Kisah Para Tabiin – Syaikh Abdul Mun’im Al Hasyimi – Penerbit Ummul Qura

Kisah Para Tabiin - Kisah teladan para tabiin - sejarah para tabiin - kehidupan para tabiin - - Syaikh Abdul Mun'im Al Hasyimi - Penerbit Ummul QuraNama Buku : Kisah Para Tabiin

Ukuran/Hal : 15 x 23 cm / 909  halaman

Berat: 1200 gram

Penulis: Syaikh Abdul Mun’im Al Hasyimi

Penerbit: Ummul Qura

Harga : Rp 189.000 ,- –> Rp 170.000

Anda Hemat: Rp 19.000,-

Pesan via Whatsapp: 0857 2510 6570 <- Cukup Klik
Pesan via SMS: 0857 2510 6570 <- Cukup Klik
Pesan Via Line: Line Wisatabuku <- Cukup Klik

Tersedia Juga Buku Terjemahan Lain Seperti dibawah

Jual Buku Biografi 60 Shahabat Nabi - Biografi 35 Shahabiyah Nabi - Biografi Empat Imam Mazhab - Kisah Para Tabiin

Sinopsis Buku Kisah Para Tabiin – Syaikh Abdul Mun’im Al Hasyimi – Penerbit Ummul Qura

“Sesungguhnya, orang yang terbaik di antara kamu ialah yang hidup pada kurunku (sahabat), kemudian orang-orang yang hidup sesudah kurunku (tabi’in).” (HR. Muslim nomor 4603)

Keteladanan (uswah, qudwah) barangkali merupakan salah satu barang berharga yang makin langka bagi umat saat ini. Setelah Rasulullah SAW menyatakan para shahabat sebagai generasi terbaik, menyusul kemudian generasi tabi’in. Penggalan hadits di atas adalah salah satu bukti, yaitu rekomendasi Rasulullah SAW akan kualitas para tabi’in.

Tabi’in adalah generasi muslim awal yang masa hidupnya setelah para shahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup nabi Muhammad SAW. Usianya tentu saja lebih muda dari generasi shahabat, bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa sahabat masih hidup. Singkatnya, mereka merupakan murid dari para sahabat Nabi SAW.

Ya, merekalah generasi terbaik setelah para sahabat Nabi SAW. Mereka pula para insan teladan yang memberikan teladan dalam mengarungi tantangan zaman, sejak era kejayaan Islam pada masa Khulafa Rasyidin hingga pasang-surut kejayaan Islam pada masa Khilafah Umawiyah hingga permulaan era Daulah Abbasiyah.

Tabi’in yang pertama kali meninggal setelah Najasyi adalah Zaid ibn Ma’mar bin Zaid, yaitu pada tahun 30 H, dan yang terakhir wafat ialah Khalaf bin Khulaifah, yaitu pada tahun 181 H. InsyaAllah, buku ini termasuk terjemahan paling lengkap yang secara ilmiah fokus memotret profil para Tabi’in. Termasuk kelebihan dari buku ini adalah klasifikasi berdasarkan kompetensi dan letak geografis mereka.

Yang jelas, banyak keteladanan para tabi’in yang bisa ditiru melalui buku ini, baik dalam hal kualitas keimanan, ketakwaan, keilmuan, akhlaqul karimah, kezuhudan, kewaraan, ketawadukan, maupun dalam ketekunan ibadah. Juga, dalam keikhlasan, kesungguhan, kesabaran, ketabahan, maupun keistiqamahan di atas kebenaran. Selamat membaca!

