Pandangan 45 Ulama Jihad Internasional Tentang ISIS – Kataib Rad’ Khawarij – Penerbit Jazera

Pandangan 45 Ulama Jihad Internasional Tentang ISIS - Kataib Rad' Khawarij - Penerbit JazeraNama Buku : Pandangan 45 Ulama Jihad Internasional Tentang ISIS

Ukuran/Hal : 15 x 23 cm / 256  halaman

Berat: 500 gram

Penulis: Kataib Rad’ Khawarij

Penerbit: Penerbit Jazera

Harga : Rp  55.000 ,- –> Rp  50.000

Anda Hemat: Rp 5.000,-

Pesan via Whatsapp: 0857 2510 6570 <- Cukup Klik
Pesan via SMS: 0857 2510 6570 <- Cukup Klik
Pesan Via Line: Line Wisatabuku <- Cukup Klik

Sinopsis Buku Pandangan 45 Ulama Jihad Internasional Tentang ISIS – Kataib Rad’ Khawarij – Penerbit Jazera

Tampilnya Kelompok yang mendeklarasikan diri sebagai Ad-Daulah Al-Islamiyah fi Al-‘Iraq wa Asy-Syam atau lebih dikenal sebagai ISIS (Islamic state of Iraq and Sham) menjadi fenomena yang menarik. Sejak Kemunclnnya pada April 2013 hingga kini, kelompok ini diiringi sekian banyak kontroversi, baik dari sisi pikiran ideologis maupun praktiknya di lapangan.

Kemudian pada juni 2014, secara sepihak ISIS mendeklasikan diri sebagai Khilafah Islamiyah tunggal, juru bicara resaminya menyatakan batalnya ikatan-ikatan lain yang enggan menjadi subordinat (berada di bawahnya). Persoalan menjadi semakin serius ketika para petinggi dan pendukung ISIS mulai menerapkan konsekuensi dari keyakinan bahwa otoritas politik dan hukum umat islam yang tertinggi dan sah ada di sisi mereka. Dari Mulai takfir, hijrah, perebutan wilayah, hingga penumpahan darah.

Tak pelak, keyakinan dan sikap ISIS mendapatkan reaksi dan kritik dari kalangan Ulama dan mujahidin lainnya, termasuk para seniior yang sudah lama malang-melintang di dunia ilmu dan jihad. Buku ini mencoba untuk menghimpun pandangan mereka sebagai pemegang otoritas ilmu dan jihad.

Dengan argumentasi ilmiah yang kuat dan sudut pandang yang objektif tentang ISIS, mereka telah mengusahakan islah di tengah Umat Islam, bukan dalam rangka melayani kepentingan musuh islam. Karenanya, upaya mereka layak di hargai dengan menghadirkan buku ini di tengah tengah kita

Daftar Isi Buku Pandangan 45 Ulama Jihad Internasional Tentang ISIS – Kataib Rad’ Khawarij – Penerbit Jazera

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI   iii
PENGANTAR PENERBIT   xv
• Asal-Usul ISIS   xviii
MUKADDIMAH   xxvii

BAB I

KEUTAMAAN ULAMA   31

BAB 2

APA KATA MEREKA TENTANG DAULAH AL-BAGHDADI?   37

Dr. Aiman Azh-Zhawahiri   40
• Pemimpin umum Tanzhim Al-Qaidah Berlepas Diri dari Jamaah Daulah   40
• Sebab-sebab Terpisahnya Jamaah Al-Baghdadi dari Al-Qaidah   40
• Risalah untuk Setiap Mujahid yang Ikut Memerangi Saudara Sesama Mujahidin   42
• Fitnah yang Abu Khalid As-Suri Saksikan dan Peringatkan, dan Allah Menghendaki Beliau Gugur dalam Fitnah Tersebut   43
• Cucu Mereka akan gagal di Negeri Syam   44
• Khalifah yang Kami Kehendaki   45

Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi   49
• Tanzhim Daulah Telah Menyimpang dari kebenaran dan Merampas Hak Mujahidin   49
• Daulah Al-Baghdadi Mengebom Wilayah dan Pemukiman Mujahidin   51
• Daulah Mengafirkan Kaum Muslimin yang Menyelisihinya dengan Menyebutnya Shahawat   52
• Jangan Mau Menjadi Bahan Bakar Neraka Jahannam karena Membunuh Kaum Muslimin dengan Mengatasnamakan Daulah dan Khilafah   53
• Daulah Telah Disusupi Orang-orang Ba’ats dan Menyamakan Al-Baghdadi dengan Az-Zarqawi adalah Kezaliman   54
• Makar dari Media-media Thaghut   55
• Tabiat Jamaah Daulah: Akhlak Mereka Lebih Dominan Nyelekit dan Keras Terhadap Kaum Muslimin   56
• Orang Seperti Abu Khalid Setara dengan Beberapa Daulah, bukan Hanya Satu Daulah!   56
• Jamaah Daulah Kehilangan Lebih Banyak Ulama dan Penuntut Ilmu Senior   58
• Orang-orang Lemah Menjadi Korban dan Mujahidin Diuji dengan Perlakuan Sewenang-wenang dari Thaghut dan Kezaliman dari Para Ghulat   58
• Model Ghuluw Daulah Khawarij adalah Kombinasi antara Murji dan Jami   60
• Sebagian Orang di Daulah Lebih Dusta dari Rafidhah dan Lebih Bohong dari Yahudi   61
• Jamaah Daulah Telah Mengafirkan Jabhah Nushrah   62
• Jamaah Daulah Tidak Mau Tunduk pada Hukum Syar’i kecuali Jika Itu Menguntungkan Mereka   63
• Para Pemimpin Jamaah Daulah Tidak Memiliki Akhlak, Diri dan Tanggung Jawab   64
• Al-Adnani Mengurai Pintalannya Sendiri, Mengumumkan, dan Berani Bermubahalah di Atas Kemungkarannya   66
• Pimpinan Daulah, Ahli Syariat, dan Ideolognya Menepati Sifat Khawarij   71

Syekh Abu Qatadah Al-Filisthini   72
• Komandan Militer Dan Dewan Syariat Daulah Al-Baghdadi adalah Kilab Ahli Nar   72
• Hanya Orang-orang Bodoh dan Hina yang terjerumus ke Dalam Fitnah (Musibah) Al-Baghdadi yang Sesat   73
• Wahai Para Mujahidin, Jauhkan Diri Kalian dari Tanzhim Daulah dan Singkirkanlah Mereka   74
• Daulah yang Keji dan Kejam Melarang Mujahidin Melaksanakan Shalat Sebelum Disembelih   75
• Khawarij Al-Baghdadi Bukanlah Saudara-saudara Kita   77
• Al-Adnani adalah Syabihah (Orang yang Tidak Jelas)   78
• Amerika adalah Pihak yang Paling Senang dengan Pernyataan Al-Adnani tentang Ekspansinya ke Afghanistan   79
• Khawarij terhadap Ahlus Sunnah yang Tinggal di Wilayah Daulah   80
• Mengapa Tanzhim Daulah Menolak Bertahkim dengan Syariat dengan Seterunya?   81
• Mengapa Kami Memusuhi Daulah Al-Baghdadi?   82
• Wahai Jamaah Daulah, Terbuat dari Apa Hati Kalian?   83
• Khawarij Hanya Tahu Bahasa Pedang maka Solusinya adalah Pedang dan Pembasmian   84
• Al-Adnani Mengafirkan Siapa Saja yang Memerangi Daulah Al-Baghdadi   86
• Hasrat Mereka adalah Membunuh Kaum Muslimin, Terutama Ahli Jihad   87
• Mereka Menghimpun Kebiadaban Khawarij, Kebohongan Rafidhah, dan Kedustaan Orang-orang Ba’ats serta Komunis   87
• Jamaah Daulah adalah Jamaah Bid’ah, Tidak Boleh Berperang di Bawah Benderanya, kecuali Terpaksa   89
• Daulah Al-Baghdadi Menvonis Para Istri Mujahidin Sebagai Pezina   89
Syekh Al-Muhaddits Sulaiman Al-Ulwan   92
• Al-Baghdadi Bukan Khalifah Kaum Muslimin   92
• Baiat Al-Baghdadi Tidak Sah   92

Syekh Al-Muhaddits Abdullah As-Sa’ad   93
• Daulah Al-Baghdadi dan Penyimpangan Syariatnya   93

