100 Kisah Tragis Orang Orang Zalim – Hani Al Hajj – Penerbit Buana Ilmu

100 Kisah Tragis Orang Orang Zalim - Hani Al Hajj - Penerbit Buana IlmuNama Buku : 100 Kisah Tragis Orang Orang Zalim

Ukuran/Hal : 15 x 23 cm /   halaman

Berat: 00 gram

Penulis: Hani Al Hajj

Penerbit: Penerbit Buana Ilmu

Harga : Rp  115.000 ,- –> Rp  105.000

Anda Hemat: Rp 10.000,-

Pesan via Whatsapp/Telpon

0857 2745 2727 / 0858 6766 877

Sinopsis Buku 100 Kisah Tragis Orang Orang Zalim – Hani Al Hajj – Penerbit Buana Ilmu

Allah SWT berfirman,
“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal.” (Qs. Yusuf: 111)
Orang-orang yang zalim sepanjang masa pasti akan mendapatkan buah kezalimannya, baik di dunia, dan pasti di akhirat kelak. Ingatlah bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya.

Dan Allah SWT telah menyatakan dengan tegas,
“Dan janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mangangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong.” (Qs. Ibrahim: 42-43).

Yaitu ketika Allah SWT .melimpahkan berbagai rezeki dan kemewahan dunia yang penuh gemerlap kepada orang-orang zalim, mereka bisa bebas berpindah kesana-kemari di berbagai negeri dalam keadaan aman dan senang. Namun hal itu tidaklah menunjukkan bahwa kondisi mereka selalu bahagia. Harta benda dengan segala jenisnya yang diberikan kepada orang zalim, pada hakekatnya menambah dan menumpuk dosa-dosa diri mereka. Hingga ketika Allah SWT menghukum dan menyiksa maka Dia tidak akan melepaskannya.

“Dan Begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.” (Qs. Hud: 102).
Kezaliman di sini mencakup kezaliman yang terjadi antara seorang hamba dengan Rabb-nya dan juga kezaliman hamba tersebut kepada para hamba Allah SWT yang lain.
Karena itulah… ikutilah dan simaklah kisah-kisah tragis orang zalim yang dipaparkan dalam buku ini, lalu ambillah pelajaran dan peringatan dari apa yang menimpa mereka, kemudian hati-hatilah dari kezaliman bagaimanapun bentuknya, besar maupun kecil…

Daftar Isi Buku 100 Kisah Tragis Orang Orang Zalim – Hani Al Hajj – Penerbit Buana Ilmu

Daftar Isi

Halaman Basmalah   i
Cover Dalam   iii
Profil Buku   iv
Daftar Isi   v
Mukadimah   1

