Umat Bertanya Ulama Menjawab – Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin – Penerbit Granadamediatama

Umat Bertanya Ulama Menjawab - Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin - Penerbit GranadamediatamaNama Buku : Umat Bertanya Ulama Menjawab

Ukuran/Hal : 15 x 23 cm /   halaman

Berat: 00 gram

Penulis: Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

Penerbit: Penerbit Granadamediatama

Harga : Rp  90.000 ,- –> Rp  81.000

Anda Hemat: Rp 9.000,-

Pesan via Whatsapp/Telpon

0857 2745 2727 / 0858 6766 877

Sinopsis Buku Umat Bertanya Ulama Menjawab – Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin – Penerbit Granadamediatama

Dalam kitab-Nya, Allah telah menerangkan kepada manusia berbagai jalan menuju ilmu, di antaranya adalah bertanya kepada orang yang
mengetahui tentang urusan tersebut. Allah berfirman, “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui!”
(QS. An-Nahl [16]: 43)

Bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan dan sarana untuk menggapai ilmu-ilmu syariat secara mendalam, bertanya kepada ahlinya merupakan cara yang paling efektif untuk segera mendapat jawaban, di samping resiko kesalahan memahami jawaban juga relatif lebih kecil dibanding jika menelaah sendiri kitab-kitab induk yang dianggap memuat jawaban atas masalah yang tengah dihadapinya.

Buku ini merupakan kumpulan dari berbagai persoalan dan problematika sehari-hari dalam persoalan ibadah; sebuah masalah urgen yang wajib dimengerti oleh setiap muslim dan muslimah. Berbagai pertanyaan tersebut dijawab oleh seorang alim terkemuka yang tidak lagi diragukan keilmuannya, terkhusus dalam masalah-masalah fiqhiah-ibadah. Beliaulah syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah seorang mufti dan ulama di tanah suci yang fatwa-fatwanya selalu dijadikan rujukan dalam berbagai persoalan syar’i.

Buku ini lahir atas desakan kaum muslimin yang menginginkan agar ilmu beliau t tersebar luas, karena besarnya manfaat dan banyaknya faedah yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan hadirnya terjemah buku ini dapat lebih menyebarkan manfaat bagi kaum muslimin.

Daftar Isi Buku Umat Bertanya Ulama Menjawab – Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin – Penerbit Granadamediatama

Daftar Isi

MUQADDIMAH   31

FATWA-FATWA THAHARAH   33
1. Apakah asal hukum bersuci dari hadas dan najis?   34
2. Apakah najis itu bisa disucikan dengan selain air? Dan apakah uap air yang dipakai untuk mencuci pakaian bisa mensucikan pakaian tersebut?   36
3. Bagaimanakah hukum air yang berubah karena nama berada di tempatnya?   36
4. Apa hikmah diharamkannya memakai emas bagi laki-laki?   37
5. Bagaimanakah hukum memasang gigi emas?   40
6. Bagaimana hukum buang hajat (kencing) di tempat-tempat wudhu dengan cara membuka auratnya?   40
7. Bagaimana hukum kencing sambil berdiri?   41
8. Bagaimana hukum masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Qur’an?   42
9. Bagaimana hukum masuk kamar mandi dengan membawa (uang) kertas yang didalamnya terdapat tulisan nama Allah?  42
10. Apabila seseorang ada di kamar mandi, bagaimana ya membaca Basmalah?   42
11. Bagaimana hukum menghadap dan membelakangi kiblat di saat buang hajat?   43
12. Apabila seseorang keluar angin (kentut) wajibkah yang beristinja?   45
13. Kapan bersiwak itu dibutuhkan? Bagaimanakah hukum bersiwak sambil menunggu datangnya waktu shalat di saat khotib membaca khutbah?   46
14. Apakah membaca Basmalah ketika berwudhu itu wajib?   46
15. Bagaimana hukum berkhitan bagi laki-laki dan perempuan?   47
16. Jika seseorang mempunyai gigi buatan, apa wajib baginya untuk mencabutnya ketika berkumur-kumur?   49
17. Apakah orang yang berwudhu harus mengambil air yang baru untuk membasuh kedua telinga?   49
18. Apakah makna tertib dalam berwudhu? Dan apa yang dimaksud dengan bersambung (muwalat) di dalam berwudhu? Serta bagaimana hukum keduanya?  50
19. Apabila seseorang telah berwudhu namun dia lupa membasuh salah satu anggota wudhu, bagaimanakah hukumnya?   51
20. Apabila aliran air terputus di tengah-tengah wudhu, kemudian air itu kembali mengalir namun anggota wudhu tadi sudah kering, apakah seseorang tetap pada wudhu pertama atau dia harus kembali berwudhu?   52
21. Bagaimanakah hukum berwudhu bagi orang yang pada kukunya terdapat pacar (cat kuku)?   54
22. Bagaimana sifat wudhu yang benar menurut syar’i?   56
23. Apa hukum melepas kaos kaki setiap hendak wudhu dalam rangka kehati-hatian dalam bersuci?   61
24. Kapan mulai menghitung batasan waktu memakai kedua sepatu?   61
25. Apa hukum mengusap kaos kaki tipis yang berlobang?   66
26. Apa hukum mengusap “jabirah”?   67
27. Apakah harus menggabungkan antara bertayamum dengan mengusap perban ataukah tidak?   68
28. Bagaimana hukum orang yang berwudhu setelah membasuh kaki kanan lalu memakai kaos kaki kanan atau sepatu kanan kemudian membasuh kaki kiri lalu memakai kaos kaki kiri atau sepatu kiri?   68
29. Apabila seseorang mengusap sepatu saat mukim lalu ia bersafar apakah ia menyempurnakan waktu mengusap (tiga hari tiga malam) sebagaimana halnya musafir   69
30. Jika seseorang ragu-ragu tentang permulaan waktu mengusap, apa yang harus saya kerjakan?   70
31. Jika seseorang telah mengusap sepatu lalu melepaskannya, kemudian ia mengusap kaos kaki, apakah hal ini sah?   70
32. Saat masih suci seseorang melepas kaos kakinya lalu ia memakainya kembali sebelum wudhunya batal, apakah ia boleh mengusapnya?   71
33. Bagaimanakah hukumnya shalat orang yang mengusap dua sepatunya saat waktunya telah habis?   72
34. Apa sajakah yang membatalkan wudhu?   72
35. Apakah menyentuh perempuan membatalkan wudhu?   75
36. Ada seorang pengajar yang mengajarkan Al-Qur’an kepada para murid di sekolah. Lalu ia tidak mendapatkan air di sekolah atau dekat sekolah padahal tidak boleh menyentuh Al-Qur’an kecuali orang yang suci, apakah yang harus dia berbuat?   77
37. Apa sajakah yang mewajibkan mandi?   79
38. Apakah bermesraan dan berciuman mewajibkan mandi?   81
39. Jika seseorang bangun tidur lalu mendapati pakaian yang basah ,apakah iya harus mandi?   82
40. Apa sajakah hukum yang berkaitan dengan junub?   83
41. Bagaimana tata cara mandi?   84
42. Apabila seseorang mandi tanpa berkumur dan menghirup air ke hidung Apakah mandinya sah   85
43. Apabila seseorang mempunyai udzur (halangan) dari memakai air, bagaimana ia harus bersuci?   86
44. Bila ada orang yang junub pada saat cuaca dingin apakah ia harus bertayamum?   86
45. Apakah disyaratkan tanah yang digunakan untuk bertayamum harus mengandung debu? Dalam firman-Nya : فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ “Maka usaplah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah itu.” Apakah kata “minhu” disini menjadi dalil harus menggunakan debu?  88
46. Jika ada orang sakit yang tidak mendapatkan debu Bolehkah niat bertayamum pada dinding atau tempat tidur?   89
47. Apa hukum kencing anak kecil yang mengenai pakaian?   89
48. Ada seorang wanita yang usianya melebihi 50 tahun, keluar lagi darah seperti biasanya sedang wanita lain yang usianya juga 50 tahun keluar darah tidak sebagaimana biasanya yaitu berwarna kuning atau keruh Lalu bagaimana ini?   90
49. Apakah darah yang keluar dari orang yang hamil dianggap darah haidh?   91
50. Apakah hari hari haidh itu mempunyai batas minimal dan batas maksimal yang dapat diketahui?   92
51. Ada seorang wanita yang meninggalkan shalat disebabkan darah haidh keluar karena sebuah pengobatan apakah ia harus mengqadhanya atau tidak?   93
52. Bolehkah wanita yang haidh itu membaca Al-Qur’an?   93
53. Apabila darah itu meragukan bagi wanita sehingga ia tak mampu membedakan apakah ia darah haidh ataukah darah istihadhah atau darah yang lainnya, maka yang harus menganggapnya sebagai darah apa?   94
54. Apabila seorang wanita keluar darah haidhnya Setelah masuk waktu shalat, maka bagaimanakah hukumnya? Apakah ia harus mengqadha shalat waktu mulai haidh?   94
55. Bagaimana jika ada seorang wanita yang biasanya haidh selama enam hari lalu haidhnya melebihi batas dari waktu kebiasaannya?   95
56. Seorang wanita mengalami menstruasi kemudian telah Suci ia mandi. Setelah mengerjakan shalat selama sembilan hari, ia mengeluarkan darah lagi. Lalu ia tidak shalat selama tiga hari. Setelah suci ia shalat kembali selama sebelas hari. Kemudian datang lagi masa menstruasi. Apakah ia harus melakukan shalat yang ditinggalkannya selama tiga hari tadi atau ia menghitungnya sebagai masa haidh?   96
57. Apakah hukum cairan kuning yang keluar dari wanita dua hari sebelum haidh?   97
58. Apa hukum cairan kuning dan keruh setelah suci?   97
59. Apa hukum penggunaan pil pencegah haidh?   98
60. Apabila setelah empat puluh hari wanita nifas masih mengeluarkan darah, apakah dia harus shalat dan shaum?  99
61. Apabila wanita yang nifas telah suci sebelum empat puluh hari, apakah boleh suami menggaulinya? Dan apabila darah itu keluar lagi setelah empat puluh hari, apa hukumnya?   100
62. Apabila ada seorang wanita yang keguguran pada bulan ketiga apakah ia harus shalat atau tidak?   101
63. Bila ada wanita yang mengalami pendarahan terus-menerus, bagaimana ia melakukan salat dan kapan ia shaum?   102