Syekh Al-Muhaddits Abdul Aziz Ath-Tharifi   97
• Tidak Boleh Seseorang Berpendapat bahwa Baiat adalah Haknya dan Imarah Hanya Miliknya   97
• Khalifah Ditentukan Oleh Syura dari Kaum Muslimin, Bukan Beberapa Amir Saja   98
• Orang yang Memerangi dan Mengafirkan Mujahidin Pasti Tidak Menghargai Kehormatan Kaum Muslimin   98
• Siapa yang Diperintahkan Berbuat Keharaman maka Dia Tidak Boleh Patuh dan Berbaiat   99
• Khawarij: Orang yang Menyebut An-Nushrah dan Al-Ahrar sebagai Orang-orang Murtad   100
• Sifat Paling Mendasar Pada Khawarij   100
• Yang Dimaksud Dengan Syura Adalah Syura Jamaatul Muslimin Bukan Syura Dari Jamaah Golongan dan Pasukan Tertentu   100
• Khawarij Lebih Berbahaya daripada Orang-orang Kafir bagi Umat Ini dalam Hal Kerusakan, Bukan dalam Hal Kesesatan   101
• Telah Berdiri Daulah (Negara) untuk Murji’ah, tetapi Tidak Akan Berdiri Daulah untuk Khawarij   101
• Aku Tidak Ragu Lagi Bahwa Tanzhim Daulah adalah Khawarij   102
Syekh Al-‘Allamah Abul Walid Al-Ghazzi Al-Anshari   103
• Menganggap Baiat Tanzhim Sebagai Baiat Khilafah Merupakan Kebodohan yang Besar terhadap Ilmu Din   103
• Mewajibkan Kaum Muslimin Berbaiat kepada Daulah (Al-Baghdadi) adala Perkara yang Tidak Diperintahkan Oleh Allah dan Tidak Ada Landasan Syar’inya   104

Syekh Al-Muhaddits Abu Abdillah Shadiq As-Sudani   107
• Khilafah Kalian Pura-pura Bernisbat kepada Minhaj Nubuwwah   107
• Orang-orang Ghulat (Ekstrem) Mempersempit Ruang Lingkup Jihad Difa’ (Defensif) dan Menyebarkan Hukum Takfir   107
• Daulah Belum Bisa Menguasai Irak Hingga Ia Dapat Memperluas Wilayahnya ke Wilayah Lain   107

Syekh Abul Fadhl Umar Al-Hadusyi   108
• Siapa Saja Masyayikh yang Berseberangan dengan Khilafah Mereka maka Dia Telah Menyelisihi Manhaj   108
• Jihad di Negeri Syam Itu Bersih, tetapi Dinodai Da’isy (Daulah) dengan Kebodohan Mereka   108
• Al-Adnani adalah Salah Satu Model dari Dajjal Kecil Sebelum Dajjal Besar   109
• Orang-orang Ekstrem Itu Memiliki Kegilaan dalam Takfir dan Pembunuhan   109
• Khilafah (Al-Badhdadi) yang Ada bukan untuk Menjaga Dien Ini, tetapi Untuk Menumpas Orang yang Berseberangan   109
• Orang-orang Ekstrem Itu Akalnya Tertutup dan Kepala Mereka Dipenuhi Dendam   110
• Orang-orang Ekstrem Itu adalah Kuman Zaman Ini dan Hewan Tunggangan yang Dinaiki Setan   111

Syekh Al-Hasan Bin Ali Al-Kattani Al-Hasani   112
• Kelompok Kriminal dan Anak Cucu Dzil Khuwaishirah; Pembunuh Abu Khalid As-Suri   112
• Kekhilafahan Al-Baghdadi, Demi Allah, Bukanlah Khilafah Rasyidah Berdasarkan Manhaj Nabi   112

Syekh Adam Yahya Ghadan-Azzam Al-Amriki   114
• Daulah Al-Baghdadi Dikenal dengan Taqiyyah dan Menyembunyikan Sesuatu yang Tidak Sesuai dengan Lahirnya   114
• Jamaah Daulah Tidak Menghargai Kehormatan   115
• Penyimpangan Paling Tampak dan Bahaya dari Jamaah Daulah   115
• Perbuatan dan Tingkah Laku Daulah Telah Mencoreng Muka dan Nama Baik Syekh Abu Mush’ab Az-Zarqawi   116
• Jamaah Daulah Mengikuti Slogan Bush: Pilih Bersama Kami atau Menjadi Musuh Kami   116
• Manhaj Jamaah Daulah Berseberangan dengan Manhaj Syekh Az-Zarqawi   117
• Daulah Mengadopsi Sebagian Sifat, Metode, dan Taktik Rezim Otoriter   119
• Perbedaan antara Al-Qaidah dan Daulah Terkait Permasalahan Akidah   119
• Daulah Menguatkan Perpecahan Melawan Persatuan Islam   120

