Serial Al Khulafa Ar Rasyidun (Abu Bakar Ash Shiddiq) – DR. Muhammad Bin Shamil As Sulami – Penerbit Perisai Quran

Serial Al Khulafa Ar Rasyidun (Abu Bakar Ash Shiddiq) - DR. Muhammad Bin Shamil As Sulami - Penerbit Perisai QuranNama Buku : Serial Al Khulafa Ar Rasyidun (Abu Bakar Ash Shiddiq)

Ukuran/Hal : 15 x 23 cm / 155  halaman

Berat: 200 gram

Penulis: DR. Muhammad Bin Shamil As Sulami

Penerbit: Penerbit Perisai Quran

Harga : Rp  28.000 ,- –> Rp  26.000

Anda Hemat: Rp 2.000,-

Pesan via Whatsapp/Telpon

0857 2745 2727 / 0858 6766 877

Sinopsis Buku Serial Al Khulafa Ar Rasyidun (Abu Bakar Ash Shiddiq) – DR. Muhammad Bin Shamil As Sulami – Penerbit Perisai Quran

SERIAL AL-KHULAFA’ AR-RASYIDIN 1
Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.

Setiap muslim berdo’a dalam shalatnya agar dia dikumpulkan bersama orang-orang yang telah mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah kelak di akhirat, tentunya yang dimaksud dengan mereka itu adalah para sahabat. Dan para sahabat yang paling mulia adalah empat orang (Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib) yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin dan membimbing Ummat.

Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. orang pertama dalam umat Rasulullah s.a.w., pertama dalam segala kebaikan, bahkan banyak ayat yang turun perihal beliau dan menjelaskan keutamaan beliau, apalagi hadits-hadits Rasulullah s.a.w. cukup jelas mendudukkannya sebagai umat terbaik, serta janji Allah s.w.t. akan masuk surga yang diperuntukkan untuknya walaupun beliau masih hidup.

Apa yang ada pada diri beliau dikorbankan untuk Islam dan dakwah, bahkan penegakan syariat Islam sangat terlihat dalam kepemimpinan beliau, seperti memerangi kaum murtad dan orang-orang yang menolak zakat, serta penulisan Al-Qur’an, dan beribu macam kebaikan yang telah beliau berikan untuk Islam.

Kewajiban kita adalah napak tilas perjalanan emas beliau agar kita dapat mencintainya, mengikuti jejaknya dalam mengamalkan Islam, serta mengambil pelajaran-pelajaran yang berarti dalam kehidupan. Kita berharap, seperti ucapan Anas bin Malik r.a. : “Aku mencintai Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, aku berharap bersama mereka dengan kecintaanku kepadanya, walaupun aku tidak beramal seperti amalan-amalan mereka.”

Daftar Isi Buku Serial Al Khulafa Ar Rasyidun (Abu Bakar Ash Shiddiq) – DR. Muhammad Bin Shamil As Sulami – Penerbit Perisai Quran

