Doktrin Syiah Imamiah – Syaikh Daud Al Mahi – Penerbit Al Qowam

Doktrin Syiah Imamiah - Syaikh Daud Al Mahi - Penerbit Al QowamNama Buku : Doktrin Syiah Imamiah

Ukuran/Hal : 15 x 23 cm / 328  halaman

Berat: 600 gram

Penulis: Syaikh Daud Al Mahi

Penerbit: Penerbit Al Qowam

Harga : Rp  70.000 ,- –> Rp  63.000

Anda Hemat: Rp 7.000,-

Pesan via Whatsapp: 0858 6766 8777 <- Cukup Klik
Pesan via SMS: 0858 6766 8777 <- Cukup Klik
Pesan Via Line: Line Wisatabuku <- Cukup Klik

Sinopsis Buku Doktrin Syiah Imamiah – Syaikh Daud Al Mahi – Penerbit Al Qowam

Banyak orang memperbincangkan syiah. Banyak pertanyaan mendasar tentang syiah.

Jawabannya akan simpang siur jika di tanyakan kepada beberapa orang berbeda. Lebih simpang siur lagi kalau di tanyakan kepada orang syiah. Karena Taqiyah membuat orang syiah memberikan beberapa jawaban kepada orang berbeda untuk satu pertanyaan yang sama.
Benarkah syiah mengkafirkan para sahabat ?
Benarkah syiah meyakini mushaf yang berbeda ?
Benarkah perbedaan antara ahlussunnah dan syiah hanya seperti perbedaan mazhab pada umumnya ?

Apakah syiah yang ada saat ini berbeda dari syiah serta apa persamaan dan perbedaan sekte-sekte itu.

Buku “ DOKTRIN SYIAH IMAMIAH” menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan pertanyaan mendasar painya tentang syiah.
Utamanya syiah Imamiah isna Asyariah yang banyak berkembang saat ini. Jawaban-jawaban itu diperoleh dari teks-teks yang ada pada referemsi-referensi syiah sendiri.

Daftar Isi Buku Doktrin Syiah Imamiah – Syaikh Daud Al Mahi – Penerbit Al Qowam

Daftar Isi

Literasi   v
Daftar Isi   vii
Mukadimah   1
Pengertian Syiah   3
Pengertian Syiah Secara Etimologi   3
Lafal Syiah dalam Al-Qur’an   3
Lafal Syiah dan Maknanya dalam As-Sunnah   5
Pengertian Syiah yang Lebih Tepat   5
Sejarah Perkembangan Syiah   6
Perkembangan Tsyayu’ Menurut Pandangan Syiah   7
Perkembangan Tsyayu’ Menurut Pandangan Selain Syiah   8
Pendapat yang Paling Tepat:   9
Sekte-Sekte Syiah   10
Nama-Nama Lain Syiah Imaniah Itsna Asyariah   11
Sekte-Sekte Itsna Asyariah   14

BAB I:

KEYAKINAN SYIAH TERHADAP SUMBER HUKUM ISLAM
Keyakinan Syiah terhadap Al-Qur’an   19
Keyakinan Syiah tentang Kehujahan Al-Qur’an   19
Menurut Syiah Al-Qur’an Bukanlah Hujah Kecuali Disertai dengan Qayyim   19
Syiah Meyakini Hanya Para Imam yang Memiliki Pengetahuan tentang Makna Al-Qur’an   21
Keyakinan Syiah: Pendapat Imam Bisa Menasakh, Membatasi, dan Mengkhususkan Al-Qur’an   23
Keyakinan Syiah tentang Takwil Al-Qur’an   24
Keyakinan Syiah: Al-Qur’an Memiliki Makna Batin yang Berbeda dengan Makna Lahir   24
Keyakinan Syiah: Mayoritas Al-Qur’an Berbicara tentang Para Imam dan Musuh-Musuhnya   26
Sumber Takwil   27
Contoh Takwil Syiah terhadap Ayat Al-Qur’an   27
Apakah Syiah Mengatakan bahwa dalam Kitabullah Terdapat Pengurangan dan Pemalsuan?   33
Pernyataan yang Tertera dalam Referensi Syiah tentang Kebohongan Ini   33
Awal Munculnya Kebohongan Ini Menurut Kitab-Kitab Syiah   35
Tersebarnya Kedustaan Ini dalam Buku-Buku Syiah   37
Mushaf Ali   39
Kesimpulan Pembahasan Ini   40
Keyakinan Syiah terhadap As-Sunnah   42
Pendapat Imam Sama dengan Pendapat Allah dan Rasul-Nya   42
Pokok Pertama: Ilmu Imam Didapatkan Melalui Ilham atau Wahyu   44
Pokok Kedua: Para Imam Menyimpan Ilmu dan Syariat   46
Kisah Al-Riqa’   49
Pendapat Syiah tentang Riwayat Sahabat   53
Awal Pengumpulan Hadits Menurut Syiah   55
Kitab-Kitab Induk Menurut Syiah   55
Menimbang Keshahihan Riwayat Syiah   57
Rijal Sanad Syiah   58
Macam-Macam Hadits Menurut Syiah   62
Keyakinan Syiah terhadap Ijmak   67
Pertama: Hujah Terletak pada Perkataan Imam, Bukan Ijmak   67
Kedua: Segala Sesuatu yang Menyelisihi Ahlussunnah Itulah Kebenaran   68