FATWA-FATWA SHALAT   103
64. Apa hukum shalat dan atas siapa diwajibkan?   104
65. Apakah masih ada kewajiban-kewajiban sya’i bagi orang yang kehilangan ingatan dan orang yang pingsan?   107
66. Ada seorang lelaki yang tidak sadar selama 2 bulan dan ia tidak shalat dan tidak puasa Ramadhan selama itu. Kiranya apa yang harus ia kerjakan setelahnya?   108
67. Bolehkah seseorang mengakhirkan shalat untuk menyempurnakan sebagian syarat-syarat shalat seperti sibuk mengeluarkan air?   109
68. Bila  ada  orang  yang  begadang  sehingga  tidak  mampu  shalat subuh kecuali setelah habisnya waktu, apakah shalatnya diterima? Dan bagaimana hukum shalat-shalat lainnya yang ia kerjakan tepat waktu?   110
69. Bagaimana hukum orang yang mengakhirkan shalat subuh di luar waktunya?   111
70. Ada seseorang yang meminang anak perempuan, ketika si wali anak perempuan tersebut menanyakan tentang peminat, ternyata ia tidak shalat, lalu yang ditanya berkata “Semoga Allah memberi petunjuk.”  Apakah si wali harus menikahkan anak perempuannya dengan orang ini?   112
71. Apa yang harus diperbuat oleh seorang lelaki yang telah memerintahkan keluarganya untuk melakukan shalat tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Apakah ia boleh tinggal dan bergaul bersama mereka ataukah ia harus keluar dari rumah?   120
72. Bagaimana hukum seorang wanita yang tinggal bersama suami yang tidak melakukan shalat padahal ia mempunyai anak dari suami tersebut? Dan bagaimana hukum menikahkan orang yang tidak shalat?   124
73. Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja lalu ia bertaubat, apakah ia wajib mengqadha shalat yang ditinggalkannya?   125
74. Apa kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya yang meninggalkan shalat?   126
75. Apakah hukum adzan bagi musafir?   127
76. Apa hukum adzan dan iqamat bagi orang yang shalat sendirian?   127
78. Jika seseorang menjamak shalat Zhuhur dan Ashar, Apakah masing-masing shalat harus ada iqamahnya? apakah shalat sunnah juga mempunyai iqamah?   128
79. Apakah kalimat (ash-shalatu khairum minan naum) terletak pada adzan pertama atau adzan kedua?   129
80. Apakah sah adzan dengan menggunakan tape rekaman?   131
81. Apabila seorang masuk masjid dan muazin sedang mengumandangkan adzan, maka apakah yang harus ia lakukan?   131
82. Di dalam sebuah hadits disebutkan, seseorang yang mengikuti perkataan muadzin mengatakan “Radhitu billahi rabba, wabil Islami Dina wabi Muhammadin Rasula.” Kapan ia berdoa seperti itu?   132
83. Kalimat (innaka laa tukhliful mi’ad) di dalam doa setelah adzan, apakah penambahan lafal Ini shahih?   133
84. Apakah ucapan iqamat harus ditirukan?   133
85. Kami mendengar sebagian orang mengucapkan (aqamahallah wa adamaha) setelah iqamah shalat, bagaimanakah hukumnya?   134
86. Manakah waktu yang paling afdhal untuk melaksanakan shalat, apakah shalat diawal waktu itu lebih afdhal?   134
87. Apakah hukumnya orang yang shalat sebelum waktunya karena tidak mengetahui waktu shalat?   136
88. Apakah gugur kewajiban menertibkan shalat yang diqadha disebabkan karena lupa atau ketidaktahuan?   137
89. Apakah  yang  harus  dilakukan  oleh  seorang  yang  masuk  masjid untuk shalat Isya’, kemudian ia ingat belum melaksanakan shalat maghrib?  137
90. Apabila saya ketinggalan satu shalat fardhu atau lebih karena tertidur atau lupa, bagaimana saya mengqadha shalat yang ketinggalan? Apakah saya mengqadha shalat yang ketinggalan dulu kemudian melaksanakan shalat yang telah tiba waktunya atau sebaliknya?   138
91. Banyak orang yang melaksanakan shalat dengan pakaian yang tipis (tembus pandang) dan di bawah pakaian tipis tersebut hanya memakai celana pendek tidak melampaui setengah paha, sehingga setengah paha sisanya terlihat dari balik pakaiannya yang tipis. Bagaimanakah hukum Shalat mereka?   141
92. Bagaimanakah hukumnya wanita yang memakai pakaian yang bagian depan, samping, dan belakangnya terbuka, dan menyingkap bagian betis. Mereka ber-alasan bahwa pakaian itu dipakai di antara kaum wanita saja?   142
93. Apakah boleh wanita shalat dengan memakai cadar dan sarung tangan?   143
94. Bagaimana hukumnya orang yang shalat, yang pada pakaiannya terkena najis namun ia tidak mengetahuinya?   144
95. Apa hukuman bagi orang yang isbal dengan tujuan sombong? Dan Apa hukumannya apabila tidak dengan tujuan menyambungkan diri? Dan bagaimana dengan orang yang berhujah dengan hadits Abu Bakar t ?   145
96. Apakah wajib mandi bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya berhadats setelah dia melaksanakan shalat?   148
97. Apakah hukumnya orang yang terkena darah mimisan (darah yang keluar dari hidung) ketika shalat? Apakah pakaian yang terkena darah tersebut najis?   149
98. Bagaimanakah hukumnya shalat di masjid yang didalamnya ada kubur?   150
99. Bagaimanakah hukumnya shalat di atas atap WC dan di atas atap gudang sampah yang najis?   152
100. Bagaimanakah hukumnya orang yang berjalan dengan bersepatu di atas lantai Masjidil Harom?   152
101. Apabila orang yang shalat telah mengetahui bahwa dia menyimpang sedikit dari kiblat, apakah dia harus mengulangi shalatnya?   153
102. Bagaimanakah hukumnya shalat berjamaah menghadap ke arah selain kiblat?   154
103. Apa hukumnya melafadzkan niat?   156
104. Bagaimanakah hukumnya shalat wajib di belakang orang yang shalat sunnah seperti seorang yang shalat Isya’ bersama orang yang shalat tarawih?   157
105. Apabila seorang musafir mendapatkan shalat dua rakaat terakhir bersama imam yang mungkin, apakah ia salam bersama imam dengan niat shalat qashar?   157
106. Bagaimanakah hukumnya berjalan dengan tergesa-gesa untuk mendapatkan shalat (jamaah)?   157
107. Apakah boleh berjalan cepat-cepat untuk mendapatkan satu rakaat bersama Imam di dalam shalat berjamaah?   158
108. Apa hukumnya membaca Al-Qur’an dengan suara yang keras sehingga mengganggu orang yang shalat di dalam masjid?   158
109. Sebagian  orang  apabila  masuk  masjid  mendekati  waktu  iqamah, mereka  berdiri  menunggu  kedatangan  imam,  dan  tidak  melakukan shalat tahiyatul masjid. Bagaimanakah hukumnya perbuatan tersebut?   159
110. Setelah diperhatikan, ternyata sebagian laki-laki di Masjidil Haram membuat shaf di belakang shaf para wanita di dalam shalat fardhu. Apakah shalat mereka diterima dan bagaimanakah kita menasehati mereka?   160
111. Bolehkah memindahkan anak kecil dari tempatnya dalam shaf?   160
112. Apa hukum shalat diantara tiang-tiang masjid?   161
113. Bagaimana hukum shaf wanita? Apakah shaf terjelek yang paling depan dan shaf terbaik yang paling belakang itu berlaku mutlak, ataukah pada saat tidak ada pembatas antara shaf laki-laki dan perempuan?   161
114. Bagaimana hukum orang yang shalat di luar masjid, seperti orang yang shalat di jalan yang tersambung dengan masjid?   162
115. Apakah tolak ukur merapatkan shaf itu? Apakah disyariatkan bagi para jama’ah untuk merapatkan antara tumit kaki dengan tumit kaki mereka?   162
116. Apakah ada riwayat tentang mengangkat kedua tangan selain pada keempat tempat? Begitu pula dalam shalat jenazah dan shalat ‘Ied?   163
117. Apabila makmum mendapati imam sedang ruku’, apakah ia harus takbir dua kali?   164
118. Bagaimana hukum meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri, tepat di atas dada ataukah di atas hati? Bagaimana hukumnya meletakkan tangan kanan di bawah pusar? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan wanita?   166
119. Apa hukum membaca basmalah dengan keras?   167
120. Apa hukum membaca doa iftitah?   167
121. Apakah bacaan Amin termauk sunnah?   168
122. Sebagian makmum jika dibacakan “Iyyaka na’budu wa iyaka nasta’in”,  mengucapkan “Ista’anna Billah”. Bagaimana hukumnya hal yang demikian itu?   169
123. Apa hukum membaca Al-Fatihah dalam shalat?   169
124. Kapan makmum membaca Al-Fatihah, apakah bersamaan imam membaca Al Fatihah ataukah saat imam membaca surat?   173