Daftar isi Buku Kisah Para Tabiin – Syaikh Abdul Mun’im Al Hasyimi – Penerbit Ummul Qura

DAFTAR ISI

Daftar Isi   iii
Pengantar Penerbit   xvii
Pepatah Kata Yang Tak Boleh Dilewatkan   19

CAHAYA YANG MEREKA IKUTI   23
Iman dan Ittiba’   23
Rasul n dan Ijtihad   24
Pendapat dan Ijtihad pada Zaman Sahabat   30
Fikih dan Ijtihad pada Zaman Tabi’in   39

Ahli Fikih Madinah

SA’ID BIN AL-MUSAYYAB  (Pembesar Para Tabi’in)   45

Pendahuluan   45
Kelahiran dan Nasabnya   46
Ilmu dan Fikihnya   47
Sebagian dari Sifat dan Penampilannya   50
Cobaannya bersama Para Khalifah Bani Umayyah   52
Sebelum Kita Meninggalkan Sirahnya   60
Perpisahan dengan Ahli Fikih Madinah   62

‘URWAH BIN AZ-ZUBAIR (Tokoh Tabi’in yang Menjadi Teladan dalam Kesabaran)   65

Pembukaan dan Pendahuluan   65
Nasab dan Pertumbuhannya   67
Ahli Ilmu dan Ahli Fikih   68
Seorang Ahli Ibadah yang Khusyuk   71
Orang yang Mulia dan Murah Hati   73
Pernikahan yang Diberkahi   76
Seorang Ahli Fikih dan Pendidik   79
Ujian bagi Seorang Mukmin   80

ABU BAKAR BIN ABDURRAHMAN BIN AL-HARITS (“Rahib” Kaum Quraisy)   89

Pendeta Kaum Quraisy   89
Tanda Pengenal   90
Ilmunya   91
Seorang Hamba yang Ahli Ibadah   95
Seorang Muhaddits   96
Perpisahan dengan Pendeta Quraisy   99

AL-QASIM BIN MUHAMMAD BIN ABU BAKAR (Cucu Abu Bakar Ash-Shiddiq yang Paling Mirip dengan Kakeknya)   101

Gambaran Global   101
Sifat-sifat Karakternya   104

UBAIDILLAH BIN ABDULLAH BIN UTBAH BIN MAS’UD (Pendidik Amirul Mu’minin)   119

Gambaran Global   119
Nasibnya   121
Ilmunya   122
Bersama Murid-Muridnya   125
Periwayatannya   127
Wafatnya   129

SULAIMAN BIN YASAR (Seorang Alim Yang Rendah Hati)   131

Gambaran Global   131
Nasabnya   133
Sifat dan Keutamaannya   133
Bersama Ummul Mukminin   135
Bersama Ali bin Abi Thalib a   137

KHARIJAH BIN ZAID BIN TSABIT AL-ANSHARI  (Rujukan Umat dalam Ilmu Waris)   142

Gambaran Umum   142
Tanda Pengenal   144
Gambaran dari dekat   145
Bersama Umar bin Abdul Aziz   148
Seorang Ahli Hadits   149
Fikih Rra’yu bagi Kharijah   151
Selamat Jalan Ahli Fikih Madinah   155

Para Hakim Terkenal

MUKADIMAH   159

AZ-ZUHRI (Pecinta Hadits)   162

Pendahuluan   162
Siapakah Az-Zuhri?   163
Para Gurunya   164
Pertumbuhannya   165
Pencariannya Terhadap Ilmu   170
Rasa Kemanusiaannya   173
Seorang Ulama dan Muhaddits   176
Kedermawanan dan Kemuliaannya   177
Pendapat Para Ahli Fikih tentang Dirinya   179
Wafatnya   181

SYUARAIH AL-QADHI (Hakim Adil dan Bijak)   182

Kerangka Umum   182
Tanda Pengenal   183
Hakim yang Adil   184
Syuraih Sosok Manusia yang Bertakwa   193
Wafatnya   195

MUHAMMAD BIN SIRIN (Pakar Tafsir Mimpi)   196

Pendahuluan   196
Tanda Pengenal: Kelahiran dan pertumbuhannya   198
Seorang Alim yang Khusyuk   200
Penafsir Mimpi   207
Ahli Ibadah yang Saleh   211
Di antara Wasiat-wasiatnya   213
Wafatnya   215