BAB II:

KEYAKINAN SYIAH TENTANG USHULUDIN
Keyakinan Syiah tentang Tauhid Uluhiah   73
Nash Tauhid Mereka Sematkan kepada Wilayah Imam   73
Menurut Syiah Wilayah adalah Asas Diterimanya Amal   74
Menurut Syiah Imam adalah Penghubung antara Allah dan Makhluk   76
Perkataan Syiah: “Tidak Ada Hidayah bagi Manusia kecuali Melalui Para Imam”   77
Perkataan Syiah: “Doa Tidak akan Diterima kecuali dengan Menyebut Nama Imam”   78
Memohon Pertolongan kepada Para Imam   80
Perkataan Syiah “Haji ke Tempat Suci Lebih Agung dari pada Haji ke Baitullah”   81
Menziarahi Karbala pada Hari Arafah Lebih Utama daripada Seluruh Hari   83
Manasik Ziarah Tempat Suci   85
Perkataan Syiah: Imam Berhak Mengharamkan dan Menghalalkan Apa yang Ia Kehendaki   91
Perkataan Syiah: Tanah Kuburan Husain Dapat Menyembuhkan Segala Penyakit   94
Akidah Syiah dalam Tauhid Rububiyah   97
Perkataan Syiah Bahwa Rabb adalah Imam   97
Perkataan Syiah: Dunia dan Akhirat adalah Milik Imam dan Ia Berbuat Sesuai Kehendaknya   98
Peristiwa Alam Disandarkan kepada Para Imam   98
Unsur Ketuhanan Ada pada Diri Imam   100
Perkataan Syiah: Manfaat dan Mudharat Dipengaruhi oleh Hari dan Malam   102
Keyakinan Mereka tentang Tauhid Asma’ dan Sifat   104
Sikap Ekstrem dalam Penetapan Asma’ dan Sifat (Tajsim)   104
At-Ta’thil Menurut Syiah   105
Perkataan Syiah: Al-Qur’an adalah Makhluk   106
Keyakinan Syiah tentang Ru’yatullah   107
Turunnya Allah ke Langit Dunia   108
Syiah Menyifati para Imam dengan Nama dan Sifat Allah   109
Keyakinan Syiah terhadap Iman dan Rukunnya   113
Keyakinan Syiah tentang Iman, Janji, dan Ancaman   113
Pengertian Iman Menurut Syiah   113
Syahadat Ketiga   114
Keyakinan tentang Irja’   114
Pendapat Syiah tentang Janji   115
Pendapat Syiah tentang Ancaman   115
Keyakinan Syiah tentang Rukun Iman   117
Iman kepada Malaikat   117
Iman kepada Kitab-Kitab   118
Klaim Syiah: Kitab-Kitab Ilahi Diturunkan kepada Para Imam   118
Klaim Syiah: Para Imam Memiliki Seluruh Kitab Samawi   122
Iman kepada Para Rasul   125
Mereka Lebih Mengutamakan Para Imam daripada Para Nabi   125
Mukjizat Imam   127
Iman kepada Hari Akhir   130
Iman kepada Takdir   133

BAB III:

POKOK PEMIKIRAN DAN KEYAKINAN SYIAH LAINNYA
Imamah   139
Pengertian dan Perkembangan Paham Imamah Menurut Syiah   139
Kedudukan Imamah Menurut Syiah   140
Kerahasiaan Prinsip Imamah   141
Membatasi Imam-Imam dengan Jumlah Tertentu   142
Dalil Syiah Imamiah dari Al-Qur’an tentang Imamah   147
Dalil Syiah Imamiah dari As-Sunnah   150
Pijakan Dalil Syiah dari As-Sunnah   151
Nash dalam Kitab-Kitab Syiah   153
Hukum Orang yang Mengingkari Imamah Salah Satu dari Imam Dua Belas   155
Kemaksuman Imam   179
Dalil Syiah tentang Kemaksuman Imam   181
Dalil Mereka dari Al-Qur’an   181
Dalil Mereka dari As-Sunnah   182
Taqiyah   185
Pengertian   185
Al-Mahdi dan Imam Ghaib   194
Perkembangan Pemikiran Imam Ghaib di Kalangan Itsna Asyariah   195
Kondisi Syiah Pasca wafatnya Hasan Askari   195
Lama Waktu Kegaiban   198
Sebab Kegaiban Imam   199
Dalil Syiah tentang Imam Ghaib   200
Setelah Kemunculan Al-Mahdi   201
Syariat Al-Mahdi Al-Muntazhar   201
Biografi Al-Qa’im Al-Muntazhar   202
Tentara Al-Qaim   204
Syiah dan Ghaibah Al-Mahdi   204
Wakil Al-Muntazhar   205
Kritikan terhadap Keyakinan tentang Imam Ghaib dan Al-Mahdi   207
Ar-Raj’ah   210
Dalil Syiah tentang Raj’ah   212
Kritik terhadap Keyakinan Raji’ah   214
Azh-Zhuhur (Penampakan)   216
Al-Bada’   217
Riwayat dalam Kitab-Kitab Itsna Asyariah Menolak Keyakinan Al-Bada’   220
Tanah Khusus   221