125. Bagaimana kami bisa khusyuk dalam shalat, juga saat membaca Al-Qur’an baik dalam shalat maupun diluar shalat?   174
126. Apakah ada riwayat bahwa Nabi r diam sebentar antara bacaan Al Fatihah dan surat?   175
127. Seseorang ketinggalan satu rakaat dalam shalat Subuh, apakah ia harus menyempurnakan dengan suara keras atau suara pelan?   175
128. Saya membaca dalam sebagian kitab tentang tata cara shalat Nabi r bahwa meletakkan dua tangan di atas dada setelah ruku’ adalah bid’ah yang menyesatkan, lalu manakah pendapat yang benar? Semoga Allah membalasimu dengan kebaikan.   175
129. Sebagian orang menambahkan kata “Wa Syukru” setelah membaca “Rabbana walakal hamdu”, bagaimana menurut pendapat Syaikh?   177
130. Bagaimana cara turun untuk sujud?   178
131. Apa  hukum  memanjangkan  punggung  secara  berlebihan  saat  sujud?   179
132. Apakah ada riwayat yang menerangkan bahwa tanda hitam di dahi karena sujud termasuk tanda-tanda dari orang shalih?   180
133. Apakah ada hadits shahih yang menerangkan tentang menggerakkan jari telunjuk diantara dua sujud dalam shalat?   180
134. Apa hukum duduk istirahat?   181
135. Apa hukum menggerakan jari telunjuk dalam tasyahud dari permulaan sampai akhir tasyahud?   184
136. Apabila seseorang yang shalat sedang duduk tasyahud awal, cukuplah dia membaca bacaan tasyahud ataukah harus ditambah dengan doa sholawat?   186
137. Apa hukum duduk tawarruk dalam shalat? Apakah ini berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan? Kami membutuhkan jawabannya, jazakumullah khairan?   187
138. Seorang imam mengucapkan salam sekali saja sembari menoleh ke kanan. Apakah cukup dengan mengucap sekali salam saja? Berilah kami fatwa jazakumullah khairan.   187
139. Manakah yang lebih utama bagi imam setelah shalat selesai, apakah langsung bubar ataukah menunggu sebentar?   188
140. Apa pendapat Syaikh tentang berjabat tangan dan ucapan taqobalallahu setelah shalat secara langsung? jazakumullah khairan.   189
141. Apa pendapat anda tentang menggunakan tasbih saat membaca tasbih? jazakumullah khairon.   189
142. Apakah dzikir yang disyariatkan setelah salam dari shalat?   190
143. Apa hukum mengangkat kedua tangan dan berdoa setelah shalat?   192
144. Di sebagian negara setelah selesai shalat fardhu mereka membaca Al-Fatihah, dzikir, dan ayat kursi dengan berjamaah. Apa hukum perbuatan seperti ini ?   193
145. Apabila seseorang takut kehilangan shalat berjamaah bila harus membuang hajatnya terlebih dahulu, apakah boleh shalat berjamaah dengan menahan hajatnya ataukah ia harus membuang hajat terlebih dahulu meskipun dia kehilangan jamaah?   194
146. Apa hukum memejamkan kedua mata saat shalat?   194
147. Membunyikan jari jemari saat shalat karena lupa, apakah membatalkan shalat?   195
148. Apa hukum sutrah (pembatas dalam shalat) dan berapa ukurannya?   196
149. Bagaimana hukum lewat di depan orang yang shalat di Masjidil Haram, baik shalat wajib maupun shalat sunnah, baik makmum ataupun shalat sendirian?   197
150. Apa hukum menggunakan alat penghangat dari listrik di depan orang-orang yang shalat saat mereka mengerjakan shalat? Apakah ada larangan syar’i tentangnya? Semoga Allah memberi pahala kepada anda  dan  kaum  muslimin  mendapat  manfaat  dari  anda  dan  ilmu  anda.   198
151. Apakah orang yang shalat dan membaca ayat tentang surga dan neraka diperbolehkan memohon surga dan berlindung dari neraka? Dan apakah ada perbedaan antara makmum dan orang yang shalat sendirian dalam hal itu?   198
152. Hal apakah sajakah yang menyebabkan harus sujud sahwi?   198
153. Jika imam menambah shalatnya satu rakaat lalu aku menyelisihinya sedangkan saya masbuk, apakah shalat saya sah? Lalu bagaimana hukumnya jika saya tidak menyelisihinya dan ikut menambah satu rakaat?   201
154. Ada seseorang yang melakukan shalat malam, sedangkan shalat malam adalah dua rakaat salam dua rakaat salam, tetapi ia lupa dan bangkit untuk rakaat ketiga lalu apa yang harus Ia lakukan?   202
155. Seseorang yang shalat, langsung bangkit tidak melakukan tasyahud pertama. Sebelum mulai membaca surat ia teringat kealpaannya. Apakah ia harus kembali ke posisi saat dia lupa tadi? Dan kapankah ia melakukan sujud sahwi? Apakah sebelum ataukah sesudah salam?   203
156. Apa hukum shalat witir, dan apakah ia hanya khusus untuk bulan Ramadhan?   203
157. Kami mengharap penjelasan anda tentang sunnah dalam doa qunut, apakah ada doa khusus padanya? Dan apakah disyariatkan memanjangkannya dalam shalat witir?   203
158. Apakah mengangkat tangan waktu doa qunut termasuk dari sunnah dan adakah dalilnya?   204
159. Apa hukum doa qunut dalam shalat fardhu? Dan bagaimana hukumnya jika kaum muslimin mendapatkan musibah?   205
160. Apakah hukum salat tarawih, dan berapakah jumlah rakaatnya?   205
161. Apa hukum doa mengkhatamkan Al-Qur’an dalam shalat malam pada bulan Ramadhan?   208
162. Apakah malam Lailatul Qadar itu sudah pasti pada suatu malam ataukah berpindah dari satu malam ke malam lainnya pada setiap tahunnya?   208
163. Apa hukum makmum membawa mushaf Al-Qur’an dalam shalat tarawih di bulan Ramadhan dengan dalih untuk mengikuti bacaan imam?   210
164. Sebagian imam masjid mencoba untuk menyentuh hati manusia dengan cara merubah irama suaranya dalam shalat tarawih. Saya telah mendengar sebagian orang mengingkarinya. Bagaimana pendapat anda tentang hal ini?   211
165. Sebagian ulama’ mengatakan bahwa waktu shalat sunnah rawatib qobliyah dan ba’diyah dimulai sejak masuknya waktu shalat fardhu dan berakhirnya seiring berakhirnya waktu shalat fardhu. Sebagian lainnya mengatakan bahwa sunnah qobliyah berakhir dengan dikerjakannya shalat fardhu. Manakah pendapat yang paling kuat?   212
166. Apa hukum mengqadha shalat sunnah fajar setelah melakukan shalat Subuh bagi orang yang belum melaksanakannya? Dan apakah hal itu bertentangan dengan larangan shalat setelah shalat Subuh?   212
167. Jika seseorang datang ke masjid sebelum adzan lalu ia shalat tahiyyatul masjid kemudian muazinnya melakukan adzan. Apakah setelah itu ia disunnahkan untuk melakukan shalat sunnah?   213
168. Apakah boleh mengqadha sunnah rawatib jika waktunya telah habis?   213
169. Apakah ada dalil yang menunjukan untuk berpindah tempat saat melaksanakan shalat sunnah setelah shalat wajib?   214
170. Bila seseorang kehilangan waktu shalat Dhuha, bolehkah ia mengqadhanya?   215
171. Apakah dalam sujud tilawah disyariatkan dalam kondisi suci? Dan bagaimana bacaan yang benar pada sujud ini?   215
172. Kapan seseorang melakukan sujud syukur kepada Allah? Bagaimana caranya? Dan apakah disyariatkan untuk berwudhu dulu?   217
173. Apa hukum shalat istikharah? Dan apakah doa istikharah juga dibaca jika seseorang melakukan shalat tahiyyatul masjid atau sunnah rawatib?   217
174. Apa maksud dari shalat tasbih?   218
175. Apa hukum shalat dua rakaat saat malam pernikahan ketika seorang pengantin pria menemui istrinya?   219
176. Kapankah waktu-waktu terlarang shalat dan tentang tahiyyatul masjid sebelum Maghrib apakah dilakukan sebelum adzan ataukah setelahnya? Tolong kami diberi fatwa, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan?   220
177. Apa hukum melakukan shalat jamaah?   221
178. Ada beberapa orang tinggal di satu rumah. Bolehkah mereka melakukan shalat jamaah di rumah tadi? Ataukah mereka harus berjamaah ke masjid?   223
179. Manakah yang lebih utama seorang karyawan segera melakukan shalat ketika mendengarkan adzan ataukah menyelesaikan dulu urusan pekerjaannya? Dan bagaimana hukum melakukan shalat sunnah bukan rawatib setelah shalat fardhu?   224
180. Apabila seseorang ketinggalan rakaat pertama atau kedua dalam shalat jamaah, apakah dalam menyempurnakannya dia harus membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah sesuai dengan rakaat yang ia tinggalkan tadi, ataukah cukup dengan membaca Al-Fatihah saja?   225
181. Seseorang yang hendak shalat mendapati imam telah duduk tasyahud akhir. Apakah dia ikut berjamaah atau menunggu jamaah yang lain? Berilah kami fatwa. Semoga Allah membalasi Anda kebaikan.   225