Daftar Isi

Kata Pengantar Penerbit   vii
Daftar Isi   ix
Muqaddimah   ix
Pasal Pertama: Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. (11-13 H)
Nasab   17
Karakter Fisik dan Akhlak   17
Masuk Islam   18
Istri-istri dan Anak-anak Abu Bakar r.a.   19
Kelebihan dan Keutamaan Abu Bakar r.a.   19
Kekuatan Iman dan Keyakinan Abu Bakar r.a.   26
Idealismenya yang Tinggi   27
Berkah Ash-Shiddiq r.a. dan Keluarganya   28
Berita Gembira untuk Abu Bakar r.a. Sebagai Penghuni Surga   29
Pembelaan Abu Bakar r.a. Terhadap Rasulullah s.a.w.   30
Jasa-jasa Abu Bakar r.a.   30
Hakim, Sekretaris dan Petugas Zakat yang Ditunjuk Abu Bakar r.a.   33
Wafat dan Usia Abu Bakar r.a.   34
Pasal Kedua: Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. Diangkat Sebagai Khalifah
Khutbah Rasulullah s.a.w.  Lima Hari Menjelang Wafat   39
Rasulullah s.a.w.  Memerintahkan Abu Bakar r.a. Menjadi Imam Shalat Bagi Para Shahabat Saat Semuanya Hadir, Rasulullah s.a.w.  Keluar Kemudian Shalat di Belakang Abu Bakar r.a., Mengikuti Abu Bakar r.a. dalam Sebagian Shalat   41
Syubhat dan Bantahannya   49
Kematian Rasulullah s.a.w.  dan Dampak Berita Tersebut terhadap Kaum Mukminin   52
Peristiwa-Peristiwa Penting Setelah Rasulullah s.a.w.  Wafat dan Sebelum Dikuburkan   56
Sa’d bin ‘Ubadah mengakui Kebenaran Yang Diucapkan Abu Bakar di Serambi Bani Sa’idah   62
Pelantikan Abu Bakar Ash-Shiddiq Sebagai Khalifah di Masjid   64
Pidato Pelantikan Abu Bakar r.a.   65
Az-Zubair bin Al-‘Awwam dan ‘Ali bin Abi Thalib Membaiat Abu Bakar r.a.   66
Para Shahabat Sepakat Memilih dan Membaiat Abu Bakar r.a. Sebagai Khalifah Tanpa Nash   68
Dalil-dalil yang Menunjukkan Rasulullah s.a.w.  Tidak Menunjuk Siapapun Sebagai Khalifah Sepeninggal Beliau   68
Bantahan Terhadap Rafidhah   71
Bantahan Terhadap Para Pengikut Tarekat dan Tukang Dongeng   71
Sikap Fatimah dan Suaminya, Ali bin Abi Thalib Terhadap Abu Bakar Karena Masalah Warisan Nabi s.a.w.    72
Abu Bakar Meminta Maaf kepada Fatimah Sebelum Meninggal Dunia   73
‘Ali bin Abi Thalib Memperbarui Baiat untuk Abu Bakar Sepeninggal Fatimah   73
Pasal Ketiga: Gerakan Kemurtadan dan Penumpasannya
Khutbah Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. Setelah Dibaiat dan Setelah Rasulullah s.a.w. Dikuburkan   77
Melanjutkan Ekspedisi Pasukan Usamah   78
Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. Memerangi Orang-orang Murtad dan yang Enggan Membayar Zakat   80
Kemurtadan Menyebar Luas   86
Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. Memerangi Orang-orang Murtad di Sekitar Madinah   87
Kembalinya Pasukan Usamah dan Ekspedisi Lain Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.   89
Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. Bergerak Menuju Dzul Qoshshoh dan Menyerahkan Sejumlah Bandera Perang Kepada Para Panglima untuk Memerangi Orang-orang Murtad   90
Surat Ultimatum Kepada Orang-orang Murtad   91
Pemberontakan Al-Aswad Al-‘Ansi di Yaman Saat Rasulullah SAW Masih Hidup   95
Penduduk Yaman Murtad Pasca Wafatnya Rasulullah SAW   102
Khalid bin Al-Walid Bergerak dari Dzul Qoshshoh untuk Memerangi Kaum Murtad   103
Perang Buzakhoh dan Penumpasan Bani Asad   106
Surat Ash-Shiddiq Untuk Khalid Pasca Kekalahan Thulaihah bin Khuwailid   107

Kisah Ummu Ziml   109

Kisah Fuja’ah   110

Kisah Sajah dan Bani Tamim   110

Khalid Bergerak Menuju Yamamah   114
Pertempuran Aqroba’ dan Tewasnya Musailamah Al-Kadzdzab   115
Penduduk Bahroin Murtad dan Kembali Lagi dalam Pangkuan Islam   120
Al-‘Ala bin Al-Hadhromi Dikirim Untuk Memerangi Penduduk Bahroin   122
Karamah Al-‘Ala’ bin Al-Hadhromi   122
Penduduk Oman Murtad   125
Kisah Negeri Mahroh   127

Pasal Keempat: Penaklukan-Penaklukan di Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.   129
Periode Pertama   129
Penaklukan-Penaklukan di Negeri Syam   150
Perang Yarmuk   155

Author: Google+ by Toko Buku Islam Online Terpercaya

Kunjungi channel kami di Wisata Buku Online

573 Total Views 1 Views Today
Print Friendly, PDF & Email
About Wisata Buku

Speak Your Mind

*

error: Content is protected !!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.