Syekh Abu Khalid As-Suri   122
• Saya Serukan kepada Para Pemimpin dan Anggota Jamaah Daulah agar Bertobat kepada Allah dan Kembali kepada Syariat-Nya   122
• Kebanyakan Sifat Khawarij Ada pada Daulah Al-Baghdadi   122
• Tanzhim Daulah Berupaya Merusak Jihad di Negeri Syam   123
• Daulah Al-Baghdadi Menghimpun Orang Baik dan Fajir Demi Keberlangsungannya   124
• Tanzhim Daulah Menggunakan Jargon “Baqiyah” untuk Mengekspresikan Kekerasan Kepala Mereka   124

Komandan Majid Bin Muhammad Al-Majid   126
• Daulah Al-Baghdadi Menghancurkan Punggung Jihad di Negeri Syam   126
• Deklarasi Daulah Akan Menjadi Lifeline bagi Pemerintah, Negara Yahudi dan Barat   126

Ustadz Ahmad Faruq   128
• Al-Adnani Membatasi Islam dan Wala’ Iman dalam Lingkup yang Sangat Sempit   128
• Mereka Selalu Mengulang-Ulang Slogan Baqiyah (Kekal) Padahal Hanya Allah yang Kekal   128

Syekh Abu Dujanah Al-Basya, Muhammad Al-Bahthithi   130
• Kekhalifahan Al-Baghdadi Menyimpang, Dusta, Mengkhianati Perjanjian, dan Merusak Baiat   130

Syekh Abul Mundzir Asy-Syinqithi   131
• Beberapa Kesalahan Syar’i dalam Mendeklarasikan Khilafah Daulah Islamiyah   131
• Al-Baghdadi Memperluas Pengaruhnya dengan Menggunakan Kekuatan Senjata, Kemudian dengan Kenaifan Orang-orang yang Tertipu   133
• Para Pemimpin Ba’ats Menyusup ke Dalam Tubuh Tanzhim Daulah dan Membelotkannya dari Visi dan Tujuan Jihad   134
• Perdagangan Al-Baghdadi dengan Slogan Daulah Islamiyah   135
• Kondisi Mujahidin Sebelum Deklarasi Khilafah Lebih Baik daripada Setelah Deklarasi   137
• Al-Baghdadi adalah Orang Pertama yang Berusaha Mencuri Proyek-proyek Jihad dan Memanfaatkannya untuk Kepentingan Dirinya   139
• Daulah Islam Baqiyah (Akan Bertahan) dan Daulah Al-Baghdadi akan Segera Berakhir   141
• Daulah Slogan-slogan   142
• Dulu Daulah Disetir dengan Syariat, tetapi Sekarang Tidak Ada Syariat kecuali Perintah Al-Baghdadi   144

Syekh Abul Hasan Rasyid Bin Muhammad Al-Bulaidi   146
• Cara yang Digunakan Al-Adnani dalam Mendeklarasikan Khilafah   146
• Penghapusan Ahlul Halli Wal ‘Aqdi Dalam Tubuh Umat Ini Oleh Daulah   146
• Daulah Tidak Dipandu Oleh Ahlul Halli wal ‘Aqdi dari Umat Ini dalam Tindakannya   148
• Daulah Membatalkan Legitimasi Syar’i Jamaah-jamaah dan Tanzhim-tanzhim Jihad yang Ada   149
• Apakah Pembaiatan Al-Baghdadi sebagai Khalifah adalah Sah dan Wajib Berbaiat Kepadanya?   150
• Diharamkan Membatalkan Baiat yang Syar’i dan Sah Demi Berbaiat kepada Al-Baghdadi   152
• Tokoh-tokoh Dakwah dan Jihad Tidak Merestui “Daulah” dalam Kekeliruannya   153
• Al-Qaidah Dibaiat oleh Para Komandan dari Berbagai Jamaah, sedangkan “Daulah” dibaiat oleh Orang-orang yang Keluar dari Berbagai Jamaah   154