182. Apa yang harus dikerjakan seseorang jika shalat wajib telah ditegakkan, sementara ia sedang memulai shalat sunnah?   226
183. Ada seorang makmum yang ikut berjamaah setelah imam selesai takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah, tetapi imam keburu ruku’. Apakah makmum ini harus ikut ruku’ atau ia menyempurnakan bacaan Al-Fatihah dahulu?   228
184. Apabila makmum mendapati imam yang sedang sujud, apakah ia harus menunggu sampai imam bangkit ataukah ia langsung mengikutinya?   228
185. Apabila seorang makmum telah selesai dari membaca Al-Fatihah dan surat dalam shalat sirriah (bacaannya pelan; Dzuhur dan Ashar), sedangkan  imam  belum  ruku’,  apakah  makmum  tersebut  harus  diam?   229
186. Apa hukum mendahului imam?   229
187. Sahkah shalat di belakang orang yang selalu berbuat maksiat (tukang maksiat)?   231
188. Bolehkah orang yang shalat wajib bermakmum kepada orang yang shalat sunnah dan orang yang shalat sunnah bermakmum kepada orang yang shalat wajib?   231
189. Terjadi perbedaan antara jamaah shalat yaitu jika ada seseorang masuk masjid dan mendapati shaf telah penuh sehingga ia tidak mendapatkan shaf. Bolehkah ia menarik seseorang dari shaf yang telah sempurna tapi untuk shalat bersamanya? Ataukah ia harus shalat sendirian di belakang shaf? Atau apakah yang harus dikerjakannya?   232
190. Ada sebuah masjid yang terdiri dari dua lantai. Orang yang shalat pada lantai atas tidak bisa melihat orang yang berada di lantai bawah. Apakah shalat mereka sah atau tidak? Semoga Allah memberkati anda.   234
191. Bolehkah seseorang bermakmum kepada shalat yang ditayangkan di televisi atau disiarkan radio tanpa melihat imamnya, khususnya bagi kaum wanita?   234
192. Kapan wajib shalat di pesawat? Bagaimana tata cara shalat fardhu dalam pesawat dan bagaimana pula cara shalat sunnah dalam pesawat?   237
193. Berapakah jarak perjalanan seorang musafir sehingga ia dibolehkan melakukan qashar? Dan apakah dibolehkan menjamak tanpa mengqashar?   238
194. Ada seorang lelaki yang pergi belajar ke Riyadh. Ia pergi pada Jum’at sore dan kembali hari Senin waktu Ashar. Apakah ia bisa mengambil hukum sebagai musafir dalam shalat dan sebagainya?   240
195. Bagaimana hukum menjamak shalat ashar dengan shalat Jum’at/ Dan bolehkah bagi orang yang berada di luar negeri menjamak shalatnya?   241
196. Apa saja keringanan dalam safar?   244
197. Kapan dimulainya waktu pertama di hari Jum’at?   244
198. Bolehkah seorang muslim melakukan shalat Jum’at di rumahnya, jika ia masih bisa mendengar suara imam?   245
199. Berapa rakaat seorang wanita melakukan shalat Jum’at?   246
200. Apakah orang yang sudah shalat Jum’at harus shalat Dzuhur?   246
201. Ketika datang waktu shalat Jum’at, kami sedang sibuk di laut. Setelah dikumandangkan adzan sekitar setengah jam, kami kembali dari laut. Apakah sah bagi kami melakukan adzan dan shalat Jumat?   248
202. Apa yang harus dikerjakan makmum pada shalat jumat bila ia datang ke masjid dan mendapati imam tengah melakukan tasyahud akhir, apakah ia menyempurnakan empat rakaat ataukah mengerjakannya dua rakaat?   249
203. Apakah mengamini doa imam dalam khutbah shalat Jum’at termasuk bid’ah?   250
204. Apa hukum mengangkat tangan saat imam berkhutbah pada hari Jum’at?   250
205. Apa hukum berkhutbah tanpa menggunakan bahasa Arab?  251
206. Mandi dan berhias pada hari Jum’at, apakah berlaku umum untuk laki-laki dan wanita? Bagaimana hukum mandi hari sebelumnya, yaitu sehari atau dua hari sebelumnya?   251
207. Apabila seseorang memasuki masjid pada hari Jumat saat muadzin mengumandangkan Adzan kedua (adzan saat khatib naik mimbar), apakah ia boleh shalat tahiyyatul masjid ataukah dia harus mengikuti bacaan muadzin?   252
208. Bagaimana pendapat Syaikh tentang orang yang melangkahi shaf pada hari Jum’at?   252
209. Apa hukum orang yang masuk masjid mengucap salam saat imam sedang berkhutbah dan bagaimana hukum menjawabnya?   253
210. Apa hukum mengucapkan selamat pada hari raya? Dan adakah ucapkan khusus pada hari itu?   254
211. Apa hukum shalat Ied?   255
212. Bagaimana hukum banyaknya tempat shalat ‘Ied di sebuah daerah? Berilah kami fatwa, semoga Allah akan membalas kebaikan anda.   256
213. Bagaimana tata cara shalat ‘Ied?   257
214. Di beberapa kota ada masjid-masjid yang imamnya pada hari ‘Ied sebelum melakukan shalat ‘Ied, memimpin takbir dengan pengeras suara dan diikuti oleh makmum yang bersamanya. Bagaimana hukum amalan ini?   258
215. Kapan  dimulainya  takbir  pada  hari  raya?  Dan  bagaimana bacaannya?   258
216. Apa  hukum  shalat  kusuf  dan  khusuf  (gerhana  matahari  dan  bulan)?   259
217. Jika ada orang yang tertinggal dari rakaat pertama shalat gerhana, bagaimana cara melengkapinya?   260
218. Merubah posisi selendang saat berdoa setelah shalat Istisqa’ (shalat meminta hujan), apakah dilakukan saat bangkit untuk berdoa ataukah dikerjakan dirumah sebelu ia keluar? Dan apa hikmah membalikan selendang tersebut?   261
219. Sebagian manusia mengatakan meskipun kalian tidak berdoa (shalat istisqa’), hujan pasti akan turun. Bagaimana pendapat anda tentang ini?   262
220. Bagaimana pendapat anda tentang seseorang yang berwasiat jika nanti mati agar dikubur di tempatnya si fulan. Apakah wasiat ini harus dilaksanakan?   263
221. Kapankah waktu untuk mentalqin (membimbing orang yang hendak mati) dengan kalimat tauhid?   263
222. Bagaimana pendapat anda tentang meng-akhirkan penguburan mayat karena Menunggu datangnya sebagian kerabat mayit dari tempat yang jauh?   264
223. Mengabarkan kematian seseorang kepada keluarga atau kerabatnya dengan tujuan untuk mengumpulkan mereka untuk menshalatinya, apakah termasuk pengumuman kematian yang terlarang apakah dibolehkan?   265
224. Bagaimana cara yang benar sesuai tuntunan nabi r tentang tata cara memandikan mayat?   266
225. Kadang-kadang dalam peristiwa tabrakan mobil atau kebakaran seseorang kehilangan atau rusak anggota badannya. Bahkan terkadang tidak didapati apapun dari anggota badannya kecuali potongan-potongan kecil seperti potongan tangan atau kepala. Apakah disyariatkan menshalati potongan-potongan ini? Dan apakah ia harus dimandikan?   267
226. Ada seorang perempuan yang keguguran saat janin berumur 6 bulan. Ia bekerja berat dan melelahkan, meskipun demikian ia masih tetap melaksanakan puasa Ramadhan. Ia khawatir jika penyebab keguguran itu adalah pekerjaannya yang berat ini. Janin itu dikuburkan tanpa dishalati. Bagaimana hukum tidak menshalatinya? Apakah yang harus dikerjakan wanita itu agar keraguan yang menyelimuti hatinya bahwa penyebab keguguran adalah dirinya bisa dihilangkan?   267
227. Bagaimana cara shalat jenazah?   269
228. Bagaimana hukum menshalati mayat yang tidak mengerjakan shalat atau kemungkinan tidak melakukan shalat atau kondisinya tidak diketahui apakah ia shalat atau tidak? Apakah dibolehkan bagi penguasa untuk maju menshalatinya?   271
229. Apakah ada waktu tertentu untuk melakukan shalat jenazah? Apakah dibolehkan memakamkannya pada malam hari? Dan apakah dalam penguburan ada batasan jumlah tertentu? Dan bolehkah ia dishalati di kompleks kuburan dan di atas lubang kuburnya?   273
230. Apakah disyariatkan shalat ghaib secara mutlak atau adakah syarat-syarat tertentu?   274
231. Di sebagian negeri mayat dikuburkan dengan punggung di bawah dan tangannya diletakkan di atas perut, lalu bagaimanakah yang benar dalam memakamkan mayat?   275
232. Apa hukum membaca Al-Quran di atas kuburan, mendoakan mayat saat penguburannya, dan doa seseorang untuk dirinya sendiri di atas kuburan?   276
233. Apa hukum menziarahi kuburan? Apa hukum membaca Al-Fatihah di kuburan? Apa hukum wanita menziarahi kuburan?   277
234. Ada kebiasaan di sebagian negeri bahwa jika ada orang meninggal mereka membaca Al-Quran dengan suara keras dan disetelkan kaset tape di rumah si mayat. Bagaimana hukum semua ini?   279

