Hari Hari Pembalasan – Syaikh Mahir Ahmad Ash Shufi – Ummul Qura

Hari Hari Pembalasan - Syaikh Mahir Ahmad Ash Shufi - Ummul QuraNama Buku : Hari Hari Pembalasan

Ukuran/Hal : 15 x 23 cm /  halaman

Berat: 900 gram

Penulis: Syaikh Mahir Ahmad Ash Shufi

Penerbit: Ummul Qura

Harga : Rp 0.000 ,- –> Rp .000

Anda Hemat: Rp .000,-

Pesan via Whatsapp: 0857 2510 6570 <- Cukup Klik
Pesan via SMS: 0857 2510 6570
Pesan Via Line: @Wisatabuku <- Cukup Klik

Daftar Isi Buku Hari Hari Pembalasan – Syaikh Mahir Ahmad Ash Shufi – Ummul Qura

ISI BUKU

ISI BUKU   iii
SAMBUTAN PENERBIT AQWAM   xi

BUKU I MISTERI ALAM BARZAH   13

PENGANTAR PENERBIT   15
DUSTUR ILAHI   16
TERUNTUK   18
MUKADIMAH   19
BAB I KEMATIAN   23
1. Apa dan Bagaimana Kematian Itu?   23
2. Apakah Kematian adalah kebinasaan Manusia?   26
3. Bentuk dan Jenis Kematian   29
4. Mengapa Manusia Membenci kematian?   33
5. Detik-detik Kematian : Kegembiraan Orang Beriman dan Kesedihan Orang Kafir   35
6. Antara Kematian dan Alam Barzakh   39
7. Doa dan Perbuatan yang Harus Dilakukan ketika Mengubur Mayat   43
BAB II ALAM BARZAKH   47
1. Waktu di Alam Barzakh : Dari Kematian Hingga Hari Kebangkitan   47
2. Apakah Siksa Kubur Benar-benar Akan Terjadi?   50
3. Apakah Siksa Kubur Terjadi pada Jasad atau Jiwa dan Rohani?   55
4. Waktu Mayat Tinggal di Alam Barzakh   64
5. Apakah Orang Mati Merasakan Waktu di Alam Barzak?   67

BAB III BERLINDUNG DARI SIKSA KUBUR   71
1. Apakah Muslim yang Durhaka Akan Disiksa di Kubur?   71
2. Sebab-sebab Seorang Muslim Mengalami Siksa Kubur   73
3. Rasulullah Berlindung dari Siksa Kubur   78
4. Tingkat Kenikmatan di Dalam Kubur   79
5. Amal-amal yang Bisa menyelamatkan dari Siksa Kubur   85
BAB IV RAHMAT ALLAH BAGI ORANG-ORANG BERIMAN   91
1. Rahmat Allah bagi Orang Beriman di Dunia   91
2. Amal Salih yang Pahalanya Terus-menerus Diberikan kepada Orang Mati   93
3. Orang Mati Mendapatkan Manfaat dari Orang yang Mendoakannya   96
PENUTUP   103

BUKU II KEHIDUPAN PASCA KEMATIAN   105

PENGANTAR PENERBIT   107
BAGIAN PERTAMA   109
Hanya Wajah Allah yang Abadi   109
Janji Allah untuk Membangkitkan dan Menghidupkan Kembali   112
Al-Qur’an bercerita Bagaimana Menghidupkan Kembali   118
Antara menghidupkan Bumi dan Membangkitkan Manusia Setelah Mati   125
Antara Dua Tiupan Sangkakala   133
Pengiriman Arwah Kembali ke Dalam Jasad   141
Allah Berkuasa Menghidupkan dan Membangkitkan Seluruh Makhluk   146
Hari Kebangkitan dan Kehidupan Kedua, Antara Para nabi dan Kaumnya   150
BAGIAN KEDUA   153
Pemandangan hari Kebangkitan dalam Al-Qur’an   153
Hanya seperti Membangkitkan Satu Orang   169
Mereka yang mengingkari Hari Kebangkitan dan Kehidupan Kedua   171
Penyebab Pengingkaran pada Hari Kebangkitan dan Kehidupan Kedua   172
Bangkit dari Kubur   184
Kondisi Tubuh Sesudah Dibangkitkan   192
Jin dan Binatang Buas Juga Dibangkitkan   195
Makan dan Minum Pasca Kebangkitan   198
Waktu dan Tempat Manusia Dibangkitkan serta Dikumpulkan   199
Kebangkitan dan Kehidupan Kedua di kalangan Ahli Kitab   202