Syekh Abu Firas As-Suri   155
• Orang yang Tidak Berbaiat kepada Jamaah Daulah Mereka Hukum Murtad   155
• Jamaah Daulah Membatasi Semua Lingkup Islam dengan Pembunuhan   156
• Tanzhim Daulah Menyerang Seluruh Mujahidin dan Para Pemberontak Pemerintahan dengan Perang dan Tuduhan Kekafiran   157

Syekh Khalid Abul ‘Abbas – Mukhtar Bilmukhtar   159
• Kami Berlepas Diri di Hadapan Allah atas Apa-apa yang Diperbuat oleh Daulah Al-Baghdadi dan Para Komandannya   159

Syekh Dr. Hani As-Siba’i   160
• Hukum Orang yang Berbaiat kepada Al-Baghdadi kemudian Terbunuh, sedangkan Ia Pernah Berjihad   160
• Khilafah Al-Baghdadi bernafas dengan takfir (mengafirkan) dan tafjir (menuduh fajir)   162
• Apakah boleh mengatakan kepada orang Khawarij dengan panggilan akhi fillah (saudaraku karena Allah)?   163

Syekh Dr. Thariq ‘Abdul Halim   165
• Daulah Al-Baghdadi adalah Benih Haruriyyah dan Wujud Dari Eksistensi Haruriyyah   165
• Perbedaan Kita dengan Khilafah Al-Baghdadi dalam permasalahan akidah pada level pertama   167

Syekh Dr. Hani As-Siba’i dan Syekh Dr. Thariq ‘Abdul Halim   169
• Ami Berlepas Diri di Hadapan Allah atas Perbuatan dan Tindakan Jamaah Al-Baghdadi   169
• Menjelaskan sifat Tanzhim Daulah dan Akidahnya   170

Syekh Abu Abdil ‘Aziz Al-Qathri   175
• Persaksian Syekh Abu Abdul Aziz Al-Qathri yang Menyingkap tentang Kebohongan Al-Adnani   175

Syekh Abu Mariyah Al-Qahthani   176
• Daulah Al-Baghdadi adalah belati yang beracun di negeri Syam   176
• Aku tidak menyangka hidup di hari aku diperlihatkan di dalamnya kejahatan ini, dengan mengatasnamakan jihad   176
• Daulah Al-Baghdadi membunuh mujahid-mujahid pilihan   177
• Daulah fasad (kerusakan) bukan daulah jihad   178
• Proyek Al-Baghdadi seperti proyek pembunuhan Utsman a   179
• Daulah Al-Baghdadi mencampurkan antara keyakinan-keyakinan khawarij dan kejahatan Ba’ats   180
• Pasukan Al-Baghdadi mempersembahkan kepada Bashar sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh negara-negara kafir   181

Syekh Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Muhaisini   182
• Khilafah yang didirikan untuk menumpahkan darah dan membunuh para mujahidin   182
• Kekhilafahan di atas manhaj kelaliman, bukan manhaj kenabian   182
• Ulama jihad di seluruh dunia sepakat membantah proyek Daulah di negeri Syam   184
• Pengikut tanzhim Al-Baghdadi merupakan manusia yang memiliki seburuk-buruk akhlak dan paling jauh dari petunjuk Nabi n   184
• Tanzhim Al-Baghdadi melukai para mujahidin dan mengulurkan tali keselamatan kepada pemerintahan Basyar   186
• Tanzhim Al-Baghdadi dan Nushairiyah mengepung Ahlus Sunnah di Allepo dan Idlib   187
• Wahai orang yang jujur dalam tubuh Daulah!   187
• Wahai siapa saja yang menjadi penolong bagi Jamaah Daulah!   188

Syekh Dr. Mazhhar Al-Wais   190
• Bendera Al-Baghdadi adalah bendera pengkhianatan dan tidak dapat dipercaya umat   190
• Khawarij di dalam tubuh Daulah telah mengafirkan Jabhah Nushrah dengan tuduhan bahwa ia telah bersekutu dengan kaum murtad   191
• Jamaah Daulah bersandar pada logika akal dan eksploatasi emosional   192
• Jamaah Daulah tidak menyeru manusia kepada Islam dan sunnah, tetapi menyeru manusia untuk masuk ke dalam daulah mereka   193
• Kesamaan Jamaah Daulah dengan Murji’ah   194
• Para mujahidin memerangi Daulah Khawarij setelah mengemukakan alasan, memperingatkan, dan melakukan diskusi   195
• Orang-orang ekstrim itu menghindar dari berhukum dengan pengadilan syar’i, karena takut akan hasil persidangan dan akibat dari darah yang telah mereka tumpahkan   196
• Klasifikasi Khawarij dalam tubuh Daulah   197
• Jamaah Daulah adalah kelompok yang diperkuat dengan persenjataan, bersatu dalam ke-bid’ahan dalam mengafirkan kaum muslimin   198
• Jamaah Daulah bukan memasukkan manusia ke dalam Islam tapi malah mengeluarkan darinya   198
• Kelompok sesat itu mencela Syekh Usamah bin Ladin dengan banyak celaan   200
• Seruan untuk elemen penting di dalam Jamaah Daulah   201