1. Makhluk Paling Celaka Dan Sengsara Iblis Terlaknat, Pemimpin Orang-orang Yang Binasa   09
2. Akhir Tragis Dari Sifat Rakus, Tamak dan Loba Serta Tidak Ridha   14
3. Kaum Nabi Nuh AS   17
4. Tidak Ada Yang Melindungi Hari Ini Dari Adzab Allah SWT Selain Allah SWT (Saja) Yang Maha Penyayang   25
5. Kaum ‘Ad   29
6. Stamud   40
7. An-Namrud Bin Kan’an   54
8. Kaum Nabi Ibrahim AS   58
9. Kaum Nabi Luth AS   64
10. Saba’   81
11. ‘Amr Bin Luhai Al-Khuza’i   95
12. Fir’aun   100
13. Nasib Tragis As-Samiri   122
14. Nasib Tragis Qarun   128
15. Bal’am Bin Ba’ura   137
16. Bani Israil Dikutuk Menjadi Kera Dan Babi   142
17. Madyan –Kaum Nabi Syu’aib–   158
18. Nasib Tragis Pembunuh Yahya Bin Zakariya   175
19. Ash-Habul Ukhdud –Para Pembuat Parit–   177
20. Jika Engkau Harus Menyembelihku, Maka Sembelihlah Diriku Di Batu Besar Itu!   186
21. An-Nadhirah Binti As-Sathirun –Ia Membunuh Ayahnya, Maka Ia Pun Dibunuh Oleh Seorang Pembunuh–   187
22. Abrahah –Panglima Pasukan Gajah–   189
23. Hukuman Bagi Sikap Sombong Dan Takabbur Di Hadapan Manusia   194
24. Kisah Tragis Penyiksa Zinirah   197
25. – 27. Kisah Tragis Abu Lahab, Istrinya –Si Pembawa Kayu Bakar– Dan Anaknya   199
28. Kisah Tragis Al-Walid Bin Al-Mughirah   212
29. Kisah Tragis Abu Jahl, –Fir’aunnya Umat Ini–   223
30. Kisah Tragis Si Celaka Ubai Bin Khalaf Di Tangan Rasulullah SAW   228
31. Kisah Tragis ‘Uqbah Bin Abi Mu’ith   232
32. Kisah Tragis ‘Abdullah Bin Qim’ah –Semoga Allah Menghinakannya–   234
33. Kisah Tragis Dari Bani An-Nadhir –Semoga Allah Melaknat Mereka–   236
34. Kisah Tragis Ka’ab Bin Al-Asyraf –Si Penyair Celaka–   242
35. Kisah Tragis Setan Bani Nadhir, Hayyun Bin Akhthab   251
36. Kisah Tragis Pemimpin Kaum Munafik, ‘Abdullah Bin Ubai Bin Salul   253
37. Kisah Tragis Penguasa Khaibar, Usair Bin Zarim   262
38. Kisah Tragis Kisra, Penguasa Persia   264
39. Kisah Tragis Kabilah Al-Qurtha’ Al-Bakriyyin   273
40. Balasan Bagi Orang-Orang Yang Berbuat Kerusakan Di Muka Bumi   275
41. Petir Dari Langit Menyambarnya Sehingga Ia Pun Hangus Terbakar   278
42. Ia Menentang Perintah Nabi, Maka Seketika Itu Juga Kedua Tangannya Lumpuh   280
43. Kisah Tragis Al-Aswad Al-‘Ansi   282
44. Ia Keluar Dari Islam Maka Bumi Pun Menolaknya   295
45. Kisah Tragis Pengaku Nabi Dan Tuhan, Musailamah Al-Kadzdzab   297
46. Aku Tertimpa Doa Sa’ad   311
47. Allah SWT Membalaskan Dendam Bagi Para Wali-Nya   313
48. Allah SWT Membeberkan Aib-nya Dan Memotong Tangannya   314
49. Para Malaikat Marah Karena Para Wali Allah   315
50. Minum Tapi Tidak Mau Memberi Minum   317
51. Ular Itu Masuk Melalui Mulutnya Dan Keluar Melalui Lubang Hidungnya   319
52. Ia Hendak Menakut-Nakuti Anas Bin Malik RA Maka ‘Abdul Malik Bin Marwan Justru Menakut-Nakutinya   321
53. Akhir Tragis Al-Mukhtar Bin Abi ‘Ubaid Ats-Tsaqafi   326
54. Al-Hajjaj Bin Yusuf Tidak Luput Dari Doa Sa’id   334
55. Kisah Tragis Al-Haris Bin Sa’id   352
56. Al-Mughirah Bin Sa’id Al-‘Ijli   355
57. Kisah Tragis Bayan Bin Sam’an   357
58. Al-Ja’d Bin Dirham Disembelih Pada Hari Raya Idul Adha   359
59. Kisah Tragis Abu Manshur Al-‘Ijli   362
60. Ghailan Ad-Dimasyqi –Seorang Tokoh Qadariyah–   364
61. Al-Jahm Bin Shafwan   368
62. Abu Muslim Al-Khurasani   373
63. Kisah Tragis Abu Al-Khaththab Al-Asadi   376
64. Kisah Tragis Hudzail Bin Wasi’   377
65. Kisah Tragis Nuh Ar-Rasyidi   378
66. Kisah Tragis Babak Al-Khurrami   379
67. Kisah Tragis Penguasa Kaum Negro   385
68. Muhammad ‘Abdul Malik Az-Zayyat –Salah Seorang Yang Memenjara Al-Imam Ahmad–   389
69. Hukuman Bagi Ibnu Hani’   390
70. Kisah Tragis ‘Ali Bin Al-Fadhl Al-Himyari   392
71. Kisah Tragis ‘Abul Ala’ Al-Mu’arri   394
72. Kisah Tragis Ibnu Ar-Rawandi Az-Zindiq   410
73. Hukuman Bagi Ahmad Bin Abi Duad   415
74. Barang Siapa Yang Melihatku Maka LJanganlah Ia Menzalimi Seorang Pun   418
75. Kisah Tragis Al-Qahir Billah   421
76. Kisah Tragis Ibnu Al-‘Alqami –Seorang Tokoh Rafidhah Nan Keji–   423
77. Hukuman Bagi Al-Hallajj   430
78. Ibnul Faridh Dan Su’ul Khatimah   439
79. Barang Siapa Yang Mengumpulkan Harta Orang Dengan Cara Yang Tidak Benar Maka Kuburnya Penuh Dengan Api   443
80. Dalam Mimpi Allah SWT Menyembelihnya   444
81. Ular Hitam Di Dalam Lubang Kubur   446
82. Barang Siapa Hidup Dalam Penipuan Maka Ia Mati Dalam Penipuan   447
83. Kisah Tragis Baha’ullah Pendiri Kelompok Baha’iyyah   449
84. Kisah Tragis dari Ghulam Ahmad Al-Qadiyan –Dajjal Dari India–   455
85. Kisah Tragis Laki-Laki Berhala Kemal Ataturk   474
86. Pelajaran Itu Diambil Dari Akhir Hidup   482
87. Kamar Kesedihan   488
88. Ia Mati Seperti Seekor Keledai   496
89. Ia Membunuh Ibunya Maka Ia Pun Mati Dengan Cara Yang Sama   498
90. Gelas Pertama   501
91. Akhir Yang Mengenaskan Dari Seorang Pecandu Berat Rokok   507
92. Hukuman Bagi Orang Yang Tidak Shalat   511
93. Asy-Syaikh Al-Qahthani Keluar Dari Kubur Dengan Penuh Ketakutan   513
94. Dia Mentaati Orang Tuanya Namun Durhaka Terhadap Rabb-Nya   515
95. Pemilik Bau Tak Sedap   518
96. Hukuman Bagi Zina Dan Perbuatan Dosa   520
97. Akibat Jauh Dari Rabb Semesta Alam   522
98. Kisah Tragis Muhammad Bin ‘Abdullah Al-Qahthani   524
99. Hukuman Bagi Perbuatan Zalim dan Dosa, Maka Waspadalah!!   528
100. Hukuman Bagi Orang Yang Menyindir Nabi Muhammad   537

***Author: Google+ by Toko Buku Islam Online Terpercaya

Kunjungi channel kami di Wisata Buku Online

867 Total Views 2 Views Today
Print Friendly, PDF & Email

Incoming search terms:

  • 100 kisah tragis orang orang zalim dari bani hajj
About Wisata Buku

Speak Your Mind

*

error: Content is protected !!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.