FATWA-FATWA ZAKAT   283
235. Apakah syarat wajibnya zakat?   284
236. Bagaimanakah cara mengeluarkan zakat dari gaji bulanan?   286
237. Apakah ada kewajiban zakat atas harta anak kecil dan harta orang gila?   287
238. Apakah hukum zakat piutang?   288
239. Apakah hutang orang mati yang tidak meninggalkan warisan boleh dilunasi dengan harta zakat?   289
240. Apakah sah sedekah dari orang yang berhutang? Apa kewajiban syariat yang gugur dari seorang yang mempunyai hutang?   290
241. Seseorang tidak mengeluarkan zakat selama empat tahun, apa yang harus dia kerjakan?   292
242. Adakah zakat terhadap binatang ternak yang diberi makan di dalam kandang selama setengah tahun?   293
243. Saya membeli sebuah rumah, tiga tahun yang lalu, di pekarangannya Alhamdulillah terdapat tiga batang pohon kurma yang berbuah dengan 2 jenis kurma pada masing-masingnya terdapat buah yang banyak. Apakah saya wajib berzakat dalam keadaan ini? Apabila jawabannya adalah iya, sedangkan banyak masyarakat tidak memahami masalah ini maka saya bertanya lagi. Bagaimana cara saya mengetahui tercapainya nishab karena buah itu telah tiada, saya telah memetiknya sampai habis?
Yang kedua : Bagaimana cara menentukan zakat? Apakah masing-masing jenis kurma harus dibayarkan sesuai jumlahnya ataukah kedua jenis kurma tersebut disatukan lalu dikeluarkan dalam satu bentuk? Bolehkah saya mengeluarkannya dalam bentuk uang? Apa yang harus saya lakukan terhadap tahun-tahun yang telah lewat?  293
244. Berapakah nishab emas dan perak? Berapa pula ukuran sha’ nabi dengan satuan kilogram?   294
245. Seorang lelaki mempunyai beberapa anak perempuan, dia memberi kepada masing-masing dari mereka perhiasan. Keseluruhan perhiasan itu bila dihimpun mencapai nishab, sedangkan masing-masing perhiasan itu bila disendirikan tidak mencapai nisab. Apakah dia harus mengumpulkan seluruh perhiasan tersebut, lalu mengeluarkan zakatnya?   295
246. Apabila seseorang memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya lalu orang yang menerima tersebut menghadiahkan kepadanya sebagian dari yang dia terima, bolehkah dia menerima hadiah itu?   296
247. Bolehkah seseorang memberikan baju atau sejenisnya sebagai pengganti dari zakat mal?   296
248. Apabila seseorang memiliki emas berlian atau sejenisnya, bagaimana cara menentukan zakatnya?   296
249. Apa hukumnya mempergunakan hartanya zakat untuk pembangunan masjid? Siapakah orang fakir itu?   297
250. Apakah ada kewajiban zakat pada mobil yang disewakan dan mobil pribadi?   298
251. Bagaimanakah hukum zakat rumah yang disewakan?   298
252. Seseorang membeli tanah untuk dia tempati sendiri, sesudah tiga tahun berlalu, dia menyiapkannya untuk diperdagangkan. Bagaimana pada masa yang terlewat itu ia terkena zakat?   299
253. Apa hukumnya mengeluarkan zakat fitrah pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan?   300
254. Bolehkah menambah zakat fitrah dengan niat sedekah?   301
255. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh membayarkan zakat fitrah berupa beras selagi jenis makanan pokok yang ditetapkan syariat masih ada. Bagaimana pendapat anda?   301
256. Orang yang memiliki sepertiga harta orang mati dan dirham-dirham milik anak yatim, apakah dalam harta itu ada zakat?   303
257. Adakah kewajiban zakat terhadap mobil pribadi?   303
258. Apabila seseorang memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq), apakah dia harus memberitahukan kepadanya bahwa pemberian itu adalah zakat?   304
259. Apa hukumnya memindahkan zakat dari tempat diwajibkannya?   304
260. Seseorang berada di Mekkah sedangkan keluarganya berada di Riyadh. Bolehkah dia mengeluarkan zakat fitrah keluarganya di Mekah?   305
261. Manakah yang lebih utama; memberikan zakat kepada orang yang berhutang agar dia bisa melunasi hutangnya ataukah si pemberi zakat datang kepada si pemberi hutang dan melunasi pinjaman hutang itu?   305
262. Apakah semua orang yang mengulurkan tangannya meminta zakat berhak menerima zakat?   306
263. Seorang lelaki kaya mengirimkan zakatnya kepada orang lain dan berkata, ‘Bagilah harta ini sesuai pendapatmu.’ Apakah orang yang ditunjuk ini termasuk golongan amil (pengurus zakat) dan berhak menerima bagian darinya?   308
264. Bolehkah seseorang yang masih lemah imannya diberi zakat untuk menguatkan imannya, meskipun dia tidak menjadi pemuka di kaumnya?   309
265. Apakah hukumnya memberikan zakat kepada para penuntut ilmu (pelajar)?   309
266. Bolehkah memberikan zakat kepada Mujahidin?   311
267. Apakah pemanfaatan zakat digunakan untuk membangun masjid sesuai dengan firman Allah Ta’ala tentang keadaan golongan orang yang berhak menerima zakat ‘wa fi sabilillah’ (QS. At-Taubah [9]: 60)?   312
268. Apa hukumnya memberikan zakat kepada kerabat sendiri?   313
269. Apakah sedekah dan zakat hanya dikhususkan pada bulan Ramadhan saja?   314
270. Apakah sedekah jariyah adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang manusia semasa hidupnya ataukah sesuatu yang disedekahkan oleh keluarganya untuknya setelah dia meninggal?   315
271. Bolehkah istri bersedekah dengan harta suaminya diniatkan untuk dirinya sendiri atau untuk seorang keluarganya yang sudah mati?   316
278. Seorang laki-laki yang fakir mengambil zakat dari temannya yang kaya dengan alasan dia akan membagi-bagikan lalu dia mengambilnya untuk dirinya sendiri. Bagaimana hukum perbuatan itu?   317
FATWA-FATWA PUASA   319
279. Apakah hikmah dari diwajibkannya puasa?   320
280. Ada sebagian ulama yang menyerukan disatukannya Mathla’ (tempat munculnya hilal) secara total dengan berdasar Mathla’ Mekah karena keinginan yang kuat untuk mempersatukan umat Islam dalam memasuki bulan Ramadhan yang penuh berkah. Bagaimana pendapat Anda?   321
281. Apabila seseorang yang berpuasa berpindah dari satu negara ke negara lain sedangkan di negara pertama telah diumumkan terlihatnya hilal bulan Syawal, apakah dia boleh berbuka mengikuti mereka, padahal dia mengetahui bahwa di negara yang kedua belum terlihat hilal bulan Syawal?   323
282. Bagaimana pendapat anda tentang orang yang pekerjaannya berat sehingga puasa menjadikannya payah. Bolehkah dia berbuka?   325
283. Seorang gadis kecil mengalami haidh. Dia tetap berpuasa pada hari-hari haidhnya karena tidak tahu. Lantas apa yang harus dia lakukan?   325
285. Seorang lelaki tidak mengerjakan puasa Ramadhan disebabkan mencari penghidupan untuk dirinya dan untuk orang yang menjadi tanggungannya yakni anak istrinya. Bagaimanakah hukumnya?   326
286. Apa saja udzur yang membolehkan orang berbuka puasa?   327
287. Seseorang tertidur di malam pertama Ramadhan sebelum mengetahui datangnya bulan Ramadhan dan belum berniat untuk puasa pada malam harinya. Lalu dia mengetahui sesudah terbit fajar bahwa hari ini sudah masuk Ramadhan. Apakah yang harus dilakukan dalam keadaan ini? Apakah dia harus mengganti puasa untuk hari itu?   329
289. Apabila seseorang berbuka puasa karena suatu udzur, lalu udzur itu hilang di pertengahan siang, apakah dia harus berpuasa di sisa harinya?   330
290. Seorang perempuan menderita sakit penyempitan pembuluh darah, para dokter melarangnya berpuasa, bagaimanakah hukumnya?   331
291. Bagaimana cara sholat musafir dan bagaimana pula puasanya?   332
292. Apa hukumnya puasa musafir dengan mengalami kepayahan   334
293. Bagaimanakah hukumnya puasa seorang musafir karena pada masa sekarang puasa tidak memberatkan terhadap orang yang menjalankannya karena semakin canggihnya sarana transportasi modern?   335
294. Seorang musafir yang sampai di Mekah masih dalam keadaan berpuasa, bolehkah dia berbuka untuk menguatkan dirinya menjalani umrah?   337
295. Bolehkah ibu yang menyusui berbuka? Kapankah dia mengganti puasanya? Apakah dia harus memberi makanan (fidyah)?   3
296. Apabila orang yang berpuasa istirahat mengendurkan syaraf di sebagian besar waktu siang karena rasa lapar dan dahaga yang sangat, apakah hal itu berpengaruh pada sahnya puasa?   3339
297. Apakah harus berniat puasa pada setiap hari dalam bulan Ramadhan ataukah cukup dengan niat puasa satu bulan penuh?   340