PENUTUP   205
BUKU III HARI-HARI PERTAMA DI ALAM AKHIRAT   207

PENGANTAR PENERBIT   209
DUSTUR ILAHI   210
PERSEMBAHAN   213
MUKADIMAH   214

BAB I KETIKA KIAMAT BERMULA   217

Pengantar   217
Apakah Bumi Menjadi Padang Mahsyar pada Hari Kiamat Kelak?   220
Ciri dan Luas Padang Mahsyar   225
Sifat dan Jenis Ahli Mahsyar   229
Apakah Jin Juga Dikumpulkan?   230
Proses Pengumpulan Manusia di Padang Mahsyar   231
Bagaimana Manusia Dikumpulkan di Padang Mashyar   235
Semua Berkumpul di Padang Mashyar   240
Permulaan Hari Kiamat dan Peristiwa Dahsyat yang Mengiringinya   242
Benarkah Kiamat terjadi Selama 50.000 Tahun?   244

BAB II KEHIDUPAN KEDUA   249

Kebangkitan Pasca Kematian dan Perubahan Jasad Manusia   249
Manusia dan Fase-fase Kiamat   253
Al-Qur’an Berbicara Tentang Hari Kiamat   257
Antara Orang beriman dan Orang Kafir di Padang Mahsyar   258
Ketika Matahari Mendekat   261
Antara Orang Beriman, Pelaku maksiat, dan Orang-orang Kafir   265
Hari Kiamat Dipendekkan dan Diringankan Bagi Orang-orang Beriman   272

BAB III TELAGA NABI SAW   287

Antara Telaga Rasulullah dan Telaga-telaga Para Nabi   287
Hadits Shahih tentang Ciri-ciri Telaga Nabi   289
Setiap Nabi Memiliki Telaga   291
Luas Telaga Rasulullah   292
Setelah meminumnya, Tak Akan Haus Selamanya   293
Apa yang Tak Diizinkan Datang ke Telaga   294
Mereka yang Terhalang dari Telaga Rasulullah   296
Di Manakah Telaga Rasulullah?   298

BAB IV SYAFAAT AL-UDHMA & AL-MAQAM AL-MAHMUD   301

Syafa’at Al-‘Udhma (Syafaat Terbesar)   301
Kepada Siapakah Allah Akan Memberikannya?   302
Hadits Syafaat yang Paling Kuat   305
Al-Maqam Al-Mahmud (Kedudukan yang Terpuji)   310
Beberapa Catatan Penting Seputar Hadits Syafaat   313
Rasulullah Pemilik Tunggal Syafa’at Al-‘Udhma’   318
Al-Muhasibi Berbicara Tentang Hari Kiamat   320

BAB V PENUTUP   325
DAFTAR PUSTAKA   327

BUKU IV PENGADILAN AKHIRAT   331

PENGANTAR PENERBIT   333
DUSTUR ILAHI   334
MUKADIMAH   336
BAB I PENAMPAKAN AMAL   339

Malaikat Turun dari Seluruh Penjuru Langit   341
Penampakan Amal   347
Semua Umat Dihadapan ke Neraka   351
Dimulainya Penampakan Amal   356
Pemanggilan Nabi Adam   356
Pemanggilan Para Rasul untuk Ditanya penyampaian Risalah Allah   361
Pembersihan Nama Baik Nabi Isa dan Ibunya   366
Pemanggilan Seluruh Umat   368
Kesaksian Allah terhadap Seluruh Umat   372
Ketika Umat Nabi Muhammad Menjadi Saksi   373
Kesaksian Para Rasul atas Kaum dan Umat Mereka   377
Pemanggilan Para Sekutu Selain Allah   379
Pembersihan nama Para Malaikat   383
Pertikaian Antar Kelompok dalam Masalah Kekafiran dan Hak Milik   385
Pertikaian Manusia dan Jin   394
Qishash Binatang Buas dan Ternak   402

BAB II ALAM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGHISABAN   407

Alam Pertanggungjawaban dan Pertanyaan Paling Penting   407
Pertanyaan Keimanan dan Kekafiran   408
Pertanyaan tentang Keluarga dan Semua yang Allah Titipkan   409
Pertanyaan Mengenai Mata, Telinga dan Hati   411
Pertanyaan tentang Umur, Ilmu, Harta, Tubuh dan Masa Muda   413
Pertanyaan tentang Nikmat Allah   417
Alam Hisab   421
Ayat-ayat Hisab dalam Al-Qur’an   424
Pembalasan Atas Ketidakadilan   427
Penghisaban Amal Sesuai Niatnya   433
Tak Ada Seorangpun yang Dizalimi   435
Tak Ada Penerjemah, Teman, dan Penolong   437
Diberikannya Kitab Catatan   437
Deskripsi Imam Qurtubi Mengenai Hari Penghisaban   445