ATHA’ BIN RABAH  (Ahli Fikih dan Mufti Mekah)   216

Pendahuluan   216
Tanda Pengenal   218
Atha’ Seorang Ahli Ilmu dan Muhaddits   219
Perpisahan dengan Syekh Ahli Fikih Mekah   232

RAJA’ BIN HAIWAH (Menteri yang Ahli Ibadah dan Adil)   234

Pendahuluan   234
Siapakah Raja?   236
Nasabnya   236
Menteri yang Ahli Ibadah dan Adil   237
Wafatnya   247

ASY-SYA’BI (Pemilik Atsar yang Hafal Ribuan Hadits Tanpa Pernah Menulisnya)   248

Pengantar dan Pendahuluan   248
Tanda pengenal   250
Pertumbuhan dan Ilmunya   250
Derajat Keilmuan Asy-Sya’bi   254
Ujiannya bersama Al-Hajjaj   257
Bersama Abdul Malik bin Marwah dan Penguasa Romawi   262
Leluconnya   264
Wafatnya   265

Para Tokoh Zuhud

PENDAHULUAN   269

AR-RABI’ BIN KHUTSAIM (Ahli Zuhud yang Pendiam, Pemberani, dan Berilmu)   272

Pendahuluan   272
Tanda Pengenal   273
Bersama Abdullah bin Mas’ud   275
Seorang Ahli Ilmu yang Zuhud   276
Di Rumahnya   286
Perpisahan Syekh Ahli Zuhud   288

‘AMIR BIN ABDULLAH AT-TAMIMI (Ahli Ibadah dan Ahli Zuhud dari Basrah)   290

Pendahuluan   290
Tanda Pengenal   291
Seorang Ahli Ibadah yang Zuhud   292
Seorang Ahli Ibadah yang Khusyuk   295
Pembela Kebenaran   298
Seorang Mujahid di Jalan Allah   301
Wafatnya   306

UWAIS BIN ‘AMIR AL-QARANI (Hamba yang Sangat Terkenal di Langit, Tapi Tak Dikenal di Dunia)   307

Laki-laki Ini . . .   307
Sebagaimana Digambarkan oleh Rasulullah n   309
Bersama Umar bin Al-Khaththab   310
Di Kufah   314
Wafatnya   322

HARIM BIN HAYYAN (Ahli Ibadah yang Khusyuk dan Pemimpin Pasukan yang Sukses)   324

Pendahuluan   324
Siapa Kamu, Wahai Orang Zuhud?   325
Nasabnya   325
Seorang Ahli Ibadah yang Khusyuk   326
Bersama Umar bin Al-Khaththab   329
Di antara Wasiatnya   337
Wafatnya   338

MASRUQ BIN AL-AJDA’ (Ulama dan Hakim yang Tidak Mengambil Upahnya)   339

Pendahuluan   339
Tanda Pengenal: Nasabnya   340
Ahli Ilmu, Ahli Ibadah, dan Ahli Zuhud   342
Peristiwa Qadisiyyah   346
Pada Peristiwa Shiffin   348
Masruq di Rumahnya   350
Wafatnya   352

AL-ASWAD BIN YAZID  (Ahli Zuhud yang Banyak Puasa, Shalat dan Haji)   353

Pendahuluan   353
Tanda Pengenal   354
Nasabnya   354
Seorang Ahli Ibadah yang Khusyuk   355
Wafatnya   357

ABU MUSLIM AL-KHAULANI (Seorang Ahli Ibadah dan Mujahid yang Nabi Palsu Takut Membakarnya)   359

Pendahuluan   359
Tanda Pengenal   360
Peristiwa Yaman   361
Bersama Umar bin Al-Khaththab di Madinah   365
Di Negeri Syam bersama Mu’awiyah   369
Seorang Ahli Ibadah dan Mujahid   371
Wafatnya   374