Syekh Abu Sulaiman Al-Muhajir   202
• Daulah memiliki penyimpangan yang berbahaya menurut pemahaman ahlus sunnah wal jamaah   203

Syekh Abu Mu’adz Nuruddin Nafi’ah   204
• Anggota Tandzim Daulah merupakan manusia yang paling jauh dari kebenaran dan minhaj nubuwwah   204

Syekh Dr. Iyad Qunaibi   207
• Kenapa kita berbicara tentang Deklarasi Khilafah   207
• Kenapa Tanzhim Daulah berambisi menyabotase setiap kesempatan menang yang akan diraih para mujahidin?   208
• Datanglah bantuan untuk Amerika dari Khilafah Al-Baghdadi di Afghanistan   209
• Ya Allah, angkatlah musibah bernama Tanzhim Al-Baghdadi dari kami   211
• Bukan seperti ini syariat dan khilafah yang kita serukan!   212
• Mereka bukanlah saudara se-manhaj   213

Komandan Lu’ay As-Saqa-Abu Ar-Rabi’ Asy-Syami   214
• Az-Zarqawi, Saya dan Komandan-komandan Awal–rahimahumullah –Berlepas Diri dari Apa yang Dilakukan oleh Daulah   214

Syekh ‘Utsman Abu Muhammad Al-Ghumairawi   218
• Al-Baghdadi bukanlah khilafah kaum muslimin sehingga tidak boleh berbaiat kepadanya   218
• Al-Baghdadi dan jamaahnya tidak melaksanakan syariat Allah karena mereka tidak berada dalam kebenaran   218

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Muhajir   220
• Deklarasi khilafah Al-Baghdadi tidak memenuhi dua hal, yang dengannya imamah (kepemimpinan) menjadi sah   220
• Apakah Al-Baghdadi adalah imam perisai yang kita bisa berperang di belakangnya dan berindung dengannya!?   223

Syekh Khalid bin Umar Bathrafi (Abu Miqdad Al-Kindi)   224
• Jamaah Daulah mendeklarasikan khilafah tanpa musyawarah dengan ahlul halli wal ‘aqdi   224
• Daulah telah melukai umat dengan Deklarasi khilafah-nya   224

Syekh Al-Mundzir Asy-Syami   227
• Antara Daulah Ghulat dan Tatarrus (berlindung)   227
• Langkah-langkah Daulah dalam mengafirkan Jabhah Nushrah   228

Syekh Abul Wafa’ At-Tunisi   229
• Perbedaan kita dengan ghulat (ektremis) di Irak dan Syam adalah dalam urusan akidah dan manhaj   229
• Siapa saja yang menganggap Jamaah Daulah sebagai saudaranya se-manhaj maka ia sesat; tidak memiliki bashirah (mata hati)   229
• Para ghulat bodoh itu mengafirkan siapa saja yang memerangi khilafah dan daulah mereka   230
• Majalah gulat yang bernama “Dabiq” adalah contoh real dari manhaj Al-Jamiyyah Al-Jihadiyyah   230
• Agar kamu memiliki wilayah kekuasaan pada khilafah Al-Baghdadi!   231
• Supaya menjadi Ahlus Sunnah maka harus bara’ kepada murji’ah dan ghulat   231

Syaikh Abu Sayyaf Majid Ar-Rasyid   233
• Jika saja Al-Baghdadi mengirim sepuluh, maka Azh-Zhawahiri telah mengirim puluhan   233
• Ba’ats menikahi ghulat secara mut’ah, setelah itu melahirkan Da’isy (Daulah Al-Baghdadi)   233

Komandan Shalahuddin Asy-Syisyani   235
• Kesaksianku atas pengafiran Tanzhim Daulah kepada saudara-saudara kita di Jabhah Nushrah   235