BAB III HISAB ATAS ORANG MUKMIN   451

Umat Nabi Muhammad, Umat Pertama yang Dihisab   451
Orang yang Pertama Kali Dihisab dan Diadili   452
Sangat Pentingnya Masalah Darah   453
Kondisi Para Pelaku Maksiat pada Saat Hisab   454
Kondisi Orang-orang Bertakwa pada Saat Dtampakkannya Amal   481
Keutamaan Istighfar   498
Keutamaan Zikir Kepada Allah   500
Keutamaan Tasbih   502
Keutamaan Kalimat La Haula Wala Quwwata Illa Billah   503
Keutamaan Shalawat Kepada Nabi Muhammad SAW   503

BAB IV PENGHISABAN SETIAP ORANG DAN GAMBARAN HISAB ORANG MUKMIN   521

Masuk Surga Tanpa Hisab   521
Hisab yang Ringan dan Hisab yang Berat   524
Dialog dengan Orang-orang yang Berbuat Riya’   529
Allah Akan Menampakkan Dosa Hamba-Nya   532
Celaan Allah kepada Hamba yang Melalaikan Kewajibannya   533
Para Pelukis Termasuk Manusia yang paling Berat Siksanya   534
Orang Paling bahagia dan Paling Sengsara di Dunia   536
Amal Akan Menampakkan Dirinya Sesuai dengan Kadarnya Masing-masing   537

PENUTUP   543

BUKU V MELINTASI SHIRAT MENGGAPAI SYAFAAT   545

PENGANTAR PENERBIT   547
DUSTUR ILAHI   548
PERSEMBAHAN   550
MUKADIMAH   551

BAB I HISAB ORANG-ORANG MUSYRIK DAN KAFIR   555

Dalil adanya Hisab Bagi Orang-orang Musyrik dan Kafir   560

BAB II MIZAN DAN PENIMBANGAN AMAL MANUSIA   573

Apakah Mizan Itu Hakiki Atau Majazi?   576
Apakah Satu Mizan untuk Seluruh Makhluk?   578
Mizan Menurut Ahlu Sunnah   579
Apakah yang akan Ditimbang?   582
Bentuk dan Ukuran Mizan   588
Amal Terberat yang Diletakkan dalam Mizan   589
Apakah Amal Seluruh Manusia Akan Ditimbang?   590
Dahsyatnya Penimbangan Amal   593
Bagaimana Orang yang Kekurangan Satu Kebaikan Pada Saat Penimbangan Amal Akan Selamat dari Neraka?   595

BAB III PENERIMAAN LEMBARAN-LEMBARAN CATATAN AMAL   599

Apakah Penerimaan Lembaran-lembaran Catatan Amal Perbuatan Sebelum Hisab atau Setelahnya?   603
Para Penghuni A’raf, Siapakah Ahli A’raf?   605
Ahli A’raf Ialah Orang-orang yang Seimbang antara Kebaikan dengan Keburukannya   608
Di Dalam Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Disebutkan tentang Para Penghuni A’raf   610
Penggiringan Orang-orang Kafir ke Neraka   614
Orang-orang Kafir Tidak Melintasi Shirath, Tapi Langsung Diseret ke Neraka   614
Orang Kafir dan Musyrik Akan Mengikuti Sesembahan Mereka Dahulu Ketika Digiring ke Neraka Jahannam   620

BAB IV PENERIMAAN LEMBARAN-LEMBARAN CATATAN AMAL   625

Diseru Sujud, Akan Tetapi Tidak Bisa   626
Tentang Dua Ayat Mulia Ini dalam Tafsir Ibnu Katsir Disebutkan   628
Peristiwa Melintasnya Orang-orang Mukmin di Atas Shirath dan Keadaan Orang-orang Munafik di Atasnya   629
Keadaan Orang-orang Mukmin Ketika Melintasi Shirath   630
Mendatangi Neraka   633
Hikmah Kedatangan dan Melintasnya Mukminin ke Neraka Jahannam   636
Amal-amal yang Memantapkan Kedua Kaki di Atas Shirath   637
Shirath Menurut Ahlu Sunnah   639
Kengerian Saat Melintasi Shirath   642
Bahagia Karena Selamat Melintasi Shirath   644
Saat Melintasi Shirath, Bumi Akan Diganti   648

BAB V MACAM-MACAM SYAFA’AT   651

Jenis Syafaat dan Orang yang Diridhai Allah Memberi Syafaat   654
Syafa’at Para nabi, Malaikat, Shiddiqin, Syuhada’, Ulama, Penghafal Al-Qur’an dan Orang Mukmin Saleh   660
Syafaat Allah  Yang Maha Penyayang Diantara Para Penyayang   662
Hadits Pertama tentang Shirath dan Syafaat   663
Hadits Kedua tentang Shirath dan Syafaat   665

PENUTUP   668

Author: Google+ by Toko Buku Islam Online Terpercaya

Kunjungi channel kami di Wisata Buku Online

baca referensi lain di id.wikipedia dan en.wikipedia

730 Total Views 1 Views Today
Print Friendly, PDF & Email
About Wisata Buku

Speak Your Mind

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.