298. Niat kuat untuk berbuka puasa, namun tidak makan atau minum, apakah membatalkan puasa seseorang?   340
299. Apa hukumnya apabila orang yang berpuasa makan dalam keadaan lupa? Apa pula kewajiban atas orang yang melihatnya?   341
300. Apakah hukum memakai celak bagi orang yang berpuasa   343
301. Bagaimanakah hukum bersiwak dan memakai minyak wangi bagi orang yang berpuasa?   343
302. Apa sajakah perkara yang membatalkan puasa?   344
303. Bagaimana hukum menggunakan alat bantu pernapasan bagi orang yang sedang puasa, apakah hal itu membatalkannya?   352
304. Apakah muntah itu membatalkan puasa?   353
305. Apakah keluarnya darah dari gusi orang yang berpuasa membatalkan puasanya?   353
306. Apabila perempuan yang haidh telah suci sebelum terbit fajar, lalu dia mandi sesudah terbitnya fajar, bagaimanakah hukum puasanya?   354
307. Apa hukumnya mencabut gigi bagi orang yang berpuasa, apakah perbuatan itu membatalkan puasanya?   355
308. Apa hukumnya bila seorang yang berpuasa diambil darahnya untuk dianalisa, apakah tindakan itu membatalkan puasanya?   355
309. Apabila seorang yang berpuasa Melakukan onani, apakah puasanya batal? Apakah dia wajib membayar kaffarah?   356
310. Apa hukumnya mencium wewangian bagi orang yang berpuasa?   356
311. Apakah perbedaan antara mencium dupa dan obat tetes hidung sehingga yang pertama membatalkan puasa sedangkan yang kedua tidak?   357
312. Apa hukumnya obat tetes hidung tetes, telinga, dan tetes mata bagi orang yang berpuasa?   357
313. Seseorang bermimpi basah saat berpuasa, apakah puasanya tetap sah?  358
314. Apakah hukum mendinginkan badan bagi orang yang berpuasa?   359
315. Apabila seorang yang puasa berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung lalu airnya masuk sampai kerongkongannya, apakah hal itu membatalkan puasa?   359
316. Apa hukum seorang yang berpuasa memakai minyak wangi?   359
317. Apakah mimisan (keluar darah dari hidung) membatalkan puasa?   360
318. Kami melihat beberapa Almanak di bulan Ramadhan dituliskan padanya bagian yang disebut ‘Imsak’ yang ditetapkan sebelum shalat subuh kurang lebih sepuluh menit atau seperempat jam. Apakah hal ini memiliki dalil dari sunnah? Apakah ia merupakan bid’ah? Berilah fatwa kepada kami mudah-mudahan anda mendapat pahala.  360
319. Seseorang menyaksikan tenggelamnya matahari, muadzin pun mengumandangkan adzan. Sedangkan saat itu dia berada di bandara airport lalu dia berbuka puasa. Sesudah pesawat yang ditumpanginya lepas landas, dia melihat matahari. Apakah dia harus menahan diri dari makan dan minum?   361
320. Apa hukumnya menelan lendir atau dahak bagi orang yang berpuasa?   362
321. Apakah mencicipi makanan membatalkan puasa?   363
322. Bila seseorang berbincang dengan perkataan haram di siang hari Ramadhan, apakah hal itu merusak puasanya?   363
323. Apakah persaksian dusta itu? Apakah ia membatalkan puasa?   364
324. Apa sajakah adab-adab berpuasa?   365
325. Apakah ada doa yang disunnahkan saat berbuka puasa? Apakah orang yang berpuasa harus mengikuti (menjawab) seruan muadzin ataukah dia meneruskan buka puasanya?   366
326. Bagaimana pendapat anda tentang puasa enam hari di bulan Syawal bagi orang yang berkewajiban membayar hutang puasa wajib?   368
327. Seorang yang sakit tidak berpuasa di bulan Ramadhan sesudah empat hari sejak masuknya bulan Ramadhan, dia meninggal dunia. Apakah puasanya harus diganti (oleh orang lain)?   3
328. Seseorang memiliki hutang puasa Ramadhan, namun dia tidak melunasinya sampai masuk Ramadhan yang berikutnya, apa yang harus dia kerjakan?   3
329. Apa cara yang paling baik dalam menjalankan puasa enam hari bulan Syawal?   3
330. Apakah seseorang boleh memilih hari puasanya di bulan Syawal ataukah hari-hari itu memiliki waktu tertentu? Apakah apabila seorang muslim mengerjakan puasa ini lantas puasa enam hari Syawal ini menjadi wajib baginya untuk terus mengerjakannya setiap tahun?   371
331. Apakah hukumnya puasa Asyura?   372
332. Apakah hukumnya berpuasa pada bulan Sya’ban?   373
333. Apabila seseorang mengerjakan puasa Daud, yakni sehari berpuasa dan sehari berbuka dan hari puasanya bertepatan dengan hari Jumat, apakah boleh dia berpuasa pada hari itu atau tidak?   374
334. Apakah puasa wishal itu? Apakah ia termasuk puasa yang diperintahkan?   374
335. Apa alasan dilarangnya mengkususkan hari Jumat untuk berpuasa? Apakah larangan itu berlaku juga untuk pembayaran hutang puasa?   375
336. Apabila seseorang membatalkan puasa sunnah dengan melakukan salah satu pembatal puasa, apakah berdosa? Apabila dia membatalkannya dengan jima’( bersetubuh), apakah dia juga harus membayar kafarah?   377
337. Apakah hukum itikaf itu? Bolehkah seorang yang sedang itikaf keluar dari masjid untuk menunaikan hajat dan makan? Bolehkah dia keluar untuk bertobat? Apa sajakah sunah-sunah itikaf? Bagaimana pula tata cara itikaf yang shahih menurut Nabi r?   378

