Al-Kautsar [108]: Ayat 3   704

SURAT AL-KAFIRUN   707
Surat Al-Kafirun [109]: Ayat 1   707

SURAT AN-NASHR   709
Surat An-Nashr [110]: Ayat 1   709

SURAT AL-LAHAB   710
Surat Al-Lahab [111]: Ayat 1   710

SURAT AL-IKHLASH   712
Surat Al-Ikhlash [111]: Ayat 1   712

SURAT AL-MU’AWWIDZATAIN   714
Surat Al-Falaq [113]: Ayat 1-5   714
Surat An-Nas [114]: Ayat 1-6   714

***

Review Buku Asbabun Nuzul – Imam As Suyuthi – Penerbit Insan Kamil


Author: Google+ by Jual Buku Buku Tafsir online Terpercaya

Kunjungi channel kami di Wisata Buku Online

baca referensi lain di id.wikipedia dan en.wikipedia

2027 Total Views 1 Views Today
Print Friendly, PDF & Email
About Wisata Buku

Speak Your Mind

*

error: Content is protected !!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.