AL-HASAN AL-BASHRI  (Pemilik Ar-Raqaiq, Nasihat Penggugah Jiwa)   375

Gurunya Penduduk Basrah   375
Kelahiran dan Pertumbuhannya   377
Seorang Ahli Ilmu dan Ahli Hadits   381
Bersama Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi   387
Bersama Umar bin Abdul Aziz   390
Bersama Umar bin Hubairah Al-Fazari   392
Contoh Nasihat Penggugah Jiwa Al-Hasan Al-Bashri   394
Wafatnya   397

Para Ahli Pedang dan Pena

PENDAHULUAN   401

SA’ID BIN JUBAIR  (Pemuka Ulama yang Wafat Karena Dipenggal)   403

Tanda Pengenal   403
Tanya Jawab   406
Ujian   408
Wafatnya   415

RABI’ATUR RA’YI (Ulama Ahli Qiyas/Analogi)   417

Kata Pengantar   417
Ayahnya Farrukh   418
Kelahirannya   422
Rabi’ah Seorang Ulama dan Ahli Fikih   425
Kembalinya Orang yang Hilang   431

SALAMAH BIN DINAR (Alim dan Imam Kota Madinah yang Sezaman dengan Para Shahabat)   440

Kata Pengantar   440
Di Majelis Ilmunya   441
Di Majelis Sulaiman bin Abdul Malik   442
Wafatnya   452

MUHAMMAD BIN WASI’ AL-AZDI (Perhiasan Para Ahli Fikih)   454

Kata Pengantar   454
Kesaksian Para Ulama tentang Kepribadiannya   455
Ilmu dan Keutamaannya   456
Kezuhudan dan Kesalehannya   459
Keberaniannya   461
Wafatnya   465

THAWUS BIN KAISAN (Burung Merak Para Ulama)   467

Pengantar   467
Seorang Pendidik dan Pengantar   468
Antara Dia dan Para Penguasa   471
Periwayatan Haditsnya   475
Wafatnya   476

SHILAH BIN ASYYAM AL-‘ADAWI (Ahli Ibadah yang Pemberani)   477

Kata Pengantar   478
Pernikahannya   480
Seorang Penasihat yang Terpercaya   485
Keberaniannya   486
Kesyahidannya   486

SALIM BIN ABDULLAH BIN UMAR (Seorang Alim yang Mengamalkan Ilmunya)   488

Kata Pengantar   488
Kelahiran dan Pertumbuhannya   489
Kehidupan dan Kezuhudannya   491
Antara Dia dan Al-Hajjaj   495
Wafatnya   497

RUFAI’ BIN MIHRAN (Abu Al-‘Aliyah)   498

Kata Pengantar   499
Tanda Pengenal   501
Kemerdekaannya   502
Perjalanannya Dalam Menuntut Ilmu   503
Di dalam Majelisnya   504
Jihadnya   508
Kecintaannya terhadap Nabi n   508
Wafatnya   509

Para Ahli Fikih Mekah

PENDAHULUAN   513

Sufyan bin ‘Uyainah(Guru dan Ahli Fikih Penduduk Mekah)   516

Perkataan   516
Tanda Pengenal   517
Pertemuan dengan Sufyan   519
Akhlak dan Kepribadiannya   522
Seorang Ahli Hadits yang Alim   525
Pendapat Para Ulama Tentang Sufyan bin Uyainah   528
At-Tadlis dan Hukumnya   529
Tuduhannya Terkait Jarh-nya   535
Akidahnya   539
Perjalanannya   541
Juz Sufyan bin Uyainah   542
Beberapa Kesaksian   548

AL-FUDHAIL BIN ‘IYADH (Pemimpin Kaum Muslimin)   553

Pendapat Mereka   553
Siapakah Al-Fudhail?   554
Al-Fudhail di Mekah   555
Kezuhudannya   556
Manhajnya di dalam Ilmu   560
Alangkah Bahagianya Orang yang Meninggal Dunia dalam Islam   565
Wafatnya   563