FATWA-FATWA HAJI   381
338. Apabila seseorang yang tidak mengerjakan shalat dan puasa melaksanakan ibadah haji? Bagaimanakah hukum hajinya? Apakah dia harus mengganti semua ibadah yang dia tinggalkan ketika dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla?   382
339. Kami sering kali mengamati bagian kaum muslimin terutama para pemuda menganggap enteng penunaian kewajiban Haji dan menunda-nunda pelaksanaannya. Kadang-kadang dia beralasan dengan banyaknya kesibukan. Apa hukumnya kelakuan seperti itu? Dengan apa anda menasehati mereka? Kadang-kadang sebagian bapak melarang anak-anak mereka untuk melaksanakan ibadah haji dengan alasan mengkhawatirkan mereka atau karena mereka masih kecil, padahal sebenarnya syarat wajib haji telah mereka miliki semuanya. Apakah hukum perbuatan para bapak ini? Apa pula hukumnya ketaatan anak kepada bapak mereka dalam hal itu? Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan dan menepatkan anda dengan sesuatu yang didalamnya terdapat kebaikan dunia dan akhirat.   384
340. Orang yang mempunyai tanggungan hutang, apakah dia wajib berhaji?   385
341. Ada orang yang memberi amanat kepada orang lain agar menghajikan ibunya (berhaji untuk ibunya). Kemudian ia mengetahui bahwa orang yang diberi amanat tadi memegang sejumlah amanat dari orang-orang selainnya. Bagaimanakah hukumnya pada waktu itu?   386
342. Seseorang yang sudah tua umurnya melakukan ihram untuk umrah. Tatkala dia sampai ke Baitullah, dia tidak mampu untuk melaksanakan umrah. Apakah yang harus dilakukan?   387
343. Apabila seseorang berhaji untuk orang lain dengan diberi biaya lalu ada sisanya, apakah dia boleh mengambilnya?   388
344. Apabila seorang anak mengerjakan umrah untuk bapaknya, bolehkah dia berdoa untuk dirinya sendiri?   389
345. Apa hukumnya mencari pelaksana pengganti dalam haji dan umrah?   389
346. Bolehkah mengerjakan umrah untuk orang yang sudah mati?   391
347. Apabila seorang perempuan mengerjakan haji tanpa mahram, apakah hajinya sah? Apakah seorang anak yang sudah tamyiz bisa dianggap sebagai mahram? Apa sajakah syarat dalam masalah mahram?   392
348. Seorang perempuan berkata saya berniat untuk melaksanakan umrah di bulan Ramadhan ditemani oleh saudara perempuanku, suamiku, dan ibuku. Apakah saya boleh berangkat untuk berumrah bersama mereka?   394
349. Apakah yang dimaksud dengan miqat miqat Zamani Haji?   395
350. Apa hukumnya berihram untuk Haji sebelum masuknya miqat-miqat zamani ini?   396
351. Apakah yang dimaksud dengan miqatmiqat Makani Haji?   397
352. Apa hukumnya melewati miqat tanpa melakukan ihram?   399
353. Niat memulai ibadah haji atau umrah, apakah ia yang dilafalkan di dalam lafadz Talbiyah?   400
354. Bagaimana cara berihram orang yang datang ke Mekah melalui jalan udara?   400
355. Apa hukum orang yang melewati miqat tanpa ihram, padahal dia hendak mengerjakan umrah?   401
356. Orang yang bepergian dari negaranya menuju Jeddah, kemudian ingin mengerjakan umrah. Bolehkah dia berihram dari Jeddah?   404
357. Apa hukumnya mandi bagi orang yang hendak ihram setelah dia memakai pakaian ihram?   405
358. Seorang kakek meninggal. Bolehkah cucunya menggantikan ibadah hajinya jika cucu tersebut sebelumnya telah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri?   406
359. Adakah shalat khusus untuk ihram?   406
360. Orang yang mengerjakan umrah di bulan haji, kemudian bepergian ke Madinah dan berihram lagi untuk mengerjakan haji dari Bir Ali, apakah dia bisa dianggap mengerjakan haji tamattu’?   406
361. Orang yang berihram di bulan Syawal dan menyempurnakannya, sedangkan dia tidak berkehendak untuk haji, lalu dia mendapatkan kelonggaran untuk berhaji, apakah dia menjadi orang yang melakukan haji tamattu’?   407
362. Bagaimanakah talbiyah yang benar menurut nabi r? Kapan berhentinya mengucapkan Tarbiyah dalam umrah dan haji?   407
363. Apakah orang yang sedang ihram boleh menyisir rambut?   409
364. Seorang jamaah haji hanya mencukur sebagian rambutnya karena ketidaktahuan lalu dia bertahallul, apa yang harus dia kerjakan?   410
365. Apabila seorang imigran ilegal memasuki Mekkah tanpa berihram karena dia hendak mempercayai pemerintah bahwa dirinya tidak berniat untuk haji, kemudian dia melakukan ihram dari Mekah. Apakah hajinya sah?   412
366. Apabila seorang yang berhaji tamattu’ pulang ke negara asalnya lalu dia memulai safar untuk haji dari negaranya, apakah dia dianggap melakukan haji ifrad?   412
367. Apa hukumnya menggunakan payung bagi orang yang ihram? Demikian pula hukum menggunakan ikat pinggang, padahal dia tahu bahwa ikat pinggang itu dijahit?   413
368. Seseorang yang lemah tidak mampu memakai pakaian ihram, apa yang harus dilakukan?   414
369. Apa hukumnya seseorang yang bersetubuh di waktu ihram haji karena ketidaktahuan akan keharaman bersetubuh?   415
370. Bagaimana cara berhijab perempuan yang sedang ihram? Apakah disyaratkan tidak boleh memakai cadar?   419
371. Seorang perempuan melaksanakan ibadah haji lalu dia mengalami haidh sebelum thawaf Wada. Bagaimana hukumnya?   419
372. Seorang perempuan berihram bersama suaminya dalam keadaan haidh. Ketika telah suci dia melakukan umrah tanpa disertai mahram. Lalu dia melihat darah lagi sesudah saat itu. Bagaimanakah hukumnya?   420
373. Seorang perempuan mengalami haidh dan belum melaksanakan tawaf ifadah. Dia tinggal di luar kerajaan (luar negeri) Arab, telah tiba saat kepulangan yang dia tidak mampu menundanya dan dia tidak mungkin lagi kembali ke kerajaan Arab di waktu lain, apa yang harus dia lakukan?   421
374. Seorang perempuan melakukan ihram untuk umrah, lalu dia mengalami haidh, kemudian dia keluar dari Mekkah tanpa melakukan umrah. Apa yang wajib dikerjakannya?   423
375. Bolehkah seorang perempuan yang sedang ihram mengganti baju yang dipakai untuk berihram? Apakah ada baju yang dikhususkan untuk ihram?   423
376. Bolehkah perempuan yang sedang ihram memakai kaos tangan dan kaos kaki?   424
377. Seorang perempuan melewati miqat dalam keadaan haidh, lalu dia berihram dan sampai ke Mekah, dia menunda umrah sampai dia suci. Bagaimanakah hukum umrahnya?   424
378. Seorang perempuan berihra dari miqat dalam keadaan haidh, kemudian suci dari haidh di Mekah dalam melepas pakaiannya. Bagaimanakah hukumnya?   425
379. Apa hukumnya menutup wajah dengan cadar di waktu haji? Saya pernah membaca sebuah hadits yang maknanya, “Janganlah seorang perempuan yang berihraml memakai cadar! Jangan pula memakai kaos tangan!” Saya juga membca pendapat lain dari Aisyah sedangkan para sahabat sedang melaksanakan haji, dia berkata. “Keadaan kami (para wanita) adalah apabila ada laki-laki yang berjalan bersama-sama kami maka kami menutup?   426
380. Bagaimanakah hukumnya orang yang melanggar salah satu larangan dalam ihram, dalam keadaan lupa atau tidak tahu?   427
381. Seorang jamaah haji terjatuh dalam beberapa kesalahan di dalam menunaikan manasiknya. Dia tidak mempunyai uang untuk membayar kafarah dari kesalahan itu, lalu dia pulang ke negarannya. Bolehkan dia mengeluarkan pembayarn kafarah itu di negerinya sendiri atauah harus dia bayarkan di Mekah? Apabila harus dibayarkan di Mekah, bolehkah dia mewakilkan melalui orang lain?   429
382. Bolehkan mendahulukan sai daripada thawaf?   430
383. Apa hukumnya mengulangi umrah di bulan Ramadhan? Apakah ada jarak waktu tertentu antara dua umrah?   430
384. Apa hukumnya apabila shalat diqamati di saat sedang melakukan thawaf? Apakah seseorang harus memulai thawaf lagi? Apabila dia tidak memulai dari awal maka dari mana dia harus menyempurnakannya?   431
385. Apabila seorang yang berumrah mengerjakan sai sebelum thawaf, baru kemudian berthawaf, apa yang harus dia kerjakan?   432
386. Apa yang dimaksud dengan Idhthiba’? Kapankah perbuatan itu diperintahkan?   432
387. Bolehkan mengerjakan tathawwu’ (amal sunah) berupa sai?   433