BAB 3

KEWAJIBAN MEMERANGI KHAWARIJ DAULAH AL-BAGHDADI   237
• Fatwa Para Ulama dan Komandan Jihad tentang Kewajiban Memerangi Khawarij Al-Baghdadi, Melawan Serangan Mereka, dan Mengusir Mereka dari Bumi Syam   237
1. Fatwa abeberapa syekh tentang kewajiban membela diri dari serangan Daulah Al-Baghdadi   240
2. Lajnah Syar’iyyah Pusat Jabhah Nushrah   243
• Fatwa Syekh Abu Qatadah Al-Falisthini Hafizhahullah   248
• Fatwa Syekh Dr. Sami Al-‘Uraidi Hafizhahullah   248
• Fatwa Syekh Abu Mariyah Al-Qahthani Hafizhahullah   250
• Fatwa Syekh Dr. Abdullah Al-Muhaisini Hafizhahullah   252
• Fatwa Syekh Dr. Mazhar Al-Wais Hafizhahullah   255
• Fatwa Syekh Dr. Thariq ‘Abdul Halim Hafizhahullah   257

PENUTUP   261

Review Buku Pandangan 45 Ulama Jihad Internasional Tentang ISIS – Kataib Rad’ Khawarij – Penerbit Jazera

Pengiriman Buku Pandangan 45 Ulama Jihad Internasional Tentang ISIS Ke Berbagai Daerah

==============
Pesanan Buku: 14 Buku Pandangan 45 Ulama Jihad Internasional Tentang ISIS
Alamat Pengiriman: Kedung, Kab. Jepara
Status: Terkirim
==============

==============
Pesanan Buku: Ensiklopedi Akhir Zaman, Debat Islam vs Non Islam, Pandangan 45 Ulama Jihad Internasional Tentang ISIS
Alamat Pengiriman: Kediri
Status: Terkirim via JNE
No Resi: SOCE600565622516
==============

==============
Pesanan Buku: Mereka Bertanya Islam menjawab, Debat Islam vs non IslamThe Secret Of Jihad Moro, Jejak Jihad SM Kartosuwiryo, Pandangan 45 Ulama Jihad Internasional Tentang ISIS
Alamat Pengiriman: Gunung Putri Kab. Bogor
Status: Terkirim via JNE
No Resi: SOCE600586362216
==============

==============
Pesanan Buku: Pandangan 45 Ulama Jihad Internasional Tentang ISIS
Alamat Pengiriman: Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru
Status: Terkirim
==============

==============
Pesanan Buku: Pandangan 45 Ulama Jihad Tentang ISIS
Alamat Pengiriman: Purwokerto Timur, Kab. Banyumas
Status: Terkirim via JNE
No Resi: SOCE600621274716
==============

==============
Pesanan Buku: 2 Buku 45 Pandangan Ulama Jihad Tentang ISIS
Alamat Pengiriman: Kenjeran, Kota Surabaya
Status: Terkirim via JNE
No Resi: SOCE600660065216
==============

==============
Pesanan Buku: Pandangan 45 Ulama Jihad Tentang ISIS
Alamat Pengiriman: Tanggulangin, Kab. Sidoarjo
Status: Terkirim via JNE
No Resi: SOCE600712393416
==============

==============
Pesanan Buku: Pandangan 45 Ulama Jihad Tentang ISIS
Alamat Pengiriman: Kec Gedangan Kab Sidoarjo
Status: Terkirim via JNE
No Resi: SOCE600683571716
==============

==============
Pesanan Buku: Balada Jihad Al Jazair, Pandangan 45 Ulama Jihad Tentang ISIS
Alamat Pengiriman: Manonjaya, Kab. Tasikmalaya
Status: Terkirim via JNE
No Resi: SOCE600683870516
==============

==============
Pesanan Buku: Pandangan 45 Ulama Jihad Tentang ISIS
Alamat Pengiriman: Pringsewu, Kota Lampung
Status: Terkirim via POS
No Resi: xxxxxxxxxx
==============
Author: Google+ by Toko Buku Islam Online Terpercaya

Kunjungi channel kami di Wisata Buku Online

4352 Total Views 2 Views Today
Print Friendly, PDF & Email

Incoming search terms:

  • daulah islamiyah baqiyah
  • daulah islam baqiyah
  • isis menurut ulama dunia
  • daulah islam baqiyah 2016
About Wisata Buku

Speak Your Mind

*

error: Content is protected !!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.