AMRU BIN DINAR (Syekh Al-Haram Pada Zamannya)   565

Sanjungan dan Kesaksian   565
Tanda Pengenal   566
Majelis Ilmunya   568
Manhaj Keilmuannya   569
Periwayatan Amru bin Dinar   571
Bersama Saudara dan Muridnya   573

MUJAHID BIN JABR  (Syekhnya Para Qura’ dan Mufassirin)   574

Perkataan   574
Kalimat Singkat Bermakna Luas   575
Siapakah Mujahid?   576
Bersama Al-Qur’an dan Hadits   578
Wafatnya   584

WUHAIB BIN AL-WARD (Syekhnya Para Ahli Ibadah)   585

Pendahuluan   585
Pendapat Para Ulama Tentangnya   587
Kezuhudannya   588
Majelisnya yang Penuh dengan Pengunjung   589
Perkataannya tentang Dirinya   594
Berbagai Peristiwa dan Kesaksian   596
Perkataannya tentang Doa   601
Periwayatan Haditsnya   602

Para Ahli Fikih Kufah

PENDAHULUAN   605
Pendahuluan   608

MADRASAH-MADRASAH FIKIH   608
Madrasah Fikih Rra’yu di Irak   611

IBRAHIM AN-NAKHA’I  (Kritikus dalam Bidang Hadits)   614

Berbagai Pendapat   618
Nasab dan Namaa Panggilannya   618
Kelahiran dan Pertumbuhannya   619
Sifat dan Karakternya   623
Keluarga dan Kaum Kerabatnya   624
An-Nakha’i sebagai Seorang Ulama   625
Para Syekh dan Gurunya   629
Bersama Al-Qur’an   630
An-Nakha’i sebagai Seorang Qari’   631
An-Nakha’i sebagai Seorang Mufassir   633
An-Nakha’i sebagai Seorang Muhaddits   637
An-Nakha’i yang Fakih   641
Lembaran Akhir Dalam Kehidupan An-Nakha’i   644

ABU ABDURRAHMAN AS-SULAMI  (Muqri’ul Kufah)   647

Pencarian Ilmunya   648
Pengajarannya tentang Al-Qur’an   649
Mengharapkan Keridhaan Allah   650
Saat-saat Perpisahan   651

MAIMUN BIN MIHRAN (Seorang Hakim dan Pegawai Pajak)   653

Pendahuluan   653
Tanda Pengenal   655
Berbagai Peristiwa dan Gambaran   656
Maimun dan Dewan   657
Pendapatnya yang Berani   659
Apa yang Membuatmu Abdi Sampai Zaman Sekarang Ini?!   660
Nasihat dan Hikmah   662
Perpisahan   665

ALQAMAH BIN QAIS (Ahli Fikih Zaman Tabi’in)   666

Ahli Ilmu yang Saleh   666
Alqamah dan Al-Qur’an   668
Berbagai Peristiwa dan Gambaran   668
Kesabarannya   670
Diskusi adalah Penyerbukan Akal   671
Selamat Jalan Alqamah   671

HAFSH BIN GHIYATS (Seorang Hakim dan Ahli Hadits)   673

Hakim di Kufah   673
Tanda Pengenal   674
Berbagai Peristiwa dan Gambaran   675

Para Pembaca Al-Qur’an

PENDAHULUAN   685

PERISTIWA SEBELUM LAHIRNYA   687

PARA QURRA’   687

Al-Qur’an dan Keotentikannya   691
Al-Qur’an Pada Zaman Nabi n   692
Perkembangan Ilmu Qira’at   696
Pembelaan Terhadap Orang Ini   705
Siapakah Ibnu Mujahid Itu?   708
Ukuran Qira’ah yang Shahih   708
Sebagian Istilah Seni Dalam Ilmu Qira’ah   709