388. Orang yang tidak mengerjakan thawaf ifadhah karena tidak tahu, apa yang wajib dia kerjakan?   433
389. Saya melihat sekelompok manusia mendorong istri-istri mereka untuk mencium Hajar Aswad. Manakah yang lebih utama: mencium hajar aswad ataukah menjauh dari kerumunan laki-laki yang saling berdesakan?   4434
390. Seorang perempuan melaksanakan haji tamattu’ bersama suaminya. Pada putaran keenam dari thawaf umrah suaminya berkata, ‘Ini putara ketujuh.’ Suaminya ‘ngotot’ dengan pendapatnya. Adakah dosa yang harus ditanggung oleh perempuan?   435
391. Apabila seorang yang berumrah atau berhaji tidak mengetahui doa-doa kecuali sedikit saja, bolehkah dia membaca kitab-kitab doa pada saat melaksanakan thawaf, sai atau manasik lainnya?   436
392. Adalah doa yang khusus untuk manasik haji dan umrah dalam ritual thawaf, sai, dan ibadah selain keduanya?   437
393. Ada seseorang yang setelah menyelesaikan umrahnya mendapati pakaian ihramnya terkena najis, bagaimanaah hukumnya?   439
394. Apakah bekas-bekas yang ada di Maqam Ibrahim adalah bekas tapak kaki Ibrahim ataukah bukan?   441
395. Bolehkah mengusap kain selubung Ka’bah?   442
396. Apa hukumnya mencukur gundul atau mencukur pendek rambut di waktu umrah? Manakah yang lebih utama?   442
397. Seorang yang berhaji tamattu’ melakukan thawaf dan sai untuk umrah, memakai pakaian biasa, tidak mencukur rambut rambutnya dan tidak pula mencukur gundul. Lalu dia bertanya sesudah melakukan haji, maka dia diberitahu bahwa dia telah berbuat salah. Apa yang harus dia kerjakan?   443
398. Orang yang berihram untuk haji tamattu’, tidak bercukur pendek atau tidak bercukur gundul untuk umrahnya, lalu menyempurnakan manasik haji.. Apakah beban yang harus ditanggungnya?   443
399. Seseorang yang melakukan haji tamattu’ tidak mendapatkan hadyu (hewan sembelihan), lalu dia berpuasa tiga hari di saat melaksanakan haji, tetapi tidak berpuasa tujuh hari sisanya, sampai belalu waktu selama tiga tahun. Apakah yang harus dia kerjakan?   444
400. Seseorang mencukur pendek rambutnya untuk umrah di negerinya, bagaimanakah hukum umrahnya?   444
401. Seseorang yang berihram untuk umrah secara tamattu’, kemudian timbul keingingan buatnya untuk tidak meneruskannya dengan haji. Adakah tanggungan beban yang harus dipikulnya?   445
402. Seseorang melakukan ihram untuk melakukan haji tamattu’ dan telah melakukan umrah, tetapi belum bertahalul dari ihramnya sampai waktu menyembelih binatang korban (hadyu) disebabkan oleh ketidaktahuan. Apakah yang harus dia lakukan? Apakah hajinya sah?  445
403. Suatu kelompok haji tersesat dalam perjalanan menuju Muzdalifah, tatkala menuju kepadanya mereka berhenti dan mengerjakan shalat Maghrib dan Isya’ pada jam satu malam. Kemudian mereka memasuki Muzdalifah pada saat adzan Shubuh berkumandang. lalu mereka mengerjakan shalat Shubuh di Muzdalifah. Adakah dosa yang mereka tanggung?   446
404. Seorang perempuan bertolak dari Muzdalifah di akhir malam. Dia mewakilkan anaknya dalam melempar jumrah padahal dia mampu melakukannya. Bagaimanakah hukumnya?   447
405. Seorang jamaah melempar jumrah Aqabah dari arah timur dan batunya tidak terjatuh pada kolam, saat itu sudah tanggal tiga belas (13 Dzulhijjah). Apakah dia wajib mengulangi seluruh lemparan?   449
406. Apabila satu atau dua dari tujuh lemparan jumrah tidak tepat mengenai sasaran lalu berlalu waktu satu atau dua hari, apakah dia harus mengulangi lemparan jumrah tersebut? Apabila dia harus melempar ulang lagi, apakah dia harus mengulangi lemparan yang sesudahnya?   450
407. Ada pendapat bahwa tidak sah melempar dengan kerikil yang sudah digunaan melempar sebelumnya. Apakah keterangan ini benar? Apakah dalil dari keterangan tersebut?   451
408. Bolehkah orang yang berhaji mendahulukan sai haji daripada thawaf ifadhah?   452
409. Kapankah akhir waktu pelaksanaan pelemparan jumrah Aqabah? Kapan pula batas akhir qadha (penggantian)nya?   453
410. Bolehkan mendahulukan sai sebelum thawaf, khususnya pada hari “Ied?   454
411. Apabila seseorang yang masih memiliki tanggungan sai melakukan thawaf lalu pegi keluar dan tidak melakukan sai, lalu diberitahu sesudahnya bahwa dia masih mempunya tanggungan sai, apakah dia hanya mengerjakan sai saja ataukah dia harus mengulangi thawaf lagi?   455
412. Bagaimana pendapat anda tentang orang yang mencukur pendek sebagian rambutnya saja untuk umrah?   455
413. Kapankah waktu melempar jumrah?  456
414. Seorang laki-laki menderita sakit pada hari Arafah lalu dia tidak bermalam di Mina, tidak melempar jumrah, dan tidak melakukan thawaf ifadhah. Apakah yang wajib dikerjakannya?   458
415. Seorang bermalam di luar Muzdalifah karena tidak tahu batas daerahnya. Apa yang wajib dia kerjakan?   459
416. Seseorang melakukan haji ifrad dan melakukan sai tanpa thawaf qudum. Adakah kewajiban sai atasnya sesudah mengerjakan thawaf ifadhah?   460
417. Cukupkah mengerjakan thawaf sekali dan sai sekali untuk orang yang melakukan haji qiran?   460
418. Bagaimanakah hukum orang yang bermalam di Mina sampai jam dua belas malam, kemudian masuk ke Mekah dan tidak kembali sampai terbit fajar?   461
419. Apabila seorang yang berhaji keluar dari Mina sebelum tenggelamnya matahari di hari kedua belas dengan niat ta’ajjul (tergesa-gesa), padahal dia masih mempunyai pekerjaan di Mina sehingga dia akan kembali ke sana sesudah tenggelamnya matahari (waktu Maghrib) apakah dia dianggap sebagai orang yang tergesa-gesa, sebagaimana firman Allah :
وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
“Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya.”   461
420. Seorang jamaah haji dari luar kerajaan (Arab Saudi), waktu penerbangannya adalah jam empatbelas(14.00) hari ketigabelas dari bulan Dzulhijjah (13/12). Dia tidak keluar dari Mina sesudah melempar jumrah pada hari kedua belas dan dia ikut bermalam di malam ke tiga belas. Bolehkah dia melempar jumrah di waktu pagi lalu pergi dengan pertimbangan jjikalau dia mengakhirkan jumrah sampai sesudah tergelincir-nya matahari niscaya dia kehilangan jam penerbangan dan mengakibatkan dirinya menderita kesulitan yang berat? Apabila jawabannya tidak boleh, bukanlah ada pendapat yang membolehkan melempar jumrah sebelum matahari tergelincir?   462
421. Seseorang tidak melempar jumrah pada hari ketigabelas (tanggal 12 Dzulhijjah) dengan sangkaan bahwa hal ini adalah ta’ajjul dan ghadir, dia juga tidak melakukan thawaf wada’, bagaimana hukum hajinya?   464
422. Orang yang tidak mendapat tempat di Mina, lalu dia datang ke Mina di waktu malam kemudian tinggal di sana sampai sesudah tengah malam, selanjutnya dia pergi ke tanah haram (Mekah) pada sisa harinya. Bagaimanakaha hukumnya?   466
423. Seorang laki-laki yang melakukan thawaf wada’ di waktu pagi, lalu tertidur. Dia ingin bepergian sesudah Ashar. Apakah dia wajib mengerjakan sesuatu?   467
424. Apa hukumnya thawaf wada’ untuk orang yang melakukan umrah?   469
425. Seorang laki-laki melakukan ihram untuk haji dari miqat. Tatkala sampai ke Mekah, dia ditahan oleh kantor imigrasi karena dia tidak membawa kartu identitas (paspor) haji. Bagaimanakah hukumnya?   470
426. Orang yang bermaksud untuk menunaikan haji tetapi terhalang darinya, apa yang harus dia lakukan?   471
427. Apakah kemaksiatan yang dikerjakan oleh orang yang berhaji mengurangi pahala hajinya?   472
428. Seseorang menunaikan haji dengan paspor palsu. Bagaimanakah hukum hajinya?   473

—- SELESAI —-

Review Buku Umat Bertanya Ulama Menjawab – Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin – Penerbit Granadamediatama


Author: Google+ by Toko Buku Islam Online Terpercaya

Kunjungi channel kami di Wisata Buku Online

1230 Total Views 1 Views Today
Print Friendly, PDF & Email

Incoming search terms:

  • umat bertanya ulama menjawab
About Wisata Buku

Speak Your Mind

*

error: Content is protected !!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.