BAB IV:

HUBUNGAN ANTARA SYIAH KONTEMPORER DAN SYIAH KUNO
Hubungan Rujukan Ilmiah   225
Hubungan antara Syiah Kontemporer dengan Pecahan-Pecahan Syiah Kuno   228
Hubungan Akidah Syiah Kuno dan Syiah Kontemporer   232
Keyakinan Syiah Kontemporer terhadap Al-Qur’an   234
Ruang Lingkup Pertama   234
Ruang Lingkup Kedua: Upaya Syiah Kontemporer untuk Menakwilkan Al-Qur’an   245
Keyakinan Syiah Kontemporer tentang As-Sunnah   246
Keyakinan Syiah Kontemporer tentang Ijmak   247
Keyakinan Syiah Kontemporer tentang Ushuludin   247
Imamah   250
Sikap Syiah Kontemporer terhadap Pengafiran Kaum Muslimin   250
Sikap Mereka terhadap Pemerintahan Islam   252
Sikap Syiah Kontemporer terhadap Para Sahabat Ridhwanullah ‘Alaimin   253
Hakikat Pujian Rafidhah Terhadap Sahabat   257
Kemasuman   258
Raj’ah   259
Taqiyah   261
Kekuasaan Para Ayat   267
Pemikiran Pendiri Kekuasaan Para Ayat   269
Orientasi Paganisme   269
Keyakinan tentang Pengaruh Bintang dan Hari terhadap Aktivitas Manusia   269
Hakikat Kesyirikan Menurut Khumaini   270
Ghuluw dalam Tasawuf (Menyakini Hulul dan Itihad)   270
Klaim Nubuwah   271
Ghuluw terhadap Prinsip Rafidhah   273
Perkataannya tentang Keumuman Wilayatul Faqih   274
Bantahan Sebagian Tokoh Agama Syiah terhadap Madzhab Khumaini tentang Wilayatul Faqih   279
Konstitusi kekuasaan Para Ayat   280

BAB V:

HUKUM SYIAH DAN PENGARUH SYIAH TERHADAP DUNIA ISLAM
Pengaruh Syiah terhadap Dunia Islam   283
Ruang Lingkup Akidah dan Pemikiran   283
Memunculkan Kesyirikan pada Umat Muhammad   284
Menghalangi Manusia dari Agama Allah   284
Munculnya Kelompok Zindik dan Menyimpang   285
Upaya Menyesatkan Kaum Muslimin Melalui Sunnah Nabi Mereka   285
Bergabung ke dalam Madzhab Ahlussunnah Secara Zhahir untuk Menyesatkan   286
Penyebaran Keyakinan Rafidhah ke Dunia Islam   287
Munculnya Kecenderungan Sebagian Penulis Ahlussunnah kepada Rafidhah 291
Distorsi Sejarah Kaum Muslimin   292
Pengaruh Rafidhah terhadap Sastra Arab   293
Ranah Politik   294
Pengaruh Syiah dalam Daulah Islam   297
Ibnu Alqami dan Makarnya dalam Meruntuhkan Daulah Islamiyah   297
Pengaruh Daulah Syiah, Khususnya Daulah Shafawiah, terhadap Kaum Muslimin   300
Daulah Shafawiah (905 H-1148 H)   300
Ranah Kemasyarakatan   303
Hubungan Syiah dengan Kaum Muslimin   303
Fitnah Intern   306
Tindakan Asusila   307
Ranah Perekonomian   309
Hukum Syiah   314

  

Review Buku Doktrin Syiah Imamiah – Syaikh Daud Al Mahi – Penerbit Al Qowam


Author: Google+ by Toko Buku Islam Online Terpercaya

Kunjungi channel kami di Wisata Buku Online

703 Total Views 1 Views Today
Print Friendly, PDF & Email
About Wisata Buku

Speak Your Mind

*

error: Content is protected !!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.