NAFI’ AL-MADANI (Pahlawan dan Ahli Qira’at Madinah)   716

Pendahuluan   716
Prinsip-prinsip Sosial   717
Murid-murid Nafi’   720
Manhaj Qira’at Nafi’   722
Para Gurunya Nafi’   727
Sanad Qira’atnya Nafi’   730

ABDULLAH BIN KATSIR (Penjual Parfum yang Menjadi Imam Qira’at)   732

Mereka Berkata Tentang Dirinya   732
Profil Pribadi   733
Gambaran Umum   736
Manhaj Qira’atnya Ibnu Katsir   737
Sanad Qira’atnya Abdullah bin Katsir   738
Murid-muridnya   739

ABDULLAH BIN ‘AMIR (Imam Qira’at Penduduk Syam)   745

Profil   745
Gambaran   746
Murid-muridnya   749
Sanadnya   752
Manhajnya di dalam Qira’at   752

ABU ‘AMR BIN AL-‘ALA’ (Imam Para Qura’ di Bashrah)   754

Berbagai Pendapat   754
Pendahuluan   754
Kartu Pengenal   758
Sebagai Seorang Manusia   759
Derajat Keilmuannya   760
Pekerjaan Seorang Ulama Qira’at   761
Murid-muridnya   767
Manhajnya dalam Qira’at   770
Sanad Qira’atnya   772
Para gurunya   773
Wafatnya   774

‘ASHIM BIN ABU AN-NUJUD (Ahli Nahwu yang Fasih Berbicara)   775

Mereka Berkata tentang ‘Ashim   775
Kerangka Sebelum Gambaran   776
Profil Pribadinya   777
Madrasahnya dalam Bidang Qira’at   777
Para Syekhnya   780
Murid-muridnya   782
Seorang Muhaddits   784
Selamat Jalan Syekhnya Para Qurra’   785

HAMZAH BIN HABIB AZ-ZAYYAT (Seorang Habrur Qur’an/ Pakar Al-Qur’an)   787

Berbagai Pendapat   787
Pendahuluan   787
Kartu Pengenal   788
Hanzah dan Al-Qur’an   789
Manhaj Qira’at Hamzah   794
Sanad Qira’at Hamzah   795

AL-KISA’I (Abthalul Qur’an)   800

Pendahuluan dan Pengenaan   800
Berbagai Peristiwa dan Gambaran   803
Manhajnya Dalam Qira’at   809
Sanad Qira’atnya Al-Kisa’i   810

An-Najasyi

AN-NAJASYI (Ashhamah bin Al-Abjar)   813

Pendahuluan   813
Kata Pengantar   815
Masa-masa Silam   815
Antara Dirinya dan Persahabatan   829
Hijrah kepada An-Najasyi   838
Percakapan di Istana An-Najasyi   846
Percakapan Antara an-Najasyi, Para Rahib dan Ja’far   864
An-Najasyi dalam Hati Kaum Muslimin   866
An-Najasyi dan Para Sahabatnya   869
Pernikahan Rasulullah n dengan Ummu Habibah   878
Ujian   885
Pesta Pernikahan   887
Pertemuan yang Diberkahi   890
Keluarga An-Najasyi dalam Islam   893
Berbagai Hadiah kepada Nabi n   906
Penutup   909

Review Buku Kisah Para Tabiin – Syaikh Abdul Mun’im Al Hasyimi – Penerbit Ummul Qura


Author: Google+ by Toko Buku Islam Online Terpercaya

Kunjungi channel kami di Wisata Buku Online

baca referensi lain di id.wikipedia dan en.wikipedia

5295 Total Views 1 Views Today
Print Friendly, PDF & Email

Incoming search terms:

  • kisah para tabiin
  • kisah para Tabiin ummul qura
  • buku kisah para tabiin
  • Buku kisah tabiin
  • ebook tabiin
About Wisata Buku

Speak Your Mind

*

error: Content is protected !!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.